Advokaten 10 - Fokus på fagkyndige tillidsmænd

Print Print
15-12-2008

Domstolsstyrelsen gør advokater opmærksom på systemet med beskikkede fagkyndige tillidsmænd.

Af René Frydshou, fuldmægtig, Domstolsstyrelsen

I henhold til konkurslovens § 164 beskikker Domstolsstyrelsen løbende et antal fagkyndige tillidsmænd til akkordforhandlinger. Den indeværende beskikkelsesperiode løber indtil 1. januar 2012.
Domstolsstyrelsen beskikker ligeledes løbende et antal personer og organisationer til at afgive sagkyndige vurderinger eller erklæringer til brug for retssager, der behandles efter småsagsprocessens regler, jf. retsplejelovens § 404, stk. 3.
Inden for begge beskikkelsesområderne er en bred kreds af faggrene og faglige kompetencer repræsenteret.
De personer, der på nuværende tidspunkt er beskikkede i henhold til konkurslovens § 164, kan findes på domstolenes hjemmeside www.domstol.dk under ‘sådan gør du' – ‘skiftesager.'
De personer, der på nuværende tidspunkt er beskikkede til småsagsprocessen i medfør af retsplejelovens § 404, stk. 3, kan ligeledes findes på domstolenes hjemmeside under ‘sådan gør du' – ‘småsager.'
Forlaget Thomson Reuters udarbejder desuden lister over de beskikkede fagkyndige tillidsmænd samt de beskikkede sagkyndige personer til småsagsprocessen.

Spørgsmål i anledning af ovenstående kan rettes til fuldmægtig i Domstolsstyrelsen, René Frydshou, på tlf. 33 92 95 82 eller via e-mail på raf@domstolsstyrelsen.dk.