Advokaten 1 - Nye vilkår for advokatsamfundet afspejles på hjemmesiden

Print Print
29-01-2008
To egentlige nyskabelser ser dagens lys ved årsskiftet: advokater får et nyt mødested på nettet, når det gælder faglige kompetencer, og Advokatnøglen får større brugervenlighed.

Af Henrik Rothe, generalsekretær, Advokatsamfundet.

En hjemmeside for en organisation skal ideelt set være et spejlbillede af organisationen.
Derfor er der også behov for, at vi i Advokatsamfundet ikke alene opdaterer vores hjemmeside, men foretager mere gennemgribende ændringer i forbindelse med årsskiftet.
Som de fleste advokater ved, har hjemmesiden www. advokatsamfundet.dk primært været rettet mod offentligheden, dvs. borgere og medier samt personer, som specifikt søgte information om Advokatsamfundets regler, aktiviteter, høringssvar mv.
Denne funktion skal hjemmesiden stadig opfylde i årene fremover, men der er selvfølgelig behov for at tilpasse indholdet til de ændringer i Advokatsamfundets formål og arbejdsopgaver, som følger af ændringerne i retsplejeloven. Herudover giver så store ændringer selvfølgelig også anledning til mere grundlæggende overvejelser om, hvorvidt hjemmesidens indholdsarkitektur er optimal.
Tidspresset med at få skrevet nye tekster til hjemmesiden – også på området hvor reglerne først har været klar medio december – har bevirket, at vi i første omgang har måttet lade arkitektur og design ligge og koncentrere os om indholdet. Resten vil vi gå i gang med i den kommende tid.
Hjemmesiden indeholder dog to egentlige nyskabelser:
Den første nyskabelse er et lukket afsnit, som kun er for advokater. Det afløser i et vist omfang både det åbne og lukkede afsnit på Advokatnet. Her vil vi placere al den viden, vi kan, om regler, praksis, gode råd, fagligt nyt om advokatret mv. Vores intention er at udvikle det lukkede afsnit til det sted på internettet, enhver advokat oplever som det naturlige sted at søge hen, når man vil hente viden om advokatprofessionen, når bortses fra de kommercielle aspekter. Det lukkede afsnit rummer endvidere VIP-afsnit for Advokatrådet og de udvalg, der fungerer under rådet.
Adgang til det lukkede afsnit får man som advokat ved at benytte den e-mail adresse, der er registreret i Advokatsamfundets medlemssystem i forbindelse med et selvvalgt password. Er man ikke i besiddelse af et sådant, kan man få via www.advokatsamfundet.dk under ”login for advokate”.

Find en advokat
Den anden nyskabelse er en ny udgave af Advokatnøglen, som fortsat vil være et integreret element i Advokatsamfundets hjemmeside.
Advokatnøglen er i dag et meget populært opslagsværktøj for forbrugerne på internettet. Nøglen bruges dog også meget af advokater, som hurtigt skal finde frem til en kollega.
Advokatnøglen henter hver nat sine oplysninger om den enkelte advokat i Advokatsamfundets medlemssystem, så oplysningerne er altid opdaterede, men vi har dog fra tid til anden problemer med advokater, som glemmer at give besked om ændret arbejdssted mv.
For at forbedre indholdet af Advokatnøglen og gøre den mere forbrugervenlig, har vi fra januar 2008 opdelt interesseområderne i helt nye hovedområder med tilknyttede specialer.
Input til nøglen kommer som sagt fra Advokatsamfundets medlemssystem, og det er i dag muligt at lade sig registrere med i alt fem interesseområder pr. virksomhed og tre interesseområder pr. advokat. Der er dog over tid sket en udvikling i antal registreringer pr. advokat/virksomhed, således at nøglen i dag indeholder både virksomheder og advokater, der er registreret med mere end 20 interesseområder. Denne udvikling har – set med brugerens briller – ført til, at Advokatnøglen har mistet noget af sin troværdighed som søgefunktion, fordi et søgeresultat på f.eks. familieretsadvokater i København kan resultere i en visning af så godt som samtlige advokater i København.

Mængden af registrerede interesseområder vil derfor i den nye version blive begrænset, enten ved sammenlægning eller bortfald. Fremover vil registreringen kun være tilknyttet advokaten, dvs. at den selvstændige registrering af interesseområder for advokatvirksomheder bortfalder helt, mens advokater fortsat kan lade sig registrere på maksimalt tre interesseområder. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan søges på en kombination af interesseområder og advokatvirksomheder, men advokatvirksomhedernes interesseområder vil i systemet være identisk med summen af interesseområder for de advokater, der arbejder i virksomheden.
Interesseområderne inddeles i hovedgrupper (f.eks. erhvervs- og selskabsforhold) og undergrupper (f.eks. fonds- og foreningsret). Advokaten har således mulighed for at vælge hovedgruppen eller undergruppen som interesseområde.
Ved søgning på f.eks. fonde vil resultatet vise rækken af advokater i alfabetisk orden, der har fonds- og foreningsret som interesseområde. Efter disse vil der fremkomme øvrige registrerede under hovedgruppen “Erhvervs- og selskabsforhold”. Hensigten med denne prioritering i søgeresultatet er at fremme interessen for, at registreringen bliver så specifik som mulig. Den ny udgave af Advokatnøglen, som fortsat vil være et integreret element i Advokatsamfundets hjemmeside, kommer til at åbne i et nyt browservindue og ikke som en integreret del af Advokatsamfundet.dk 

Vi er klar over, at både publikum og advokatvirksomhederne kan have behov for endnu mere sofistikerede søgemuligheder. Advokatnøglen vil derfor på lidt længere sigt få en facilitet, som gør det muligt for advokaterne at fremhæve en viden, som måske rækker ud over de tre interesseområder. Der vil derfor blive åbnet mulighed for, at man selv kan gå ind på en side, hvor man med login kan administrere egne tillægsdata efter nærmere defineret regelsæt.
I forbindelse med omlægning af nøglen overføres alle advokater med de første tre registrerede interesseområder. Jeg opfordrer til, at man lidt inde i det nye år kontrollerer sine egne data, så vi kan få rettet eventuelle fejl eller uhensigtsmæssigheder. Ønsker om rettelser kan sendes til samfund@advokatsamfundet.dk