Advokaten 3 - Advokater ønsker debat om vedtægt

Print Print
14-04-2008
Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet

Der bliver afsat bedre tid til diskussion af den ny vedtægt for Advokatsamfundet. Ligesom en bred kreds af advokater vil blive indbudt til at deltage.
Det er konklusionen, efter at Advokatrådet på en generalforsamling i Vejle fremlagde et forslag til en ny vedtægt. På forhånd havde Advokatrådet valgt at gøre generalforsamlingen til en debat om forslaget, uden at forslaget skulle til afstemning.
Blandt de ca. 70 fremmødte advokater var der både støtte til – og megen kritik af forslaget til en ny vedtægt. Advokatrådet vælger derfor at udskyde den ny vedtægt – formentlig til en ny ekstraordinær generalforsamling efter sommer.
- Vi har lyttet til debatten. Og vil nu give mulighed for at den kan fortsætte med det formål at samle bredest mulig opbakning til en ny vedtægt, siger Advokatrådets formand, Sys Rovsing.

Fylder for meget
Debatten blandt de fremmødte advokater fulgte hovedsagelig to spor: For det første blev Advokatrådets forslag til en ny vedtægt set som værende mindre demokratisk end den eksisterende vedtægt.
Og for det andet gik kritikken på, at Advokatsamfundet så at sige ville ”fylde for meget” i landskabet – med den bekymring, at den nye brancheforening Danske Advokater dermed ikke ville få plads til at folde vingerne ud.
- Vi er ikke uenige om, at Advokatsamfundet skal føre tilsyn med advokaterne og stå for at uddanne de fuldmægtige. Men så er der det tredje ben: At virke til gavn for retssamfundet – det må vi diskutere, sagde Lars Svenning Andersen, formand for Danske Advokater.
- Vi må ikke skabe en situation, hvor Advokatsamfundet tager sig af etik og retspolitik, mens brancheforeningen bare skal tage sig af at skrabe flest mulige penge hjem til advokaterne, uddybede han.
Modsat mente Hanne Rahbæk, medlem af Advokatrådet, at netop det retspolitiske arbejde ikke kunne fjernes fra Advokatsamfundet:
- Det er en helt fundamental del af advokat-identiteten at virke til gavn for retssamfundets bedste, sagde hun og påpegede, at Folketinget allerede har bestemt, at Advokatsamfundet skal tage del i den retspolitiske debat.
“Ligeledes finder Justitsministeriet, at Advokatsamfundet fortsat bør kunne virke til gavn for det danske retssamfund og som led heri udarbejde høringssvar, som ikke forfølger partipolitiske eller fordelingsmæssige interesser,” skrev ministeriet i den kommenterede høringsoversigt til den nye lov om advokaters virke.
Til trods for, at ministeriet og Folketinget har slået fast, på hvilke områder, Advokatsamfundet skal virke, var der blandt en del af de fremmødte stadig en kritik af, at Advokatrådets forslag til en ny vedtægt ikke helt er i tråd med liberaliseringen af advokatbranchen:
- Forslaget går ikke tilstrækkeligt i den retning, sagde Søren Johansen fra Kromann Reumert. Modsat mente Vibeke Holst-Andersen, Danske Virksomhedsjurister, at Advokatsamfundet skulle fortsætte med at være talerør i den retspolitiske debat. Og Erik Bøjle Kjær-Hansen fra Jonas Bruun støttede også på det punkt Advokatrådets forslag. Han kritiserede dog forslaget til en ny vedtægt for at være lidt for tungt, når det gjaldt muligheden for få emner sendt til afstemning.

Demokrati eller ej
I forslaget til den nye vedtægt er der også regler, som gør det nødvendigt at samle støtte fra flere advokater – 500 mod tidligere 200 – hvis et forslag skal sættes på dagsordenen til en generalforsamling.
Samtidig introducerer vedtægtsforslaget en såkaldt ”Fællessamling” bestående af medlemmer fra kredsene, lokalforeninger, Advokatnævnet og Advokatrådet. Fællessamlingen får væsentlig indflydelse på både Advokatsamfundets budget og vedtægt.
Men de foreslåede ændringer af vedtægten faldt ikke i god jord hos en del af de fremmødte:
- Vi har fået et resultat, som ikke kunne være lavet bedre i det hedengangne Sovjetunionen. Der er vægt på alt det, kredsbestyrelserne skal gøre, selv om de reelt er blevet overflødige, sagde Ole Linnemann-Schmidt.
Andre advokater valgte derimod at se forslaget som et skub i retning af mere demokrati:
- Det er flot at styrke kredsbestyrelserne, så det lokale islæt ikke forsvinder, sagde Flemming Johnsen fra Focus Advokater i Odense.
Også formanden for Danske Virksomhedsjurister, Vibeke Holst-Andersen, støttede forslaget til en ny vedtægt, fordi Advokatsamfundet i hendes øjne skal videreføre sin måde at arbejde på.
- Vi vil gerne sikre, at der ikke gennemføres noget, som ikke er i alle advokaters interesse. Vi mener, at Advokatsamfundet skal virke på den måde, det altid har gjort, sagde hun.

Ny vedtægt
På baggrund af debatten på den ekstraordinære generalforsamling har Advokatrådet nu valgt at nedsætte et bredt sammensat debatforum.
Her indbydes Danske Advokater, Danske Boligadvokater, Danske Familieadvokater, Foreningen af ansatte advokater og advokatfuldmægtige (FAAF), Ansættelsesadvokater, Foreningen af virksomhedsjurister, Landsforeningen af Beskikkede Advokater, samt en repræsentant for kredsene.
Alle andre foreninger eller advokater kan komme med bidrag til arbejdet med vedtægten ved at sende et skriftligt bidrag ind til Advokatsamfundets sekretariat. Efter sommerferien forventer Advokatrådet så at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling.
Her opfordrede Dan Larsen fra Dahl til at finde fælles fodslag om en ny vedtægt:
- Advokatsamfundet nyder stor tillid rundt omkring i samfundet, når det gælder om at fremføre retspolitiske synspunkter. Mens jeg vanskeligt kan se for mig, at Danske Advokater springer op på barrikaderne, når det gælder f.eks. de administrative udvisninger, sagde han.

Et mere udførligt referat af generalforsamlingen kan findes på www.advokatsamfundet.dk – det lukkede afsnit under nyheder.