Advokaten 8 - Ny forening for ansættelsesadvokater

Print Print
16-10-2007
En ny forening for advokater, der arbejder med ansættelsesret, har set dagens lys. Vi har stillet foreningens formand Jacob Goldschmidt nogle spørgsmål om formålet med foreningen.
 
Af pressechef Pia Møller
 
Hvorfor har I stiftet foreningen Ansættelsesadvokater?
I begyndelsen af 2006 blev der taget initiativ til etablering af en erfagruppe blandt advokater med speciale i ansættelsesret. Med i gruppen kom 16 advokater. Der var advokater fra de store kontorers specialafdelinger og fra kontorer med speciale i ansættelsesret. Der var advokater, der traditionelt repræsenterer lønmodtagere, og advokater, der repræsenterer arbejdsgivere. Det viste sig meget hurtigt at være et fantastisk forum for drøftelse af alle mulige sider af arbejdet og for spændende faglige oplæg. Jeg tror, de fleste var overraskede over udbyttet.
Drøftelserne afslørede mangel på tiltag inden for vores speciale. Der var efterspørgsel efter kvalificerede efteruddannelsestilbud. Overvejelser om at blive hørt i forbindelse med lovgivningstiltag og meget mere.
Men vigtigst er nok, at der er behov for at markere, at ansættelsesretten er et fagligt område, der har fjernet sig fra den tid, hvor enhver advokat med en enkelt bog på hylden mente at kunne løse alle spørgsmålene. Vi vil gerne styrke bevidstheden om, at specialisterne kan tilbyde mere end det. Og vi vil derfor synliggøre specialet inden for og uden for advokatkredse.
 
Hvorfor er der pludselig brug for sådan en forening nu?
Svaret kunne være, at man kan undre sig over, at den ikke er kommet tidligere. Foreningen blev stiftet af de 16 advokater fra erfagruppen. Der var enighed om behovet, men mange var nervøse for, om erfa-gruppen så døde i det uformelle regi. Men pludselig gik det stærkt, fordi vi gerne ville have en stemme med i de overvejelser, der er i gang om organiseringen af advokater i fremtiden.
Arbejdet ligner i hvert fald for en del af medlemmerne på sin vis "den gamle advokat”, der har forholdsvis mange mindre sager; mange domsforhandlinger og møder med klienter. Advokater med speciale i ansættelsesret har mange tvister. Det er vigtigt, at også den type klassisk advokatvirke får en stemme med i det offentlige rum.
Samtidig er specialet i rivende udvikling med en masse nye specialområder og nye modeller for tvistløsning. Også her skal advokaten være med.
 
Hvor mange medlemmer har I indtil videre?
Det var helt overvældende at følge med i antallet af indmeldelser i foreningen de første dage. Det hænger måske sammen med, at foreningen er en forening for alle ansættelsesadvokater. Det gælder både de praktiserende advokater, virksomhedsadvokaterne og de organisationsansatte.
Alle med interesse i det ansættelses- og arbejdsretlige område mødes i Dansk Forening for Arbejdsret. Der er både dommere og medarbejdere i foreningerne osv. Vi håber på et fagligt samarbejde med Dansk Forening for Arbejdsret til gensidig glæde. Men der er advokatspecifikke områder, som Dansk Forening for Arbejdsret hverken skal eller vil tage sig af, og der kommer Ansættelsesadvokater på banen.
 
Hvad vil I gerne udrette i foreningen?
Specialet er bl.a. karakteriseret ved, at advokater ofte er enten på lønmodtagerside eller på arbejdsgiverside. Vi skal altid advokere for vores klienter, når tvisten er opstået. Men vi skal også opretholde en objektiv og fagligt kvalificeret rådgivning af vore klienter. Et forum for udveksling af synspunkter, der ikke kun fokuserer på den enkelte sag, er med til at sikre dette.
Vi håber derfor, at den ånd, der opstod i erfa-gruppen, kan nå videre ud. Kan den det, har vi opnået rigtigt meget.
Men vi håber mere konkret, at vi kan bidrage til, at ansættelsesadvokater opretholder og udvikler et højt fagligt niveau og gennem formidling opnår en anerkendelse heraf.
 
Hvilken type arrangementer vil I afholde?
Den årlige generalforsamling, håber vi, vil udvikle sig til et træf med et fagligt indhold, en festlig komsammen og selve generalforsamlingen. Vi synes selv, vi til den første generalforsamling har lavet et fagligt program, der rammer bredt, og afspejler vores ønsker. Og så er der fest med salsa m.m.
Bestyrelsen har fordelt en række opgaver mellem sig. Blandt disse er en arrangementsgruppe, der skal komme med forslag til aktiviteter. Et af de tiltag, der helt sikkert vil komme, er forslag til efteruddannelse osv.
 
Hvordan ser I jer selv i forhold til de øvrige specialforeninger og en evt. kommende brancheorganisation?
Det er altid nemt at kopiere succeser. Og dem er der heldigvis flere af blandt andre specialforeninger. Så vi har taget det udgangspunkt, at vi ønsker at blive administreret i Advokaternes Serviceselskab A/S. Hvad fremtiden vil kræve af udfordringer i relation til brancheforening m.m., er det næppe realistisk at komme med et bud på nu.