Advokaten 9 - Forening for procedører

Print Print
12-11-2007
Forening for procedører
Den 10. november var ca. 35 advokater mødt frem til den stiftende generalforsamling i foreningen af procedureadvokater. Vi har stillet foreningens nyvalgte formand Jakob Dalsgaard-Hansen nogle spørgsmål om foreningen.

Af journalist Pia Møller

Hvorfor har I stiftet foreningen?

Vi har stiftet foreningen af flere årsager. I udgangspunktet for at lave et fagligt forum for advokater og fuldmægtige med særlig interesse for proces, og derudover for at kunne imødekomme muligheden for at tale med større vægt over for de parter, vi som procedureadvokater samarbejder med i det daglige, dvs. domstole, voldgiftinstitutter, forsikringsselskaber (retshjælp) mv.
Foreningen vil derudover markedsføre proces som et speciale og i den forbindelse udbrede kendskabet til, at det kræver særlige forudsætninger at være advokat i forbindelse med rets- eller voldgiftssager.

Der har jo altid været procedureadvokater – hvorfor pludselig en forening nu?

Udviklingen i branchen går imod en større og større grad af specialisering. Det er vores opfattelse, at proces i sig selv er et særligt kompetenceområde på højde med andre af de mere traditionelle områder. Ligeledes kan det i nogle sammenhænge være en fordel med en isoleret betragtning på de processuelle problemstillinger fra det bagvedliggende retsområde, idet domstolenes eller voldgiftsrettens stillingtagen kan have en generel anvendelighed på alle områder, hvor proces anvendes til konfliktløsning

Hvilken type medlemmer vil I gerne tiltrække?

Det væsentlige for os er at tiltrække medlemmer, der har interesse for proces, og dette forstået i bred forstand. Det er vel tvivlsomt, om vi nogensinde når til den adskillelse, der er i f.eks. England mellem Solicitors og Barristers, men udviklingen går i retning af mere specialiserede procesjurister. Det er dette område, vi mener, foreningen bidrager til og gerne vil tiltrække medlemmer fra.

Hvilken type arrangementer vil I afholde?

Et af foreningens formål er at øge erfaringsudvekslingen.
Det er tanken, at der skal afvikles faglige arrangementer, som vil appellere til et smalt publikum i generel advokatsammenhæng, men som for særligt procesinteresserede kan have stor interesse. Det første arrangement vil bestå i et oplæg om interviewteknik og vidneafhøring, og det vil blive afviklet d. 27. november. Baggrunden for dette er, at det ofte er her, der kan være plads til forbedring i advokatens arbejdsindsats i retten/voldgiftsretten.

Hvordan ser I jer selv i forhold til de øvrige specialforeninger og en evt. kommende brancheorganisation?

I forhold til de øvrige brancheforeninger ser vi foreningen som et supplement og ikke en konkurrent, hverken i forhold til voldgiftsforeningen, mediatoradvokaterne, eller for dens sags skyld Højesteretsskranken. Tanken er, at der bør være plads til en forening, der kan arbejde for at højne professionalismen og indsatsen i procesførelse i bred forstand.
I forhold til en ny brancheorganisation må vi erkende, at vi er en nystartet forening i en brydningstid, så dette er endnu ikke afklaret. Helt overordnet set kan det have stor betydning for at give de bedste muligheder for erfaringsudveksling, at alle aktive procesførende advokater og advokatfuldmægtige kan få adgang til foreningen uanset tilknytningsforhold til markedet. På den anden side kan foreningen, hvis den også får eller skal have en fremtidig advokatpolitisk rolle, have behov for at have en klar tilslutning til en generel branchestruktur i den udformning, denne nu engang må få. Vedtægterne udelukker hverken den ene eller den anden mulighed.