Advokaten 9 - Aktuel information

Print Print
12-11-2007
Ny redaktør af Advokaten
Den 1. november tiltrådte Rasmus Lindboe som redaktør af Advokaten og pressechef i Advokatsamfundet. Rasmus Lindboe er 34 år og kommer fra en stilling som pressechef for Det Radikale Venstre. Forinden har han arbejdet som journalist på bl.a. TV2/Nyhederne, Information og Berlingske Tidende, hvor han bl.a. har dækket retspolitik. Rasmus Lindboe afløser Pia Møller Munksgaard, som fra 1. november skal være kommunikationschef i Dansk Skuespillerforbund. Rasmus Lindboe kan kontaktes på rli@advokatsamfundet.dk.

Nye vejledende takster i straffesager og ægteskabssager
Landsretspræsidenterne har med virkning fra 1. november 2007 udstedt nye vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til beskikkede advokater i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnefjernelsessager. Satserne er gennemgående forhøjet på grundlag af en forhøjelse af grundsatsen pr. time med 100 kr. til 1.450 kr. Taksterne og landsretspræsidenternes bemærkninger hertil findes på www.advokatnet.dk.

De gode spørgsmål
“Der findes ikke dumme spørgsmål – kun dumme svar,” er der nogle, der i bedste mening siger. Magen til vrøvl, mener de to forfattere til bogen “Spørgeteknik”, der er udkommet på Børsen Forlag. De to er journalist og partner i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation, Anders Stahlschmidt, og cand. mag. et art. og partner i konsulentvirksomheden Point of View, Peter Knoop Christensen. Deres budskab er, at det kræver indsats og omtanke at stille gode spørgsmål, og at dumme og sjuskede spørgsmål afsporer dialogen. Det gode spørgsmål skal være interessant at svare på, opleves relevant, kunne forstås, være timet og have en effekt. I bogen gennemgår de i en blanding af teori og praksis kunsten at stille gode spørgsmål. Flere jurister og advokater har bistået forfatterne i bogens tilblivelse, og den vil da også være relevant læsning for de fleste advokater – uanset om de stiller spørgsmål i retten, under rådgivning af klienten eller i ansættelsessamtalen.
Bogen afsluttes med en række praktiske øvelser samt en inspirationsliste med gode spørgsmål.

Skattens historie
“Kære skattevæsen – vil du ikke nok tage den, selvom den er for sent? Jeg kan ikke finde ud af den store selvangivelse! Undskyld forsinkelsen, men det er ret indviklet.” Sådan lyder det i et brev fra en borger, som ToldSkat Museet opbevarer, og som indgår i bogen Dansk Skattehistorie bind 6, som netop er udkommet. Bogen fortæller skattens historie fra 1903 til 2005, og de seks bind er ikke udgivet i rækkefølge. Tidligere er udgivet bind 1-3, som dækker tiden indtil 1660 og er skrevet af Mikael Venge og Leon Jespersen. Bind 4 og 5 udkommer i henholdsvis foråret og efteråret 2008 og er skrevet af Claus Rafner og Anders Monrad Møller. Bind 6 om vores nærmeste fortid er skrevet af Hans Chr. Johansen. Bogen beskriver en række skattefænomener i historisk perspektiv, feks. ejendomsskattens historie, bunden opsparing og den i dag glemte “forsvarsskat”. At skat også altid har været genstand for ironi ses af de mange humoristiske tegninger af bl.a. Storm P., som illustrerer bogen. Alle seks bind i Dansk Skattehistorie udgives af Told- og Skattehistorisk Selskab.