Advokaten 5 - Nye censorer ruster sig til retssagsprøven

Print Print
23-06-2008

Censorerne til den nye retssagsprøve forberedte sig på et seminar til deres nye hverv.

Af Lise Ravnkilde, advokat, Advokatsamfundet

- Det må I meget undskylde, jeg kom simpelthen til at læse for langt i mit eget originale bilag, det var på ingen måde tilsigtet, lyder det fra en af to kandidater.
Vi er til det forberedende seminar for de censorer, der sammen med dommerne skal stå for bedømmelsen ved retssagsprøven for advokatfuldmægtige.
Under seminaret bliver der opført en lynhurtig hovedforhandling på 30 minutter som en del af oplægget til censorernes drøftelse af bedømmelsen af retssagsprøven. Den knappe tid til trods begår kandidaterne en mængde mere eller mindre graverende fejl og fortalelser under rollespillet, som censorerne efterfølgende drøfter i grupper og plenum. Herunder kommer den ene kandidat under forelæggelsen til at dokumentere modpartens forslag til forlig i sagen, hvilket strider mod god advokatskik.
NYE REGLER
Bedømmelsen af prøvekandidaterne var i fokus, da censorerne for første gang var samlet om den nye eksamensform. I retningslinjerne for retssagsprøven står der, at en prøvekandidat skal bestå, hvis præstationen giver grundlag for at antage, at kandidaten kan føre retssager på forsvarlig måde. Der er fastlagt seks parametre, som kandidaten bedømmes på:

a. Fuldmægtigen behersker sagens faktum og jus, herunder betydningen af fremlagte bilag og afgivne forklaringer.

b. Fuldmægtigen kan systematisk gøre rede for sagens faktum samt relevante bevismæssige og juridiske tvistepunkter.

c. Fuldmægtigen kan målrettet og på en passende og hensigtsmæssig måde gennemføre afhøringer eller kontraafhøringer, og fuldmægtigen overholder retsplejelovens regler om korrekt afhøring af vidner mv.

d. Fuldmægtigen kan fremføre en struktureret og præcis juridisk argumentation.

e. Fuldmægtigen overholder god advokatskik.

f. Fuldmægtigen udviser selvstændighed og sikkerhed i håndteringen af forhandlingens afvikling, herunder eventuelle uforudsete situationer.

Censorerne drøftede, hvordan en god advokat ville håndtere de forskellige situationer, og hvad mindstekravene skal være for at bestå prøven. Overtrædelsen af god advokatskik var i kategorien af mere graverende fejl, men der var ikke umiddelbar enighed om, hvorvidt fejlen i sig selv var så alvorlig, at kandidaten ikke kunne bestå. Her blev det debatteret, om fortalelsen i virkeligheden var tilsigtet, da det konkrete bilag sådan set var uden betydning for sagen, hvilket naturligvis ville skærpe bedømmelsen meget.
De af Advokatrådet udpegede censorer glæder sig til at komme i gang med arbejdet. I disse år uddannes der ca. 400 nye advokater årligt, og det er dermed ganske mange retssagsprøver, der skal gennemføres.
Hvis en fuldmægtig ikke kan finde en egnet sag, er der mulighed for at gå op i en fiktiv sag. Når der resterer højst et år af fuldmægtigtiden, kan fuldmægtigen ansøge Justitsministeriets kursusudvalg om at aflægge retssagsprøven ved en fiktiv sag.


Fakta

Medio maj er der gennemført én retssagsprøve. Yderligere fire retssager er godkendt til prøven og gennemføres i de kommende måneder. Retssagsprøven er den ene af to prøver, som advokatfuldmægtige efter de nye regler i retsplejeloven (2008) skal bestå for at opnå beskikkelse som advokat. Retssagsprøven kan aflægges når som helst under fuldmægtigtiden, og det er dermed ikke et krav, at advokatuddannelsen er gennemført forinden. Se mere om retssagsprøven på advokatsamfundet.dk under Uddannelse.

