Advokaten 3 - Forsvar for en folkemorder

Print Print
14-04-2008
Den cambodjanske advokat Ang Udom har en opgave, som mange hader ham for: Han er forsvarer for de røde khmerers tidligere udenrigsminister i det igangværende FN-støttede tribunal i Cambodja.

Af Ulrikke Moustgaard, journalist, Phnom Penh

“Forræder!”
“Du kan bare vente dig, hvis han går fri…”
Trusler føg i luften, da Ang Udom, kendt cambodjansk advokat med menneskerettigheder som speciale, i november 2007 trådte frem for retten i en storslået militær festsal uden for Cambodjas hovedstad Phnom Penh og fremsatte et krav: Løslad Ieng Sary.
Kravet gjaldt advokatens hidtil mest kontroversielle klient, den 77-årige tidligere udenrigsminister for Khmer Rouge – den revolutionære kommunistiske bevægelse, der angiveligt tog livet af en tredjedel af Cambodjas befolkning under sit styre fra 1975-79.
Ieng Sary var blevet anholdt den 12. november 2007 på anklager om krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og sad varetægtsfængslet, indtil hans sag ville komme for retten i Cambodjas FN-støttede krigsforbrydertribunal.
To dage forinden havde han pr. telefon hyret Ang Udom til at føre sit forsvar. Udom havde accepteret opgaven efter et par timers betænkningstid.
- Først måtte jeg drøfte situationen med min kone, for opgaven ville indebære en vis sikkerhedsrisiko og en del modstand fra vores omgivelser. Men min kone og jeg var enige om, at enhver har ret til en fair rettergang – også Ieng Sary, fortæller Udom.
Dermed tog den 51-årige advokat og familiefar et stort skridt i sin karriere. Men han var godt forberedt.

Pligt til forsvar
Den spinkle mand med khmer-tatoveringer på begge arme smiler undskyldende, da han inviterer indenfor i sit næsten gabende tomme kontor, hvor han bakser med at få en ny computer til at virke og leder efter sit spritnye visitkort med FN-logo.
- Første arbejdsdag på kontoret! forklarer han og nikker mod de nøgne reoler, der venter på at blive fyldt op med sagsmapper.
Her godt 20 kilometer uden for Phnom Penh danner et gigantisk fort rammen om tribunalet, der skal retsforfølge højtstående ledere i Khmer Rouge. Stedet er den cambodjanske hærs hovedkvarter, hvor Ang Udom netop er flyttet ind, så fremover skal han pendle mellem fortet og sit kontor i byen, hvor han leder den juridiske afdeling i den velrenommerede NGO-Center for Social Development (CSD). Til gengæld bor han kun nogle minutters gang fra sin klient. Få hundrede meter herfra sidder Ieng Sary og de fire øvrige anklagede Khmer Rouge-ledere fængslet i en nyopført detention med udsigt til tribunalets retssal. Det lykkedes ikke Udom at få ophævet Sarys varetægtsfængsling. Frygten er, at Sary stikker af.
- Han er gammel og svag. Hvordan skulle han kunne flygte ud af landet? siger Udom.
Trods betænkeligheder kom henvendelsen fra Sary ikke bag på hans nye forsvarer.
For Udom var en af 30 lokale advokater, der tre år forinden meldte sig til at være forsvarer, da man gik i gang med de første forberedelser til tribunalet.
- Mange af mine kolleger forstod mig ikke. Især på grund af risikoen. Tænk på hvad der skete med Saddam Husseins forsvarere: De blev slået ihjel. Men jeg så et dobbelt formål med opgaven. Et: Jeg kunne blive fagligt dygtigere. To: Det er min pligt som advokat. Hvis ikke jeg med min baggrund ville gøre det, hvem ville så? siger Udom.

