Advokaten 3 - En stemme i radioen

Print Print
14-04-2008
Hundredvis af advokater har i årenes løb lagt gratis arbejdskraft i at bidrage til Advokatrådets politiske arbejde. Vi har fulgt den kontroversielle sag om jobklausuler og bedt de involverede skrive dagbog.

Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

Da Claus Juul havde været ansat hos IBM i et års tid, blev han tilfældigvis opmærksom på en aftale om, at han ikke kunne blive ansat i nogen virksomheder ejet af Mærsk…
Sådan lyder den bløde kvindestemme i radioens morgennyheder en dag i februar. De tusindvis af lyttere, som har stillet ind på P1, får en grundig og kritisk gennemgang af regeringens kommende lovforslag om jobklausuler.
Til sidst i indslaget er Pernille Backhausen fra Advokatrådet med. Hun fortæller om de særlige problemer, advokaterne ser i det nye lovforslag.
Efter 10 minutter er indslaget slut, og radionyhederne bevæger sig videre.
Nu er det ikke til at se det, men bag indslaget ligger mere end én måneds forberedende arbejde i alle led af Advokatsamfundet. Bag de få sætninger, som Pernille Backhausen når at sige i radioen, ligger timevis af arbejde for både jurister og advokater i og uden for Advokatsamfundet.
Pernille Backhausen vender vi tilbage til. Vi har fulgt arbejdet med den politiske sag om jobklausuler for at forsøge at give et indtryk af samarbejdet mellem alle de advokater, som frivilligt yder en indsats hånd i hånd med Advokatsamfundets medarbejdere.
Læs deres dagbøger her.

Onsdag den 16. januar
Jeg har fået en mail fra Beskæftigelsesministeriet med lovforslaget om jobklausuler. Jeg kender sagens hovedindhold, fordi der tidligere har været en høring om sagen. Jeg printer udkastet ud for at læse det senere. Jeg er på vej til møde med alle lovudvalgets ca. 50 eksperter og har kun tid til at skimme mailen nu. Allerede her kan jeg se, at det er en sag, som kan indeholde væsentlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål. På det efterfølgende møde i rådets lovudvalg nævner jeg sagen for Pernille Backhausen, der har ansættelsesret som ansvarsområde. Hun har også set ministeriets pressemeddelelse, og vi aftaler, at sagen sendes til de to eksperter i ansættelsesret, som udover Pernille varetager området. Sagen kan indeholde politisk sprængstof, og der kan blive behov for at forelægge sagen for Advokatrådet. Vi drøfter kort muligheden for at forklare vores synspunkter mundtligt for Folketingets udvalg. Det ville være lettere at formidle sagen mundtligt – blandt andet fordi det kræver konkrete eksempler på reglernes effekt, som kan være vanskelige at beskrive i et høringssvar. Vi er dog enige om foreløbig at afgive høringssvaret og herefter ikke foretage yderligere. Som sædvanlig er høringsfristen et problem. Hjemme igen onsdag aften orienterer jeg Rothe (Advokatsamfundets generalsekretær, red.) om, at vi har en potentiel rådssag.
Rasmus Møller Madsen, afdelingschef, Advokatsamfundet

Torsdag den 17. januar
Jeg åbner min indbakke og ser mailen om jobklausuler fra Rasmus. Den ligger blandt en meget lang række af sager, markeret med rødt som ulæste, der fylder min mailbox i denne periode. Regeringen har travlt efter valget og juleferien, og mange af de lovforslag, der bortfaldt inden valget genfremsættes nu, foruden en heftig aktivitet af helt nye lovforslag.
Jeg ser nærmere på lovforslaget for at kategorisere, hvilket retsområde der er tale om: Er det energi- eller miljøret? Bygge- eller boligret? Eller hvad med for eksempel den frie bevægelighed af forsvarsprodukter? Lovudvalget beskæftiger sig med stort set al dansk ret, med undtagelse af strafferet, udlændinge- og procesret. Der er også indimellem sager, der berører forskellige retsområder, og som derfor skal sendes ud til flere forskellige eksperter. Sådanne sager kræver en lidt nærmere analyse, men i dette tilfælde er sagen klar, den er arbejdsretlig.
Jeg sender mailen videre til vores sekretær, som sørger for at sende den ud til advokaterne Yvonne Frederiksen og Mads Krarup, og CC til Pernille.
Tine Lehmann, juridisk konsulent og sekretær for Advokatrådets lovudvalg

