Advokaten 2 - Aktuel information

Print Print
18-02-2008
Advokatafsnittet på hjemmesiden
I Advokaten nr. 1/2008 skrev vi, at det nye afsnit på hjemmesiden udelukkende var for advokater. Vi har revurderet dette og besluttet, at også advokatfuldmægtige og ansatte, som advokatfirmaet vil autorisere til det, kan få adgang. For at få adgang til det lukkede afsnit skal man bruge den e-mailadresse, som er registreret hos Advokatsamfundet og et selvvalgt password. Har man ikke et sådant, kan man få det via www.advokatsamfundet under “login for advokater”.

Gratis kurser om lejeret og boligforhold
Grundejernes Investeringsfond (GI) tilbyder gratis kurser om alt fra juridiske og praktiske lejeretlige emner til orientering om lån, bindingskonti og boliglovgivningen. GI er en institution nedsat af Folketinget med det formål at sikre bedre boliger. Deltagerne på fondens kurser er ofte ejere eller administratorer af udlejningsejendomme, jurister eller ejendomsmæglere. Interesserede kan hente mere information på hjemmesiden www.gi.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig kurserne.

Konkurrencestyrelsen bag hotline
Konkurrencestyrelsen åbner nu en telefonisk hotline, hvor styrelsens medarbejdere sidder klar til at besvare spørgsmål om konkurrenceloven. Det kan f.eks. være spørgsmål om, hvad der er tilladt, og hvad der er ulovligt ifølge konkurrenceloven. Den telefoniske hotline har åbent hver hverdag mellem 9 og 12. Styrelsens service er møntet på både virksomheder og brancheorganisationer. Telefonnummeret er 72268197.

Kina ændrer på dødsstraffens form
Kina, som står for ca. 80 procent af henrettelserne i verden, vil ændre sin dødsstraf fra skydning til giftsprøjter, oplyser vicepræsident Jiang Xingchang fra Kinas højesteret ifølge nyhedsbureauet Associated Press.
I dag benytter halvdelen af de 404 kinesiske landsretter, som står for henrettelserne, giftsprøjter. Og fremover skal alle landsretterne altså erstatte skydning med giftsprøjte, oplyser vicepræsidenten fra den kinesiske højesteret.
Kina gennemgår en reform af landets retsvæsen efter vedvarende international kritik. I november, 2005, fik højesteret således alene mulighed for at godkende alle dødsdomme. Tidligere havde retterne i provinsen også ret til at fuldbyrde en dødsdom. I Kina er det ikke alene voldelige forbrydelser, der kan føre til dødsstraf. Også f.eks. bedrageri kan føre til en dødsstraf.

Standardgarantitekst for handel med fast ejendom
Finansrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), Realkreditrådet og Advokatrådet har i samarbejde udarbejdet en standardgarantitekst til brug ved garantistillelse for restkøbesummen i kontanthandler med eksisterende, fast ejendom. Garantiteksten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse nr. 164 af 22. februar 2007 om ansvar, garantistillelse og behandling af deponerede midler mv., hvorefter en standardgaranti udarbejdet af de ovennævnte organisationer skal benyttes, såfremt sælger stiller krav om garanti for restkøbesummen. Bekendtgørelsen fastslår endvidere, at garantiteksten skal anvendes ved handel med ejerbolig, og kun kan fraviges, hvis køber i købsaftalen modtager udtrykkelig og specificeret information om, at garantien indeholder fravigelser fra de sædvanlige vilkår. Den nye standardgarantitekst skulle således give en højere grad af forbrugerbeskyttelse for køberne og fjerne nogle af de for parterne praktiske uhensigtsmæssigheder i handlen med fast ejendom. Garantiteksten findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk