Advokaten 8 - Ægtepagter - Hjælp klienter til orden i økonomien

Print Print
16-10-2007
Ægtepagter - Hjælp klienter til orden i økonomien
 
Loven om ægtefællepensioner og den efterfølgende presseomtale gav en eksplosiv stigning i ægtepagterne for et år siden. Det er nu fadet ud, og mange har glemt, hvor vigtigt det er at tage hånd om pensionen ved skilsmisse. Gør dine klienter opmærksomme på problemet, råder formanden for Danske   Familieadvokater.
 
Tekst: Hanne Hauerslev, Komplot Kommunikation
 
Masser af unge bruger gerne en kvart million kroner til et bryllup uden at ryste på hænderne.
                      Men når det kommer til at opsøge en advokat, for at få overblik over de økonomiske problemer, som en skilsmisse kan bringe en af ægtefællerne i, står det sløjt til.
                      - Det er klart mit indtryk, at mange kvinder har glemt det fokus, som vi satte på denne her problemstilling for et år siden. Interessen for ægtepagterne er simpelthen fadet ud, efter at pressens bevågenhed om Loven om Ægtefællepensioner stoppede. Det er rystende, hvor mange veluddannede og fornuftige mennesker, der findes i Danmark, som slet ikke kan gøre rede for, hvad der vil ske med deres økonomi, hvis de bliver skilt, siger advokat Anja Cordes, formand for Danske Familieadvokater.
                      Hun mener, at advokater bør skærpe bevågenheden ved rådgivning om økonomi, samliv og ægteskab. 
                      - Som advokat skal du spørge dig selv, om du har klienter, der på sigt kunne få en fordel ved at få den rådgivning nu. Eller om du for øjeblikket har sager, hvor den rådgivning er naturlig. Og så bør du i øvrigt også sørge for, at ægtefællerne får hver sin advokat, hvis du rådgiver om særeje. Det er der alt for mange advokater, der glemmer, mener Anja Cordes.
 
En Joachim-Alexandra aftale
 
Lov om skifte af fællesbo er for øjeblikket til vurdering i Justitsministeriets Ægtefælleskifteudvalg, som er en videreførelse af Arvelovsudvalget, der fik til opgave at komme med forslag til den ny arvelov.
                      Og det er hårdt tiltrængt med en revision af reglerne, mener Anja Cordes.
                      - Jeg vil opfordre udvalget til at se på reglerne for advokaternes rådgiveransvar i forbindelse med ægtefællers formueforhold, netop fordi mange advokater glemmer det kritiske blik på, om de nu selv bør tage hele rådgivningen – eller om de bør få en kollega på sagen også. For vi kan ikke forlange, at et ægtepar med den samme rådgiver kan overskue de interessekonflikter, de på sigt kan få, når de for eksempel etablerer et særeje.
                      - Og så sætter jeg spørgsmålstegn ved, hvorfor de såkaldte kompensationsaftaler i dag ikke har hjemmel i loven. Hvorfor kan det lade sig gøre at lave en ægtepagt, der sikrer, at firmaet går til manden ved skilsmisse – når der ikke er hjemmel til at lave en aftale som den, Joachim og Alexandra lavede. I dag kan parterne ikke med hjemmel i loven beslutte eksempelvis at den ikke formuende ægtefælle" får “en passende bolig i Klampenborg” ved skilsmisse. Sådan en aftale kan ikke håndhæves i dag. Det burde efter min mening ligge helt inden for rammerne af ægtefællernes aftalefrihed, siger Anja Cordes.
 
Ægtefælleskifteudvalget under Justitsministeriet
Formanden for udvalget er højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen
Medlemmer
Advokat Jørgen U. Grønborg (Advokatrådet)
Advokat Kirsten Reimers-Lund (Advokatrådet)
Dommer Kirsten Mathiesen (Dommerforeningen)
Retsassessor Flemming Sorth (Dommerfuldmægtigforeningen)
Adj. professor, dr. jur. Svend Danielsen
Kontorfuldmægtig Anne Marie Olsen (Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark)
Afdelingsleder Else Dankau Christensen(Politiets og Domstolenes Tjenestemandsforening)
Cand.jur. Ole Bjørn Johansen (Landbrugsraadet)
Kontorchef Malene Vestergaard(Familiestyrelsen)
Kontorchef Christina Toftegaard Nielsen (Justitsministeriet)
Fuldmægtig Jakob Kamby (sekretær)