Censorer ved retssagsprøven
Advokatrådet har udpeget følgende advokater og dommere som censorer ved retssagsprøven:

København
Carsten Fentz - Advokat Carsten Fentz
Allan Lund Christensen - Johan Schlüter Advokatfirma
Lars Alexander Boberg Borke - Dansk Erhverv
Preben Kønig - Kønig & Partnere
Stig Lynghøj Nielsen  - Advokatfirmaet Lynghøj
Peter Giersing - Advokatfirmaet Bjørst
Mikkel Bensby Nøhr - Advokatfirmaet Bjørst
Christian Riewe - Advokatfirmaet Bjørst
Henrik Nedergaard Thomsen - Kammeradvokaten
Benedicte Galbo - Kammeradvokaten
Susanne Maribo Ipsen - Advokatfirmaet C. E. Jensen
Jakob Lund Poulsen - Sirius Advokater
Judy Jakobsen - Sirius Advokater
Morten Eisensee - Dansk Industri
Anne Mette Myrup - Erritsøe Advokater
Søren Vagner Nielsen - Plesner Svane Grønborg
Carl Holger Kallehauge
Peter Schradieck - Plesner Svane Grønborg
Carlo Siebert - Ibfelt Schleimann Siebert & Liebke
Ervin Birk Nielsen - Advokat Ervin Birk Nielsen
Søren Axelsen - Københavns Byret
Martin Simonsen - Skatteadvokaterne
Pernille Sølling - Lett
Poul Jost Jensen - Ibfelt – Seibert
Per Frydenreim Møller - Ret & Råd, Hvidovre
Peter Hesselholt - Hesselholt Advokater
Lina Gregers Meulengracht - TrygVesta A/S
Henrik Høpner - ADVODAN Lyngby
Niels Christoffer Iversen - ADVODAN Lyngby
Lise Holten - Advokat Lise Holten

Sjælland og Øer
Jens R. Andersen - Andersen & Thoregaard, Advokater
Jan Aarup - Ret & Råd, Hillerød
Poul Bostrup - Advokatfirmaet Poul Bostrup
Jakob Brandgård Busse - Advokat Jakob Busse
Steffen L. Andersen - Advokathuset
Susan Jørgensen - ActaAdvokater
Lonnie Nielsen - Bang/Brorsen & Fogtdal
Lill Heidebo - Advokatfirmaet Roar
Flemming Wahren - Advokat Flemming Wahren

Fyn
Niels Borum - Lexsos Advokater
Erik Ellebye - Ellebye Advokater
Helle Lund - Advokatfirmaet C Bisgaard Larsen & Ole Maare
Jesper Laage Kjeldsen - Advokataktieselskabet BORCH

Jylland
Gert Drews Jensen - Aggerbergdrews Advokater
Claus Witt - Ret & Råd Haderslev
Jens Jepsen - Compass Advokatfirma
Jonna Hjeds - Judica Advokaterne Sønderborg
Erik Johannsen - Judica Advokaterne Sønderborg
Palle Rohrsted A- dvokatfirmaet Rohrsted
Jørgen Iversen - Iversen Advokatfirma
Carsten Hove - Trolle Advokater
Pernille Bloch - Advokaterne Nupark I/S
Christa Westergaard - Advokathuset A/S
Sophus Bøgeskov Christensen - Skovbo & Bøgeskov Christensen
Jesper Hedegaard - INTERLEX Advokater I/S
Claus Søgaard-Christensen - Advokat Claus Søgaard-Christensen
Hanne Gullitz - Advokat Hanne Gullitz
Niels Lomborg - Hørlyck & Steffensen
Michael Villadsen - Advokathuset Rödstenen
Søren Isaksen - Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni
Dorthe Horstmann - Advokatfirmaet Steffensen Horstmann
Lene Astrup Treffer - Advokatfirma Hjulmand & Kaptain
Christian Lundblad - Retten i Aalborg
Karsten Madsen - Advokatfirma Hjulmand & Kaptain
Jakob Stenbakken Johnsen - Advokatfirma Hjulmand & Kaptain


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2008/Advokaten 5/Nye censorer ruster sig til retssagsproeven.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.