Advokaten 7 - Ny advokatuddannelse på vej

Print Print
24-09-2007
En ny advokatuddannelse skal se dagens lys som følge af ændringerne i retsplejelovens regler om advokater. En arbejdsgruppe er i fuld gang med planlægningen af en revideret grunduddannelse.

Af advokat Lise Ravnkilde, sekretariatet

Uddannelsen af advokater og fuldmægtige bliver kraftigt påvirket af de nye regler om advokaters virksomhed, som træder i kraft 1. januar 2008. Meget kort fortalt bliver alle advokater og fuldmægtige omfattet af en pligt til løbende efteruddannelse. Samtidig bliver grunduddannelsen kortere, og den kommer til at koncentrere sig om advokatret, advokatfærdigheder og drift af advokatvirksomhed.
En arbejdsgruppe under Advokatrådet er i samarbejde med Advokatsamfundets sekretariat i gang med at planlægge den nye reviderede grunduddannelse. Der vil også blive dannet en referencegruppe med repræsentanter fra advokatkontorer af forskellig størrelse og geografisk placering, en repræsentant for de virksomhedsansatte advokater samt en repræsentant for universiteterne.
I foråret 2007 indledte sekretariatet de første drøftelser med uddannelsens brugere – fuldmægtige, principaler, FAAF og Advokatrådet – for at få et billede af ønsker og behov. Kunsten er nu at forene disse ønsker med lovgivers forudsætninger.
Et konkret resultat er beslutningerne om den praktiske tilrettelæggelse. Det ligger fast, at uddannelsen bliver på i alt 20 dage med otte kurser af to eller tre dages varighed. De otte kurser kan gennemføres på et år. Alle er enige om, at netværksdannelsen er vigtig for fuldmægtigene, og derfor vil udgangspunktet være, at deltagerne følger samme hold på ca. 50 personer gennem hele uddannelsen. Kurserne bliver afholdt flere steder i landet og starter op i august 2008.
I øjeblikket er arbejdsgruppen i gang med at uddybe forventningerne til undervisningens indhold. Næste skridt bliver at knytte undervisere til de enkelte kurser, og først herefter kan planlægningen af undervisningen for alvor gå i gang. Målsætningen er, at undervisningen inden for de forskellige emner for det første giver deltagerne indsigt i baggrunden for og formålet med reguleringen af advokater, gør dem i stand til at vurdere konkrete sager og til at håndtere problemstillingen i forhold til klienter eller samarbejdspartnere.
Også eksamen på advokatuddannelsen bliver anderledes end hidtil. Den ene del af eksamen vil være en praktisk prøve i retssagsbehandling. Allerede fra januar 2008 kan fuldmægtige således få en hovedforhandling for byret, landsret eller Sø- og Handelsretten bedømt og dermed opfylde én af betingelserne for senere at modtage advokatbeskikkelse. Advokatrådet, Justitsministeriet og domstolene arbejder i øjeblikket sammen om at fastlægge retningslinierne for denne prøve. Fuldmægtige på den eksisterende uddannelse skal ikke aflægge retssagsprøven.
Ud over retssagsprøven skal fuldmægtigene på den nye uddannelse bestå en teoretisk prøve i grunduddannelsens emner.
Spørgsmål og forslag til den kommende uddannelse kan rettes til Lise Ravnkilde, Advokatsamfundet, 33 96 97 69 (lra@advocom.dk), eller Pernille Backhausen, medlem af Advokatrådet, formand for arbejdsgruppen og Justitsministeriets kursusudvalg, 88 88 85 85 (pb@siriusadvokater.dk). Også interesserede undervisere opfordres til at tage kontakt.