Advokaten 7 - Vejen til en handlekraftig advokatvirksomhed

Print Print
24-09-2007
Er du til hængekøje eller til udvikling. ”Handlekraft – kunsten at eksekvere” er en genial virksomhedskogebog.

Af Allan Ohms, Forum Advokater

Stig Kjerulf og Tune Heins bog ”Handlekraft” er allerede ved udgivelsen blevet spået stor succes. Den er, hvilket er en meget sjælden anerkendelse af en dansk ledelsesbog, under udgivelse på Harvard University Press. Den får fortjente roser fra INSEAD-professor Paul Evans og fra vores hjemlige ledelsesguru, Steen Hildebrandt, der giver den topkarakter. Berlingske Business’ anmelder jublede og Berlingske Nyhedsmagasin konkluderede, at ”bogen svæver i en noget nær perfekt balance mellem teori og praktik; Hein og Kjerulf forstår at beskrive tingene konceptuelt og analytisk.”
Og hvad kan vi advokater bruge den bog til? Vi kan revitalisere vores virksomheder og hente fornyet energi og gejst. Her er trøst for dem, der gerne vil udvikling. Du ønsker sikkert at se din advokatvirksomhed vokse, at se medarbejderne udvikle sig og få glæden ved at mestre det, de gør. Men
inden du køber bogen, skal du nok lige gøre dig klart, om du hører til i den store gruppe mennesker på over 40 år, som ifølge Stig Kjerulf typisk har lagt sig til rette i hængekøjen og reelt ikke rigtig gider mere (uden måske at gøre sig det klart). Mange skifter fokus fra ”virksomhed” til ”mig”, når den fjerde runde fødselsdag er en realitet, men Kjerulf er selv et levende bevis på, at klassifikationen ikke er uden undtagelser. Jeg synes godt, vi, der er over 40 og har partnerstatus, kan tænke over Kjerulfs pointe, thi i provokationen ligger jo netop muligheden for, at vi kan gøre noget ved det: Hoppe ud af hængekøjen og gå i gang med arbejdet: at skabe den handlekraftige advokatvirksomhed.
Jeg vil ikke trætte læsere med slavisk at repetere indholdsfortegnelsen eller indholdet af bogens kapitler. Jeg oversætter til advokatbranchen og giver smagsprøver på, hvordan du kan skabe handlekraft, overskud og evne til at eksekvere – i din advokatvirksomhed. Og det gælder, uanset om du er partner eller ansat – men dit ansvar er naturligvis større, hvis du er partner.
Advokatvirksomheden går i stå, hvis du har manglende forståelse for samspillet mellem leder, organisation og individ. Det kalder nemlig på mistillid, der giver utryghed, usikkerhed og tøven. Skift over til tillid-tryghed-sikkerhed, der giver handlekraft. Det gælder om at gøre de mange advokatord til handling. Det er det, bogen handler om: hvad der er i den sorte boks mellem ord og handling?
Du skal se på sammenhængen mellem (1) ledelse (2) organisation (3) individ (4) ambition og (5) relationer. Hvorfor er din virksomhed her? Hvorfor driver du advokatvirksomhed? Hvis du og andre ikke rigtig har tænkt over det, så skal du ikke forvente gensidig ansvarlighed. Advokatvirksomheden kan kun udvikle handlekraft, hvis den bygger på en meningsbærende vision, som de enkelte medarbejdere kan identificere sig med. ”Mening” kobler advokatvirksomhed og individ. Meningsløshed gør det modsatte.
Advokatvirksomhedens vision (ambition), dens strategi (retning) og dens mission og værdier (mening og identitet) skal skabe klarhed. Planer og intentioner i sig selv giver ikke nogen mening. Først når du kommer fra ord til handling, sker der noget. Og det forudsætter igen, at du tør vælge fra. Strategi er ikke en ønskeseddel, men en benhård liste over, hvad du vil vælge fra! Hver enkelt medarbejder skal kunne se det rigtige i at gå den vej strategien udpeger. På den måde værdierne tilsiger og med det formål missionen beskriver. Her opstår den mening, der giver handlekraften. Hvorfra, hvortil og hvordan. Her skabes den gnist, der tænder ambitionen.
”Kom her og find ud af hvor god du kan blive,” siger den handlekraftige advokatvirksomhed. Vi lever jo af menneskers kompetencer. Feedback skal ikke henvises til den årlige mus-samtale. Feedback er selve nøglen til læring og udvikling, der igen er nøglen til handlekraft.
Når advokatvirksomheden vil skrue op for handlekraften, skal der trykkes på nogle knapper: du skal være god til at rekruttere og fastholde; du skal udvikle organisationen og lederne; der skal opbygges relationer mellem mennesker; ambitioner skal fremmes og de, der ikke vil udvikles, skal afvikles.
Advokatvirksomheden skal organiseres, så det gøres nemt at handle. Ellers dør den. Skab rammer, der kan rumme forandring og initiativ. Vend indvendinger til positiv læring. Stil åbne spørgsmål. Analyse og fuld kraft frem. Der er ingen teknokratisk erstatning for en helhjertet indsats. Udvikl de værdier advokatvirksomheden allerede har og vær tro mod dem, også når det koster penge. Drop den forlorne hygge og fremelsk en kultur med rå modtagelighed for impulser og brutale realiteter. Intentionen tæller ikke – det er kun handling og den aflæses i medarbejdernes adfærd. Tjek, hvis du tør! Partnerne skal svare på spørgsmålet ”hvorfor er vi en advokatvirksomhed sammen” og svaret skal ikke være i ord, men i adfærd. Kan partnerne efterleve værdierne, så spreder det sig hurtigt i advokatvirksomheden – og vice versa. Værdierne skal ikke være draperet ævl på glittet papir, men en attraktiv platform, hvortil medarbejderne inviteres af partnerne.
Frugtordninger og bordfodbold kan ikke skabe den gode advokatvirksomhed. Spørg i stedet: ”Hvad sker der, når du ikke handler?” Hvilken gevinst er der ved ikke at gøre det, du godt ved burde gøres? Her bliver ledelse effektfuld, om end ikke let. Hvorfor gør jeg det ikke? Der er brug for rollemodeller, og her slipper advokatpartnerne aldrig ud af medarbejdernes søgelys. Walk the talk – hvad gør dine medarbejdere glade og stolte af at arbejde i din virksomhed, og hvordan sikrer du, at din virksomhed består af de rette?
”Handlekraft – kunsten at eksekvere” er skrevet af praktikere. Det mærkes. Det er ikke varm luft eller managementgas. Det er resultatet af erfaring med udvikling af mennesker og virksomheder. Bogen giver et solidt redskab til at udvikle din advokatvirksomhed, hvis du vil. Køb den, læs den og begynd så på at tune motoren ved at se på lederskab, organisation og medarbejdere, på deres relationer og ambitioner. Spørg dig selv: Gider du – eller foretrækker du hængekøjen? Tak for denne solide virksomhedskogebog. Jeg tror, den vil gå kloden rundt, fordi den er skrevet af folk med begge ben solidt plantet i den danske muld, og fordi den giver brugbare og praktiske anvisninger.

Tune Hein og Stig Kjerulf: ”Handlekraft – kunsten at eksekvere”. Børsens Forlag.