Advokaten 5 - Aktuel information

Print Print
23-06-2008

Konference om retlige følger af voldtægt
Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital og Århus Sygehus arrangerer sammen med Østjyllands politi, Retsmedicinsk Institut og Psykologisk Institut i Århus en international konference om voldtægt den 14.-15. november 2008 i Århus.
Konferencen, der har en bred målgruppe og bl.a. henvender sig til advokater, vil præsentere forskning fra flere forskellige fagområder.
Konferencen vil sætte fokus på nogle af udfordringerne i behandlingen af voldtægtsramte. Ved at præsentere aktuel forskning om de psykiske og fysiske følger af voldtægt, om forskellige behandlingsmodeller samt om retssystemet og om politiets arbejde er det formålet, at konferencen kan medvirke til at sikre, at voldtægtsramte bliver tilbudt de mest hensigtsmæssige former for støtte – herunder retligt.
For mere information og registrering se: www.voldtaegt.dk/conference2008.php.

Master-grad i EU-ret
Danske jurister har nu mulighed for at opnå en anerkendt master-grad i europæisk ret. Det er European Institute of Public Administration som sammen med flere partnere tilbyder en to-årig uddannelse i Luxembourg. Undervisningen foregår fredage om eftermiddagen samt lørdag om morgenen. Indholdet dækker bl.a. de europæiske retsinstitutioner, europæisk og international økonomisk ret, fundamentale europæiske rettigheder, mv. Der er deadline for ansøgninger den 15. september. Program samt tilmelding kan ske på www.eipa.eu/en/home.

Skat sætter lup på klientkonti
Det svenske skattevæsen kaster nu blikket på advokaternes klientkonti i kampen mod skattefusk. Ifølge det svenske advokatsamfund kastede skattevæsenet allerede i 2006 blikket på ca. 300 klientkonti i storbanken SEB og forlangte oplysninger om samtlige transaktioner i det forløbne år. SEB nægtede at give oplysningerne til skattevæsenet med henvisning til advokaternes tavshedspligt. Trods gentagne møder mellem banken og skattemyndighederne er der ikke opnået enighed, og sagen er derfor nu endt i landsretten i Stockholm.

Sommerkurser i Washington
Jurister fra hele verden har sommeren over mulighed for at blive undervist af en række professorer fra de bedste amerikanske universiteter, praktiserende advokater fra den amerikanske centraladministration og advokater fra de store advokatkontorer i USA. Den akademiske non-profit organisation Institute for US Law i Washington D.C. afholder i juli og august kurser om f.eks. det amerikanske retsvæsen, engelsk som juridisk arbejdssprog og alternativ konfliktløsning. Program og tilmelding kan findes på www.iuslaw.org

Advokaten som e-magasin
Advokaten udkommer nu i en prøveperiode som såkaldt e-magasin. Det betyder, at hele bladet er tilgængeligt i en meget brugervenlig udgave på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk. Her kan du finde et ikon med magasinets forside. Ved at trykke på dette ikon, åbner bladet sig på skærmen. Det giver nem adgang til at søge på ord eller emner, ikke bare i det pågældende nummer, men også på tværs af de forskellige numre. Bladet kan desuden downloades som en pdf-fil eller sendes som link til bekendte og venner. Op til 2005 har kun udvalgte artikler været tilgængelige. Samtlige artikler fra 2005 kan findes på hjemmesiden.