Advokaten 3 - Aktuel information

Print Print
14-04-2008
Åben konference om formueret
Advokater, dommere, forskere, embedsmænd og andre med interesse for formueret har mulighed for gratis at tilmelde sig en mini-konference om det emne. Vært er Handelshøjskolen (CBS) i samarbejde med Bech-Bruun. Baggrunden er, at den såkaldte “Acquis-gruppe”, som er en samling af universitetsforskere, mødes i København. Gruppen er nedsat af EU-kommissionen med henblik på at formulere regler og principper om formueret, som kan fungere for alle EU-landene.
Konferencen om formueret finder sted den 24.-26. april i København og vil bl.a. byde på en status for Acquis-gruppens arbejde ved professor Hans Schulte-Nölke, gruppens projektleder. Tilmelding er nødvendig til sra@bechbruun.com.

Bånd mellem boligadvokater og da
I Advokaten 2/2008 er bragt et interview med formanden for Danske Advokater, Lars Svenning Andersen. Når Lars Svenning Andersen deri på et spørgsmål om, hvorvidt f.eks. Danske Boligadvokater skal ophøre og blive til et fagudvalg, svarer, at det så Danske Advokater gerne, så er det – som det også fremgår i øvrigt af artiklen – for at beskrive, at Danske Advokater ideelt gerne så, at specialforeningerne fortsatte som en del af Danske Advokater, men rigtignok med bevarelse af navn, kompetencer etc., og som en del af et integreret fællesskab. Det er Danske Advokaters ønske, at Danske BOLIGadvokater skal fortsætte det store arbejde, der udføres for branchen, og det er vigtigt, at der findes en samarbejdsform, som respekterer Danske BOLIGadvokaters integritet. Vi har derfor aftalt, at der nu arbejdes på at finde en model, som til begge foreningers tilfredsstillelse sammenfletter interesserne og knytter de bedst mulige bånd og dermed bygger en bro til fremtiden. Danske Advokater lægger stor vægt på i samarbejde at kunne understøtte og udbygge det store arbejde, Danske BOLIGadvokater har gjort for advokatbranchen. Den kommende tid med digitalisering og andre sektorers appetit på at sætte sig på dette område kalder i allerhøjeste grad på en samlet indsats, hvor brancheorganisationen udadtil må fremstå som en enhed, der står sammen. Ingen skal kunne tro, at Danske BOLIGadvokater kæmper alene.
¨
DANSKE ADVOKATER
Lars Svenning Andersen
Formand

Danske BOLIGadvokater®
Henrik Høpner
Formand