Advokaten 6 - Stor tilslutning til stiftelse af ny forening

Print Print
27-08-2007
Der var udbredt begejstring, da initiativgruppen bag stiftelsen af en ny forening for danske procedureadvokater gennemførte et kick-off arrangement i Letts lokaler i Århus.

Af advokat Morten Eisensee, Dansk Industri

Cirka 20 advokater fra stort set alle dele af branchen var den 9. maj mødt op på 15. sal i KPMG-huset i Århus for at udveksle erfaringer, lytte til indlæg fra andre interessenter og vigtigst for at diskutere mulighederne for at fortsætte arbejdet med at stifte en forening for danske procedureadvokater.

Efter en kort velkomst fra advokat Jakob Dalsgaard-Hansen startede dagen med et indlæg fra advokat Trine Binett Jørgensen, der levende redegjorde for sine betragtninger om gennemførelsen af “den gode retssag".

Herefter var det domstolenes tur. Landsdommer Elisabeth Mejnertz gav et inspirerende indlæg om de nye regler for sagsforberedelse ved landsretterne, og bidrog også med sine synspunkter i forhold til samarbejde mellem advokater og domstole, samt behovet for en forening for procedureadvokater.

Dommer Ingrid Thorsbo fortalte herefter om sine erfaringer fra forberedelsesafdelingen ved Retten i Århus. Ingrid Thorsbos indlæg var meget relevant i forhold til at få retternes synsvinkel på domstolsreformen.

Før ordet blev givet frit bidrog advokat Jakob Dalsgaard-Hansen og direktør Helle Pallesen fra Advokaternes Serviceselskab med deres syn på behovet for en forening for procedureadvokater.

Blandt de fremmødte advokater var der stor opbakning om initiativet til at stifte en forening. Der var bred enighed om at fortsætte arbejdet med udarbejdelse af udkast til vedtægter. Det er initiativgruppens mål, at der kan afholdes stiftende generalforsamling i foreningen den 10. oktober 2007 i København.

Interesserede kan få yderligere oplysninger ved at kontakte advokat Jakob Dalsgaard-Hansen (jdh@70151000.dk), advokat Anne Mie Lund (aml@lett.dk) eller advokat Morten Eisensee (moe@di.dk).