Advokaten - Advokater får spilleregler for arbejde i bestyrelser

Print Print
20-08-2008

Advokatrådet introducerer for første gang et sæt anbefalinger for advokaters bestyrelsesarbejde.

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

Rundt om bordet i Korsbæk Bank sad også sagfører Skjold Hansen og bestyrelsesformanden, konsul Holm.
Luften var tyk af røgen fra herrernes cigarer, da bankdirektør Hans Christian Varnæs endelig kom ind på den penible sag med byggeriet på Feddet. Bankdirektøren løsnede lidt på slipseknuden, før han begyndte sin fremlæggelse af sagen.
Da han havde talt kiggede han over mod Skjold Hansen:
-Måske De ville tage Dem af det juridiske i sagen? Nu da De alligevel sidder i bankens bestyrelse, kunne det være praktisk, om De også varetog sagen juridisk for banken, spurgte han.
Ja – ovenstående personer er hentet fra “Matador”, og – nej – scenen har aldrig fundet sted i den velkendte danmarkskrønike.
Men forestiller man sig de velkendte Korsbæk-figurer med en sherry og en cigar, er det også nemt at forestille sig det dilemma, som sagfører Viggo Skjold Hansen nu ville befinde sig i. Rollen som advokat for Korsbæk Bank og medlem af bestyrelsen samme sted ville flyde sammen. Og Skjold Hansen ville bevæge sig ud i et farvand af potentielle advokatetiske problemer.
Helt frem til i dag har der ikke været meget hjælp at hente i form af råd og vejledning for advokater, der som Skjold Hansen også havde bestyrelsesarbejde at se til. Advokatsamfundet har oplevet et støt stigende antal opkald fra medlemmer, der gerne ville have rådgivning om samspillet mellem advokatrollen og rollen som bestyrelsesmedlem.
Men nu har en arbejdsgruppe under Advokatrådet gennemgået området og skrevet en redegørelse indeholdende en række anbefalinger til advokater.
- Det vigtigste budskab er, at der ikke kun er tale om enten-eller, når det gælder advokater og bestyrelsesarbejde. Der kan være tale om et både-og. Der vil være situationer, hvor advokater optræder som bestyrelsesmedlemmer, og der vil være situationer, hvor de optræder både som advokater og bestyrelsesmedlemmer. Det er vigtigt at gøre sig rollen klart – i samspil med klienten, siger Advokatrådets næstformand Søren Lyager fra arbejdsgruppen.
Med det mener han, at advokater sagtens kan udføre både advokatarbejde for en virksomhed samt indgå i virksomhedens bestyrelse – forudsat at advokaten gør sig en række overvejelser først. Vi vender tilbage til overvejelserne – lad os først se på baggrunden for, at der nu for første gang foreligger en redegørelse om dilemmaet med advokater i bestyrelser.

ALLE KENDER PROBLEMET
For masser af advokater i dag fungerer hvervet som bestyrelsesmedlem næsten som et levebrød. Det er ingen nyhed.
På en workshop afholdt af Advokatrådet blev der for et par år siden taget fat på de advokatetiske dilemmaer, som kan opstå for advokater, der står overfor at deltage i en bestyrelse.
For ifølge Søren Lyager har langt de fleste advokater, der har prøvet at sidde i en bestyrelse, stiftet bekendtskab med de problemer, som dobbelt-rollen kan give.
- Alle, der har siddet i en bestyrelse, hvor de har været både advokat og bestyrelsesmedlem, har været i en situation, hvor man har måttet gøre det klart for virksomhedsejeren, at nu tilkendegiver jeg altså min mening som bestyrelsesmedlem, siger Søren Lyager.
Og workshoppen viste da også, at der var et udstrakt behov for at få afklaring på området med advokaters bestyrelsesarbejde.
Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe under Advokatrådet med professor Jan Schans Christensen som formand.
Det er resultatet af det arbejde, som nu foreligger i en kort redegørelse inklusive en række anbefalinger om, hvordan advokater kan gribe sagen an.
Der er masser af advokater, der sidder i bestyrelser. Kommer den her redegørelse, fordi der har været problemer?
- Der har jo været problemer i det navnlig i forhold til de advokatetiske regler om interessekonflikter. Der er jo et hav af spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med advokatens rolle i bestyrelsen og samtidige rolle som advokat. Derfor var der et behov for at få problemet afdækket, siger Søren Lyager.
Hvad er det groft sagt, der kan gå galt?
- Det, der kan gå galt, er, at advokaten og klienten har en forskellig opfattelse af, hvilken rolle advokaten skal spille i bestyrelsen, fordi man ikke på forhånd har afstemt forventningerne. Og det kan give anledning til misforståelser af både etisk og praktisk karakter, forklarer Søren Lyager.

NYE VISITKORT
Hvis en advokat alene fungerer som medlem af en bestyrelse, skal han eller hun i den henseende leve op til reglerne for bestyrelseshverv. Mens de advokatetiske regler gælder, hvis der udføres advokatarbejde for virksomheden eller hvis man sidder som advokat i bestyrelsen.
Ofte er det sådan, at det for de store virksomheder gælder, at advokaten dér alene varetager en post som bestyrelsesmedlem. Mens det i små- og mellemstore virksomheder kan være sådan, at advokaten for et firma bliver bedt om også at indtræde i bestyrelsen. Eller bliver bedt om at varetage advokatopgaver for virksomheden, hvis hun i forvejen sidder i bestyrelsen.
Den nye redegørelse om advokater i bestyrelser er frit tilgængelig på Advokatsamfundets hjemmeside (se faktaboks). Redegørelsen er skrevet ud fra en praktisk synsvinkel og indeholder en lang række anbefalinger til advokater:
Fra de indledende overvejelser om advokatens rolle – overvejelser, som bør gøres sammen med virksomhedens ejere. Til mere praktiske foranstaltninger som at få trykt visitkort og brevpapir uden angivelse af advokatens titel eller firma, hvis advokaten alene optræder i rollen som bestyrelsesmedlem.
Søren Lyager håber, at advokaterne vil tage redegørelsen til sig og drage nytte af anbefalingerne:
- Jeg håber, at kendskabet til redegørelsen bliver stort, og at mange vil gøre sig de her problemstillinger klart i deres hverdag.
Han håber desuden, at den nye brancheforening for advokatvirksomheder, Danske Advokater, vil tage redegørelsen til sig og hjælpe medlemmerne med vejledning, fordi den også rummer erhvervspolitiske problemstillinger.

Redegørelsen om advokater i bestyrelser kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk<Om Os Selv<Vejledninger.

Arbejdsgruppen om advokater i bestyrelser
Professor dr.jur. Jan Schans Christensen (formand)
Advokat Søren Lyager
Advokat Søren Jenstrup
Advokat Anders Hjulmand
Advokat Niels Walther-Rasmussen
Advokat Søren Elman Ingerslev
Advokat Niels E. Nielsen
Advokat Flemming Johnsen