Fredag den 18. januar
Mailen tikker ind lige efter frokost. Det udkast til lovforslag har været ventet længe, så jeg åbner nysgerrigt mailen. Hvordan er Beskæftigelsesministeriet mon endt med at løse de ganske svære problemstillinger, et lovforslag på dette område giver anledning til? Det er interessant læsning, og jeg drøfter det senere samme dag kort med en kollega, der står med cykelhjelmen på og er på vej hjem på weekend. Runder problemstillingerne i tankerne et par gange i løbet af i weekenden – indimellem børnefødselsdag og matematikopgave med den ældste – og tjekker dagspressen for eventuelle relevante bemærkninger. Minder mig selv om, at vi jo ved besvarelsen skal holde fokus på lovtekniske og retssikkerhedsmæssige overvejelser.
Yvonne Frederiksen, advokat, Norrbom Vinding

Fredag den 18. januar
Modtager mailen fra Advokatsamfundet. Tænker i forbifarten (når lige at skimme indholdet på vej ud ad døren til et møde), at der ikke er blevet færre høringssvar under den nye struktur. Tænker også, at der er stor spredning på relevansen af de lovforslag, der kommer ind – dette lovforslag har vi ventet på og tidligere drøftet med det kontaktudvalg, vi havde med Beskæftigelsesministeriet.
Mads Krarup, advokat, Flink, Halling-Overgaard & Partnere

Torsdag den 24. januar
Mailer til Mads for at høre, hvor langt han er nået i sine overvejelser – bliver enige om, at vi skal ringe sammen fredag formiddag. Får torsdag aften – efter en løbetur og et par stykker chokolade – struktureret tankerne og gjort notater klar til min snak med Mads.
Yvonne Frederiksen, advokat, Norrbom Vinding

Fredag den 25. januar
Fanger Yvonne på telefon som aftalt, efter at jeg omsider har fået læst udkastet ordentligt igennem. Yvonne har forberedt sig mere struktureret end jeg, kan jeg høre – men vi får en god diskussion og er som sædvanlig ret enige om det meste. Vi afprøver et par fortolkningsmuligheder på punktet omkring koblingen til konkurrenceklausuler og ender med at aftale, at jeg laver et udkast i løbet af weekenden.
Mads Krarup, advokat, Flink, Halling-Overgaard & Partnere

Lørdag den 26. januar
Ungerne er optaget af noget Playstation, så jeg bestemmer mig for at få lavet et udkast. Det går relativt nemt – Yvonne og jeg var gennem det meste på telefonen. Jeg får renskrevet og finpudset mine næsten forståelige noter på det printede udkast til lovforslag. Så går udkastet til høringssvar af sted – gad vide, hvornår Yvonne får kigget på det?
Mads Krarup, advokat, Flink, Halling-Overgaard & Partnere

Søndag den 27. januar
Roen har sænket sig over huset. Børnene sover. Og jeg logger på – har Mads mon nået at færdiggøre et udkast til høringssvar? Er sendt til mig allerede lørdag formiddag – imponerende. Synes vores betragtninger, som vi drøftede fredag, er kommet fint ned på papir. Læser korrektur og foreslår ud over nogle sproglige rettelser tilføjelse af en enkelt betragtning i relation til kompensationsspørgsmålet. Får sendt det af sted til Mads samme aften og glæder mig over, at vi ikke får problemer med at overholde den fastsatte deadline.
Yvonne Frederiksen, advokat, Norrbom Vinding

Mandag den 28. januar
Yvonne har svaret engang efter midnat. Hendes rettelser er gode, og jeg svarer tilbage lidt over 7, at det er ok for mig. Yvonne mailer kl. 9.30, og vi aftaler, at jeg sender høringssvaret til sekretæren. Kl. 10.01 sender jeg vores udkast, og arbejdet er slut for denne gang – som vanligt er man blevet lidt klogere på et yderst relevant retsområde.
Mads Krarup, advokat, Flink, Halling-Overgaard & Partnere