Korrupt retssystem
Udom er en advokat, der af og til dukker op i den cambodjanske presse på grund af sit arbejde – senest i CSD, hvis formål er at udbrede demokrati og menneskerettigheder f.eks. ved at være det cambodjanske retsvæsens vagthund.
Ironisk nok var hans nuværende klient medvirkende til, at landet i årevis har lidt under et svagt og korrumperet retssystem. Khmer Rouge slog folk med en højere uddannelse ihjel, herunder advokater og dommere, brændte vigtige lovtekster og ødelagde alle statslige institutioner, herunder domstolene. Kun 10 advokater overlevede styret. Så da FN intervenerede i Cambodja i 1991, lå der en stor opgave i at få genopbygget retsstaten. Det skete bl.a. gennem programmet Cambodian Defenders Project, hvor 25 studerende i 1994 gennemgik et års intensiv træning i strafferet. Udom var en af dem og arbejdede i årene efter med retshjælp fortrinsvis til fattige i NGO’en Legal Aid of Cambodia. I 1999 tog han springet til erhvervsret og åbnede sit eget firma.
- Hvis du skal overleve som advokat, kan du ikke kun være god til menneskerettigheder, som han siger.
Men da FN og det cambodjanske advokatsamfund i 2004 søgte jurister til det kommende tribunal, blev idealisten i ham igen tændt. Og i det følgende år deltog han i en række kurser, hvor deltagerne blev klædt på til at forberede, opbygge og gennemføre kommende tribunalsager. Konkret foregik det gennem workshops i international lov, hvor emnerne spændte lige fra Genève-konventionen over strafferetlige procedurer i internationale sager til hvordan, man klarlægger forskellige grader af ansvar i en kommandovej fra top til bund. Underviserne talte erfarne internationale advokater og dommere fra lignende tribunaler f.eks. i Liberia, Sierra Leone, Bosnien og Haag.
Efter kurset kom Udom til CSD.

Ideal om retsstat
Selvom Udoms klient, Ieng Sary, i manges øjne ikke er en lige så stor skurk som toplederen Pol Pot, er han en upopulær figur i Cambodja. Men han har i årevis kunnet leve et luksusliv med hus i både Phnom Penh og i Thailand.
Derfor er især uuddannede cambodjanere stærkt utilfredse med, at Sary overhovedet skal have et forsvar. Mens Udoms jura-kolleger roser ham for at have taget opgaven, møder han vrede andre steder.
- Et typisk spørgsmål er: Hvordan kan du forsvare så stor en forbryder, fortæller han.
Men Udom kan godt se sig selv i øjnene, selvom han selv er vokset op under det blodige styre og har mistet familiemedlemmer. F.eks. sine forældre hvis navne, han har tatoveret på sine arme.
- Jeg deler mig selv op i en professionel del og en privat del, ellers kan jeg ikke arbejde. Den private del siger, at vi har behov for at få sandheden at vide. Den professionelle at alle er lige for loven. Men jeg tror på, at denne sag vil forene begge sider. Den vil få stor betydning for vores kommende generationer, både hvad angår sandheden om Khmer Rouge og fremtidens retssamfund. Jeg er sikker på, at folk i det lange løb vil forstå, at vi ikke bare kan tale om idealerne i en retsstat men må leve dem ud i praksis.

Artikel og foto er produceret med støtte over Danidas Oplysningsbevilling.

Fakta: Beviser for folkemord
Bevismaterialet i Khmer Rouge tribunalet er omfattende, selvom sagen er over 30 år gammel.
Anklagemyndigheden vil f.eks. bruge:

- Vidneudsagn/øjenvidneberetninger.
- Genstande (f.eks. torturredskaber).
- Nedskrevne ’bekendelser’ fra fanger i torturfængslet S21 og fra partimedlemmer.
- Referater fra politiske møder.
- Notesbøger og dagbøger fra godt 500 Khmer Rouge-soldater.
- Magasiner, film og undervisningsvideoer produceret af Khmer Rouge og udenlandske sympatisører.
- Materiale fra skinretssagen i 1979 mod Pol Pot og Ieng Sary.

Kilde: Documentation Center of Cambodia.