Advokaten 1 - Nye krav udfordrer advokaters professionelle standard

Print Print
29-01-2008
Til efteråret udbydes for første gang den nye advokatuddannelse. Jurister kan tilmelde sig fra marts.

Af Lise Ravnkilde, advokat, Advokatsamfundet

Adgangen til advokatbranchen liberaliseres, og dermed stilles der nye krav til den teoretiske uddannelse. Advokatuddannelsen skal sikre, at alle nye advokater kan leve op til samfundets og borgernes berettigede forventninger til advokatens professionelle etiske standarder og færdigheder inden for eksempelvis retssagsbehandling.
Uddannelsen er obligatorisk for alle jurister, der er blevet kandidater efter 1. januar 1997, og som ønsker at få advokatbeskikkelse. For jurister med en tidligere kandidatgrad er der fortsat ingen krav om, at de følger advokatuddannelsen, og disse er også fortsat udelukket fra eksamen. Juristerne er dog velkomne på advokatuddannelsens kurser.
Uddannelsen kommer til at bestå af 20 dages undervisning, der er fordelt på otte kurser. Kurserne varer to eller tre dage og foregår på kursuscentre på Sjælland, Fyn og Midtjylland.
Kurserne er planlagt i linjer, så man som fuldmægtig får alle kurser i den rette sammenhæng, på ét kursuscenter og følges med ét hold gennem hele forløbet. Det er vigtigt, at fuldmægtigene på advokatuddannelsen danner netværk med fuldmægtige på andre kontorer og hen over landet. Der starter løbende nye linier op i de forskellige landsdele. For eksempel starter en linje på kursuscentret i Midtjylland med Kursus 1 i august 2008 og slutter med Kursus 8 i maj 2009. Der kan være 50 deltagere på hvert hold.

Kursus 1 3 dage Introduktion og retssagsbehandling (sagens forberedelse)
Kursus 2 2 dage Relationen mellem advokat og klient
Juridisk problembehandling
Kursus 3 3 dage Kommunikation
Kursus 4 3 dage Advokatens rettigheder og pligter (Etik I)
Kursus 5 2 dage Retssagsbehandling (hovedforhandlingen)
Kursus 6 2 dage Regnskabsanalyse
Kursus 7 2 dage Advokatens rettigheder og pligter (Etik II)
Kursus 8 3 dage Forhandling
Klientkonto, advokatbogholderi og hvidvask

Den teoretiske eksamen
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig eksamen i de fag, uddannelsen omfatter. Den skriftlige eksamen afholdes hvert år i juni og januar, men der er indtil videre ikke fastlagt nærmere retningslinjer for denne eksamen. Eksamen afholdes første gang i juni 2009, og hvis det bliver nødvendigt afholdes en ekstra eksamen i efteråret 2009.

Tilmelding
Det er endnu ikke muligt at tilmelde sig den nye uddannelse. Den 1. februar 2008 offentliggøres kursusplanerne for de linjer, der starter i efteråret 2008. Den 1. marts åbnes for tilmelding. Læs mere om tilmeldingsproceduren på advokatsamfundet.dk.

Dispensation
Det er også i fremtiden muligt at søge om dispensation for hel eller delvis deltagelse i advokatuddannelsen, for den teoretiske eksamen og for den praktiske prøve i retssagsbehandling. Det er forudsat, at dispensationspraksis fortsættes uændret. Det betyder, at der ved ansøgning om dispensation for selve uddannelsen lægges vægt på, om ansøgeren har lignende teoretisk efteruddannelse, typisk fra politi- og dommerfuldmægtigenes grunduddannelse. Der er hidtil ikke givet dispensation for eksamenskravet.

Overgangsordning
Alle de fuldmægtige, der er gået i gang med den eksisterende advokatuddannelse, skal som udgangspunkt gøre den færdig og gå op til den mundtlige eksamen, vi har nu. Kurserne på Almindelig Del udbydes ikke mere, men specialmodulerne udbydes i 2008 og i nødvendigt omfang også i 2009. Eksamen kan aflægges i juni eller januar frem til januar 2011. Hvis en fuldmægtig ikke færdiggør uddannelsen inden udløbet af 2009, må fuldmægtigen starte forfra på den nye uddannelse. Fuldmægtigen kan ansøge om dispensation for at deltage på kurserne på baggrund af de kurser, fuldmægtigen har gennemført på den eksisterende uddannelse, men det er ikke afklaret, hvordan sådanne ansøgninger vil blive bedømt. Fuldmægtigene bliver omfattet af kravet om obligatorisk efteruddannelse fra det tidspunkt, hvor de er færdige med det sidste specialmodul.