Mandag den 28. januar
Jeg fik midt mellem to møder på kontoret det udkast til høringssvar, som Mads og Yvonne havde udarbejdet. Det var som sædvanlig velgennemarbejdet og pegede på de fortolkningsmæssige og tekniske problemstillinger, som lovforslaget rejste.
I Lovudvalget havde vi nogle dage inden snakket om, hvordan vi skulle håndtere lovforslaget, når det kom. Det tidligere lovforslag havde medført et langt høringssvar fra Advokatrådet, da der var flere uklarheder og bestemmelser, som ramte ved siden af områdets egentlige problemstillinger. Derfor var vi særlig opmærksomme på, hvad der kunne ligge i det nye forslag.
Det er et område, som er præget af en del retssager og har givet specialisterne anledning til tvivl om retsstillingen på en række punker. Skal der orienteres om begrænsningerne, følger det allerede af ansættelsesbevisloven, hvad er snitfladen til § 18 og § 18a i funktionærloven, hvordan skal området fortolkes i forhold til aftalelovens regler? Samtidig er området præget af stærke, saglige og modsatrettede hensyn til arbejdsgiver og arbejdstager. Derfor har området også i pressen været udsat for en ophedet debat. Alle disse problemstillinger vanskeliggør mulighederne for at lovgive præcist på området.
Lovforslaget havde efter min opfattelse nogle væsentlige uklarheder, som medførte, at vi i Advokatrådet burde have en holdning til måden at lovgive på og ikke alene tekniske bemærkninger. Det er vigtigt for retsudviklingen, at lovgiver tager sin rolle på sig og ikke unødigt overlader retsusikkerheden til domstolenes fortolkning. Det presser domstolenes rolle og medfører, at de i videre omfang – i strid med den danske tradition bliver retsskabende.
Jeg ringede herefter til Rasmus Møller Madsen for at drøfte problemstillingerne nærmere og sendte en mail med mine yderligere kommentarer.
Pernille Backhausen, advokat, medlem af Advokatrådets lovudvalg

Mandag den 28. januar
Der tikker en mail fra Mads Krarup ind med eksperternes udkast til høringssvar. I sekretariatet drøfter vi indgående udkastet. Det er altid en god diskussion, hvor der bliver givet og taget, og hvor vi på skift er djævlens advokat på hinandens synspunkter. Det rent ansættelsesretlige har eksperterne kvalificeret for os. Vores opgave er at vinkle det i forhold til Advokatrådets formål, så retspolitiske synspunkter ikke sammenblandes med synspunkter, der ikke er partipolitisk neutrale. Som led i overvejelser ringer vi Pernille Backhausen op og efter god sparring, er vi klar til at gå til Rothe med vores udkast til en linje. Rothe agerer djævlens advokat, og synspunkter bliver justeret, tilført og fjernet. Muligheden for at forelægge sagen for et møde i Advokatrådet er ikke til stede af tidsmæssige grunde. Høringsfristen er allerede sprunget. Vi aftaler, at Lovudvalgets sekretær retter udkastet til, mens jeg skriver udkast til en mail til Lovudvalget for at opnå politisk godkendelse af linjen. Samtidig underrettes rådsformanden og formanden for Lovudvalget.
Rasmus Møller Madsen, afdelingschef, Advokatsamfundet

Fredag den 1. februar
Får besked på min mobiltelefonsvarer fra Tine Lehmann omkring kl. 14, hvor hun beklager, at man ikke har nået at få mine kommentarer til et nyt udkast til høringssvar om jobklausuler, inden udkastet var rundsendt på mail til Lovudvalget fredag eftermiddag. Jeg kunne lige ringe til Rasmus for at høre nærmere senere på eftermiddagen fredag – hvis jeg fik tid. Jeg var færdig med et møde kl. 16.10, hvor jeg havde været dommer i en arkitektkonkurrence, da jeg hørte beskeden på min mobiltelefon. Ringede derefter til Rasmus. Han orienterede mig om høringsudkastet. Da det hastede, lovede jeg at se på det over week-enden. Spørger lige Rasmus, om høringssvaret er afstemt, således at det ikke var præget af arbejdstager/arbejdsgiver interesser, hvilket han bekræftede. Søndag eftermiddag gennemgår jeg forslaget, hvor jeg har særlig fokus på, at svaret ikke må være præget af arbejdstager/arbejdsgiverinteresser, men at det er retssikkerheden for den enkelte, der bærer høringssvaret. Det bekræftes jeg i og meddeler tilbage mandag morgen til sekretariatet, at jeg støtter svaret og ikke har ændringer dertil.
Anders Hjulmand, advokat, formand for Advokatrådets lovudvalg

