Advokaten 4 - Advokatrådet til høring i Folketinget

Print Print
15-05-2008

Folketingets retsudvalg lytter til kritik fra Advokarådet og stiller ministeren en række spørgsmål om nye regler om dansk straffemyndighed.

Af Mads Bundgaard Larsen, advokat, Advokatsamfundet

Folketinget er i gang med en vigtig drøftelse af, hvor Danmarks grænser skal gå inden for strafferetten. På baggrund af blandt andet Advokatrådets høringssvar drøfter Folketingets retsudvalg nemlig for tiden justitsministerens lovforslag om dansk straffemyndighed (L 16).
Lovforslaget medfører en udvidelse af dansk straffemyndighed blandt andet på den måde, at alt, hvad en dansker gør mod en dansker i udlandet, kan straffes i Danmark efter dansk ret, uanset om det er strafbart der, hvor det er foregået. Advokatrådet har i høringssvaret og i en senere henvendelse til Folketingets retsudvalg peget på, at det er umuligt at sige, hvad det er for nogle handlinger, man gør strafbare med forslaget. Det kræver nemlig, at man har en liste over, hvad det er, der er strafbart i Danmark, og som ikke samtidig er strafbart i udlandet. Advokatrådet har også peget på, at det kan blive sværere for de danske myndigheder at hævde deres ret til at bestemme over det danske territorium – for eksempel for så vidt angår ytringsfrihed – hvis Danmark i tiltagende grad tiltager sig magt uden for landets grænser.
Advokatrådets involvering i sagen gjorde, at Lars Lindhard, formand for Advokatrådets strafferetsudvalg, den 1. april deltog som ekspert i en lukket høring i Folketingets retsudvalg sammen med professor Ole Spiermann og statsadvokat Birgitte Vestberg.
Efter den afholdte eksperthøring har Folketingets retsudvalg stilet ti spørgsmål til justitsministeren om lovforslaget, herunder flere spørgsmål om præcisering af de handlinger, som gøres strafbare med lovforslaget.
Advokatrådets høringssvar er afgivet 5. september 2007 og findes på www.advokatsamfundet.dk>om os selv>høringssvar. Advokatrådets formand, Sys Rovsing, skrev om dansk straffemyndighed i sin leder i Advokaten 8/2007.