Advokaten 9 - Hæderspris til Jørgen Boe

Print Print
12-11-2007
Modtageren af Margot og Thorvald Dreyers Fonds hæderspris 2007 blev Jørgen Boe fra Kromann Reumert. Han fik bl.a. prisen for sin utrættelige indsats i det kollegiale arbejde.

Baggrunden for at give Jørgen Boe hædersprisen på 200.000 kr. er, at han samtidig med, at han er en travl og højt respekteret erhvervsadvokat, også har prioriteret gennem årrække at være med til at udvikle den danske advokatstand. Det er sket gennem undervisning, forfatterskab og en utrættelig og vedvarende indsats i kollegialt arbejde.
Jørgen Boe har siddet i Advokatrådet i perioden 1995-2001 og i denne periode også i Advokatrådets
Økonomiudvalg. I samme periode har han været medlem af Responsumudvalget og
af Regel- og Tilsynsudvalget. Han har været medlem af og også formand for den danske del
af CCBE-delegationen.
I dag er han medlem af Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg og har siden 2001 været medlem af Advokatnævnet. Han er en af de få advokater, der både har siddet i Advokatrådet og i Advokatnævnet. Han er nu endvidere formand for Københavns Advokatforening.
“Som alt dette udtrykker, så spænder Jørgen Boe vidt på advokatens klaviatur. Det gælder
ikke alene som erhvervsadvokat men også på det kollegiale plan lige fra den politiske del
på såvel den hjemlige som den internationale bane til det meget konkrete i nævnssagerne,” lyder det i motiveringen.