Mandag den 4. februar
Advokatrådet afsender høringssvaret. Læs det endelige resultat af bestræbelserne. Advokatrådets høringssvar om jobklausuler på www.advokatsamfundet.dk under Om os selv – Høringssvar.

Lovudvalgets medlemmer
a) Selskabsret, generationsskifte, virksomhedsoverdragelse, børsret og lovgivning vedrørende finansielle virksomheder
Ansvarlig: Erik Justesen

Selskabsret, Generationsskifte, Virksomhedsoverdragelse:

o Monica Reib
o Niels Bang-Sørensen
o Jacob Christensen
o Finn Overgaard
o Henrik Rossing Lønberg

Børsret og lovgivning om finansielle virksomheder:

o David Moalem
o Margit Rørdam
o Steen Jensen
o Regina Schou Stanton

b) Fast ejendom (lejeret, andelsboligret, boligret, køb og salg af fast ejendom, landbrugsret og entrepriseret)
Ansvarlig: Henrik Høpner

o Keld Nomanni
o Jesper Laage Kjeldsen
o Jytte Holm-Larsen
o Marianne Kjær-Stolt
o Torben Winnerskjold
o Anne-Louise Husen

c) Privatret (familie-, arve og personret, herunder socialret samt forbrugerret, markedsføring mv.)
Ansvarlig: Claus Witt

o Peter Arnt Nielsen
o Anja Cordes
o Stig Bigaard
o Birgit Thrusholm
o Niels Kahlke
o Susan Sørensen
o Tove Dahl

d) Skatteret, momsret og afgiftsret
Ansvarlig: Pernille Backhausen

o Øjvind Hulgaard
o Svend Erik Holm
o Bent Ramskov Laursen
o Birte Rasmussen
o Poul Bostrup
o Bente Møll Pedersen
o Claus Holberg
o Robert Mikelsons
o Jan Steen Hansen

e) Arbejds, ansættelse- og funktionærret, samt forsikrings- og erstatningsret, herunder arbejdsskadeerstatning, patientskadeerstatning, produktansvar mv.
Ansvarlig:
Pernille Backhausen

Erstatningsret:
o Karsten Høj
o Michael Wiisbye
o Claus Hanghøj

Arbejds/ansættelsesret:
o Mads Krarup
o Yvonne Frederiksen

f) Konkurrenceret, udbudsret, immaterialret og IT-ret
Ansvarlig: Anders Hjulmand

Konkurrenceret:
o Morten Kofmann
o Jan Erik Svensson
o Simon Hjelmborg

Immaterialret/IT-ret:
o Jakob Krag Nielsen
o Asger Heine Jensen
o Pia Jee Skou Eilertsen

g) Konkurs- og insolvensret
Ansvarlig: Anders Hjulmand

o Jens Paulsen
o Pernille Bigaard
o Jens Jepsen
o Knud Damsgaard

h) Alm. forvaltningsret, planret, miljøret og energiret
Ansvarlig: Jeppe Søndergaard

Landbrugsloven:
o Jacob Ploug
o Niels Søndergaard
o Erling Mortensen
o Peter Schiøtz

Miljøret:
o Jens Flensborg
o Stig Grønbæk Jensen
o Vivi Bruhn Knudsen
o Ellen Skodborggaard
o Kim Trenskow
o Birgitte Refn Wenzel
o Håkun Djurhuus

Energiret:
o Klavs Gravesen
o Øjvind Hulgaard
o Jesper Laage Kjeldsen
o Jakob Kristensen

i) Alm. formueret, herunder aftaleret, køberet, transportret mv.
j) Ansvarlig: Carsten Jensen

o Stig Bigaard
o Michael Melchior
o Frantz Rossen
o Niels Wulf