Advokaten 10 - Aktuel information

Print Print
15-12-2008
Ejendomsvurdering og tinglysningsafgift
Udviklingen på boligmarkedet betyder, at SKAT i øjeblikket får ekstraordinært mange henvendelser om tilbagebetaling af tinglysningsafgift. Spørgsmålene gælder situationer, hvor folk har betalt tinglysningsafgift ud fra en ejendomsvurdering, der senere er sat ned. Derfor har SKAT udsendt et nyhedsbrev, som henvender sig til bl.a. advokater.
Her giver SKAT svar på, hvordan advokater og andre rådgivere skal forholde sig i de sager, hvorejendomsvurderingen er faldet, og i de sager, hvor ejendomsvurderingen er sat ned efter en klage. En vejledning kan findes på: www.domstol.dk < Tinglysningsretten < Nyheder< Øvrige nyheder.
 
Vil Obama lukke Guantanamo?
Ét af de mest omstridte amerikanske initiativer på retsområdet, den særlige behandling af krigsfanger på Guantanamo-basen på Cuba, kan være på vej til at finde sin afslutning eller i hvert fald blive ændret markant. 
Ifølge Associated Press har den nyvalgte præsident Barack Obama sat sine juridiske rådgivere under ledelse af professor Laurence Tribe, Harvard University, til at se på problemet.
Ifølge professor Tribe vil arbejdsgruppen foreslå en særlig domstol til at håndtere de klassificerede oplysninger, som indgår i sagerne mod de mistænkte personer. I dag er problemet, at Guantanamo-fangerne holdes indespærret uden at være blevet stillet for en dommer. Kun en lille del af de ca. 250 fanger på basen vil komme for denne særlige domstol. Resten kan enten løslades eller få prøvet deres sag i det almindelige retssystem, mener Tribe.
 
Krav til advokater i England
Danske advokater, der ønsker at arbejde som solicitor i England eller Wales, skal gennem en kvalitetstest. Derudover stilles der ingen andre krav, når det gælder advokater fra EU, som vil arbejde i England.
Testen udbydes tre gange om året i London og indeholder fire emner, som ansøgerne bliver prøvet i: fast ejendom, procesret, professionel etik og bogføring og principperne bag Common Law. 
Der kan hentes yderligere information om kvalitetstesten på www.onewstudies.com.
 
Ansøgninger til Europakollegiet
Europakollegiet i Brügge, Belgien eller Natolin, Polen, der er et af de førende uddannelsessteder i europæiske studier (politik, jura eller økonomi) har ledige studiepladser for danske kandidater eller studerende med mindst fire års gennemført studie. Ansøgningsfristen er 15. januar 2009. Begge steder udbydes undervisning på et højt fagligt niveau om den europæiske udvikling og det europæiske samarbejde. Læs mere på www.eubev.dk eller Europakollegiets hjemmeside www.colerope.eu. Henvendelse for brochure: Den Danske Europabevægelse, eubev@eubev.dk.
 
PUMA vinder varemærkesag
En sejr, der opleves som et nederlag. Sådan ser en ny afgørelse fra Sø- og Handelsretten ud for sportsfirmaet PUMA. 
Sportsfirmaet havde indbragt Netto, der ejes af Dansk Supermarked, for retten, fordi Netto havde solgt en sportssko, der til forveksling lignede ét af PUMAs registrerede varemærker.
I Sø- og Handelsretten blev PUMA tilkendt en erstatning på 200.000 kroner, men det beløb dækker, ifølge PUMA ikke engang selskabets omkostninger til advokat. Beløbet afskrækker slet ikke andre virksomheder fra at forsøge sig med kopiprodukter, mener PUMA.
PUMA-koncernen har det sidste år grebet ind over for 5.700 “angreb” på selskabets varemærker. I Danmark alene har selskabet haft 20-30 sager de seneste tre-fire år, oplyser selskabet til Børsen.
 
Fagdommere i Højesteret?
Er dommerne i Højesteret ikke tilstrækkelig dygtige til at tage sig af sager om patenter og varemærker? 
Der spørgsmål bliver rejst af firmaet Internationalt Patent-Bureau, som hjælper virksomheder til at beskytte deres varemærker. 
Firmaet peger det problematiske i, at Højesteret omgør temmelig mange – 63 procent ifølge en tidligere opgørelse – af de sager, der kommer fra Sø- og Handelsretten, hvor der netop medvirker juridiske eksperter med forstand på immaterialret.
 
Takster for retsmægling
Advokater, der virker som retsmæglere, vil som udgangspunkt på tildelt et salær på 7.000 kroner. Det fremgår af de vejledende takster for retsmæglere, som er udarbejdet af præsidenterne for de to landsretter. En gennemsnitlig retsmægling er vurderet til 4,4 timer. Bruger advokaten mere tid på sagen, kræves der en særlig begrundelse, og retten vil herefter kunne honorere tidsforbruget med 1.450 kroner pr. time. Hele vejledningen om takster for retsmægling kan findes på Domstolsstyrelsens hjemmeside, www.domstol.dk < VestreLandsret < nyheder < ovrigenyheder.
 
Legater til studieophold
Dreyers Fond uddeler årligt 16 millioner kroner til medlemmer af advokat- og arkitektstanden til projekter og studieophold.
Næste ansøgningsfrist er 15. januar 2009.
Du kan downloade ansøgningsskemaet på www.dreyersfond.dk, hvor du også kan se eksempler på projekter og studieophold, der har modtaget fondens støtte.