Advokaten 5 - Leder - “Bare for at gøre mig interessant”

Print Print
23-06-2008

“Bare for at gøre mig interessant”

Advokater er én af de professionelle faggrupper, som har det strengeste etiske kodeks at leve op til. I yderste konsekvens kan det koste retten til fortsat at drive forretning, hvis en advokat ikke følger spillereglerne.
En hård sanktion, som kan have enorme følger – ikke bare fagligt. Men for den pågældende som menneske og for den pågældendes familie.
Derfor skal der naturligvis være de bedste retsgarantier for advokater, der havner i søgelyset for en disciplinærsag. Der er to veje, der kan føre til, at en advokat mister sin beskikkelse: Der kan være tale om så grov en sag, at politiet indleder en efterforskning, og sagen efterfølgende havner ved domstolene. Det er set for ikke så mange år siden, hvor en forsvarsadvokat mistede sin ret til at optræde som advokat i en periode.
Den anden vej er en disciplinærsag ved Advokatnævnet. Her sker det gennemsnitligt en til to gange om året, at en advokat udsættes for den meget indgribende foranstaltning, det er at miste sin beskikkelse.
Som hovedregel er de sager, der fører til en frakendelse, kendetegnet ved, at advokaten gentagne gange tilsidesætter reglerne for god advokatskik eller reglerne for behandling af kundernes penge. Der er altså et vist element af, at advokaten skønnes at være uforbederlig, eftersom han eller hun hele tiden dukker op i sagsbunken med nye kritisable forhold.
Det sker dog, meget sjældent, at en advokat alene ved én grov tilsidesættelse af reglerne får frataget sin beskikkelse. Det skete for eksempel for en advokat, som nægtede revisor adgang, da Advokatrådet havde iværksat en revisorundersøgelse af den pågældendes advokatvirksomhed.
Seneste sag stammer fra DR’s dokumentarprogram, “Prostitutionens bagmænd”. Her optræder en navngiven advokat i miljøet for kvindehandel og prostitution. Advokaten accepterer tilsyneladende at tage imod en – fiktiv – sort betaling for arbejde. Og det ser i udsendelsen ud til, at advokaten rådgiver om, hvordan bordelejere kan vaske sorte penge hvide.
På et møde på Hotel D’Angleterre i København foreholder Danmarks Radio advokaten udtalelserne, hvortil advokaten svarer: “Det sagde jeg bare for at gøre mig interessant.” Og derefter forsvinder han hastigt ud ad hotellets bagdør.
Advokatrådet er efter udsendelsen gået ind i sagen, som derfor ikke omtales mere her.
Der skal ikke herske tvivl om Advokatrådets faste vilje til at gribe ind over for uredelig adfærd fra advokaters side. Det er i den sammenhæng glædeligt, at Folketinget netop har udstyret Advokatrådet og Advokatnævnet med en række nye beføjelser til at holde orden i eget hus. Netop tilsynet med advokater er én af grundpillerne i den nye vedtægt for Advokatsamfundet, som er under udarbejdelse.
De nye redskaber, som Advokatrådet kan gøre brug af, er den juridiske variant af det, man på godt dansk kalder en kammeratlig samtale. Den kollegiale samtale er et redskab, som forhåbentlig vil vise sig nyttigt til netop at undgå, at advokaternes kunder får uheldige oplevelser. I samtalen, som foregår mellem kolleger, kan der spørges ind til advokatens virksomhed, arbejde og personlige forhold i relation til arbejdet.
Den nye samtaleform må endelig ikke misforstås derhen, at samtalen sker for at holde hånden over advokater. Der er snarere tale om en model, hvor Advokatrådet får mulighed for at holde hånden under kolleger og sørge for, at de ikke glider ud ad en vej, hvor det både får ulykkelige konsekvenser for klienterne og advokaten selv.
Et andet nyt redskab, som venter på at få premiere, er det kollegiale tilsyn. Her er igen tale om, at Advokatrådet gennem kolleger forsøger at holde hånden under en kollega, som har problemer med at administrere sin forretning. For en advokat kan det nok i situationen være svært at se det hjælpsomme i, at kolleger kommer på besøg og kigger advokaten over skulderen og kommer med velmente råd. Men formålet er altså stadig at beskytte både klienterne og den pågældende advokat mod noget, der er værre.
Også Advokatnævnet har af Folketinget fået nye redskaber: Bødeniveauet er hævet, og der vil fremover være større åbenhed om afgørelserne.
Det er ærgerligt, når en advokat træder alvorligt ved siden af. For det er den udisciplinerede advokat, der bliver lagt mærke til. Advokatrådet sørger for, at man ikke glemmer de øvrige tusinder af anstændige advokater og deres daglige arbejde til gavn for klienter og samfundet. Advokatstanden bidrager dagligt til at sikre borgerne større retssikkerhed gennem Advokatsamfundet. Vi udarbejder høringssvar; er i dialog med regeringen for at sikre den optimale retssikkerhed i nye lovforslag; afholder konferencer og deltager i den offentlige debat med det formål at tjene retssamfundet.
Det gavnlige arbejde sammen med et håndfast tilsyn gør, at politikerne fortsat har tillid til, at standen selv kan administrere de etiske spilleregler. Og det siger jeg ikke bare for at gøre mig interessant.