Advokaten 7 - Advokatrådets udvalg 2007

Print Print
24-09-2007
Det nye advokatråd har i løbet af sommeren sammensat en række udvalg, der skal bistå rådet i arbejdet i de kommende to år. Nedenfor bringer vi en oversigt over udvalg og medlemmer. Hvis der ikke er anført nogen titel på personen, er den pågældende advokat. Kommissorier for de enkelte udvalg kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

ADVOKATRÅDET
Sys Rovsing, København
Søren Lyager, Århus (næstformand)
Pernille Backhausen, København
Jørn Frøhlich, Odense
Anne Birgitte Gammeljord, København
Anders Hjulmand, Aalborg
Henrik Høpner, Lyngby
Carsten Jensen, Randers
Erik Justesen, Hellerup
Bo Lindgren, Helsingør
Lars Lindhard, Esbjerg
Hanne Rahbæk, København
Jens Rostock-Jensen, København
Jeppe Søndergaard, Maribo
Claus Witt, Haderslev

LOVUDVALGET
Anders Hjulmand, Aalborg (formand)
Pernille Backhausen, København
Henrik Høpner, Lyngby
Carsten Jensen, Randers
Erik Justesen, Hellerup
Jeppe Søndergaard, Maribo
Claus Witt, Haderslev
Sekretariat: Rasmus Møller Madsen

RESPONSUMUDVALGET
Bo Lindgren, Helsingør (formand)
Henrik Høpner, Lyngby
Carsten Jensen, Randers
Erik Justesen, Hellerup
Jens Rostock-Jensen, København
Jeppe Søndergaard, Maribo
Claus Witt, Haderslev
Sekretariat: Lise-Lotte Skovsager Gümoes

CCBE-DELEGATIONEN
Hanne Rahbæk, København (Head of Delegation)
Sys Rovsing, København
Generalsekretær Henrik Rothe
Camilla Struckmann, Information Officer (orlov august 2007 til maj 2008. I orlovsperioden varetages Camilla Struckmanns funktion af Lise-Lotte Skovsager Gümoes.)
Rådsmedlem Anne Birgitte Gammeljord er i 2007 2. vicepræsident i CCBE

STRAFFERETSUDVALGET
Lars Lindhard, Esbjerg (formand)
Jakob Skaarup Arrevad, København
Adjunkt Jonas Christoffersen, København (med fra 1. oktober 2007)
Ulla Degnegaard, Helsingør
Lektor Thomas Elholm, Odense
Hanne Gullitz, Århus
Gunnar Homann, København
Mette Lauritzen, København
Janus Malcolm Pedersen, København
Hanne Rahbæk, København
Professor, dr.jur. Jens Vedsted-Hansen, Århus
Sekretariat: Mads Bundgaard Larsen

EFTERUDDANNELSESUDVALGET
Jørn Frøhlich, Odense (formand)
Kurt Bardeleben, København
Pernille Bloch, Holstebro
Trine Binett Jørgensen, Århus
Martin Lavesen, København
Pia Palm, København
Flemming Hartvig Pedersen, Odense
Erik Turley, Hillerød
Claus Witt, Haderslev
Sekretariat: Lise-Lotte Skovsager Gümoes

PROCESRETSUDVALGET
Jens Rostock-Jensen, København (formand)
Tomas Ilsøe Andersen, København
Christian Dahlager, København
Henriette Gernaa, København
Søren Stenderup Jensen, København
Jakob Juul, København
Hans Jørgen Kaptain, Sæby
Karsten Holst Bork Kristoffersen, København
Jes Anker Mikkelsen, København
Professor Peter Arnt Nielsen, København
Sekretariat: Sussie Sandra Suhr

REGEL- OG TILSYNSUDVALGET
Søren Lyager, Århus (formand)
Jørgen Boe, København
Bo Vadt Christensen, København
Anne Birgitte Gammeljord, København
Karsten Høj, København
Niels Kahlke, København
Bo Lindgren, Helsingør
Poul Hartvig Nielsen, København
Hanne Rahbæk, København
Torben Schön, København
Sekretariat: Lars Økjær Jørgensen

BESTYRELSEN FOR ADVOKATSAMFUNDETS FOND
Sys Rovsing, København (formand)
Dekan Henrik Dam, København
Jan Erlund, København
Jørn Frøhlich, Odense
Bo Lindgren, Helsingør
Kirsten Reimers Lund, København
Generalsekretær Henrik Rothe, København
Sekretariat: Vibeke Mølbæk

BESTYRELSEN FOR BIRTHE DAELLS FOND
Jens Rostock-Jensen, København (formand)
Pernille Backhausen, København
Hanne Rahbæk, København
Sekretariat: Vibeke Mølbæk

BESTYRELSEN FOR UNDERSTØTTELSESFONDEN
Jeppe Søndergaard, Maribo (formand)
Michael Budtz, København
Knud K. Damsgaard, Odense
Niels Forsby, København
Jens Kristiansen, Hjørring
Sekretariat: Vibeke Mølbæk

BESTYRELSEN FOR TOFTKILDS LEGAT
Erik Justesen, Hellerup (formand)
Hans Fischer-Møller, København Sekretariat: Vibeke Mølbæk

ADVOKATNÆVNET
Højesteretsdommer Marianne Højgaard Pedersen (formand)
Retspræsident Henrik Linde, Retten i Nykøbing Falster (næstformand)
Landsdommer A. F. Wehner, Østre Landsret (næstformand)
Regionsrådsmedlem Britta Due Andersen, Rønne
Chefjurist Peter Andersen, København
Søren Bagger, København
Jørgen Boe, København
Flemming Boye, Maribo
Chefkonsulent Benedicte Federspiel, København
Peder Fihl, Aalborg
Peter Fogh, København
Vicedirektør Gitte Forsberg, København
Formand Camilla Hersom, København
Thomas Hess-Petersen, Svendborg
Birgitte Horn, København
Afdelingschef Carl Erik Johansen, København
Statsaut. revisor Finn L. Meyer, København
Johnny Mæhlisen, Hørning
Palle Niss, Sønderborg
Jurist Agnete Sigurd, København
Sekretariat: Pia Birkegård, Birgitte Gram Blenstrup, Lise Nerhus Jacobsen, Betina Johansen og Mette Rygaard

KREDSBESTYRELSERNES FORMÆND
1. kreds: Søren Juul, København
2. kreds: Steffen Lausteen Andersen, Hillerød
3. kreds: Ole Gyde Poulsen, Ringsted
4. kreds: Susan Jørgensen, Næstved
5. kreds: Nis Stemann Knudsen, Odense
6. kreds: Anne Vibeke Gregersen, Haderslev
7. kreds: Carsten Hove, Kolding
8. kreds: Kristian Dalsgaard, Holstebro
9. kreds: Lone Møller, Århus
10. kreds: Lars Fredslund, Randers
11. kreds: Hanne Bruun Jacobsen, Aalborg