Advokaten 6 - Hele verden som hjemmemarked

Print Print
27-08-2007
Europa må droppe protektionismen og lade falde, hvad der ikke kan stå, i konkurrencen med nye markeder. Fremtidens stærke økonomier bliver dem, der formår at udnytte globaliseringen. Sådan lød budskabet fra erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen og cheføkonom i Goldman Sachs, Erik F. Nielsen på Advokatmødet.

Af pressechef Pia Møller

Globalisering og innovation er to af regeringens mærkesager, og erhvervs- og økonomiministeren var da også særdeles veloplagt, da han 9. juni under Advokatmødet indledte en seminareftermiddag i globaliseringens tegn med overskriften “Udsyn – åbenhed – innovation”.
- Vi lever i en ny tid. Det er OL-tider hvert år – det er hele tiden hurtigere, dybere, bredere, og vores virksomheder må hele tiden ændre sig. Stagnation er tilbagegang, og vi må innovere hele tiden, sagde ministeren.
Han slog fast, at den stærkt faldende pris på transport og kommunikation er globaliseringens vigtigste faktor.
- Der er sket massive ændringer i den globale arbejdsdeling, og det er en fordel for os, hvis vi forstår at udnytte det. Samtidig er hele verden blevet vores hjemmemarked. Det er billigere at flytte vin fra Australien til Danmark end at køre til Alsace og hente den.

Den sydeuropæiske trussel
Hvis Europa skal klare sig i globaliseringen og over for de nye vækstøkonomier, kræver det større økonomisk åbenhed og liberalisering, hvor handelsmæssige barrierer nedbrydes, mener Bendt Bendtsen.
- Vi kan ikke lukke os inde og være os selv nok. Kineserne og inderne uddanner tilsammen 700.000 ingeniører om året. Vi må lade det falde, der ikke kan stå – det, hvor vi ikke tilfører nogen merværdi.
- Hvis europæerne ikke formår at sætte curseren lidt længere frem, så bliver vi nogle fattige lande. Det med at tro, at vi er lidt klogere og dygtigere end de andre, skal holde mere ferie og have mere i løn, det kan vi i dag kun, fordi vi tilfører noget af værdi.
Ministeren er primært bekymret for den tendens til protektionisme, som han ser i nogle af de sydeuropæiske lande.
- De er protektionistiske med ting som laks, tekstiler og sko, og de presser EU til at føre en protektionistisk politik. Det er fuldstændig galt i den verden, vi lever i. Kina er ikke længere en eksportfabrik. Vi er gået fra “made in China” til “created in China”, sagde han.

De danske forudsætninger
Ifølge erhvervsministeren har Danmark gode forudsætninger for at klare sig. En sund økonomi, et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked med en fornuftig fagbevægelse, god infrastruktur og et bredt funderet erhvervsliv var nogle af de faktorer, han lagde vægt på. Han pegede på, at regeringen har lagt en strategi for uddannelse og har afsat milliarder til forskning og udvikling.
Han fremhævede også Danmark som et af de lande, hvor der nystartes flest vækstvirksomheder. Hvert år etableres omkring 15.000 virksomheder i Danmark.
- Mange af disse virksomheder er nødt til at anerkende, at de må uden for landets grænser, hvis de vil have held med at afsætte deres produkter. I dag er der 165 steder, der rådgiver iværksættere. Nu laver vi i stedet fem fyrtårne – et i hver region, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke rådgivere der skal være der. Jeg har endnu ikke hørt om nogen advokatvirksomheder, der har lagt billet ind.
Bendt Bendtsen slog fast, at vilkårene for advokatvirksomheder ikke er anderledes end for alle andre virksomheder.
- Er der ikke også her brug for at ansætte mennesker, der tænker lidt skævt. De, der har fokus på innovation og har evnen til at omstille sig, vinder. Inden for jeres branche handler det om nye produkter og nye muligheder, fordi I ikke længere har de monopoler, I har haft.

Verdensøkonomisk chok
Erik F. Nielsen, der er europæisk cheføkonom i Goldman Sachs underbyggede en del af økonomiministerens pointer i et oplæg, der tog udgangspunkt i de såkaldte BRIK-landes enorme økonomiske vækst. BRIK-landene er Brasilien, Rusland, Indien og Kina, og ifølge Goldman Sachs’ beregninger vil alle fire være blandt de fem største økonomier i 2050 – med USA som den sidste i top-fem.
- To milliarder mennesker – knap halvdelen af jordens befolkning – har meldt sig ind i de liberale økonomier. Det er det mest enorme chok til verdensøkonomien, vi har set.
- Og så er BRIK-landenes vækst jo ikke udelukkende et eksportboom. Vi startede med, at Kina var en ren eksportmaskine, men i dag er der masser af indenlandsk efterspørgsel. Og det er ikke bare BRIK-landene – andre udviklingslande ser succesen af den liberale økonomiske politik og går samme vej, fortalte han.
Europa har klaret sig bedre i den nye globaliserede verden end USA. Mens USA importerer en masse og intet eksporterer, har Europa været meget bedre til også at eksportere til BRIK. Og i Vesten bliver vinderne af globaliseringen de lande og virksomheder, der producerer ting, som indere og kinesere kan bruge. Taberne bliver dem, der forsøger at konkurrere med BRIK.
- Globalisering er ikke en “oneway-street”. Det er en misforståelse at tro, at her har vi bare en masse fattige lande, der producerer noget for os. De bliver hele tiden rigere, og derfor har de også råd til at købe varer.
Om Danmark bliver ved med at klare sig i konkurrencen med de nye økonomier, er ifølge Erik F. Nielsen svært at sige.
- Det er begyndt at se lidt mere tvivlsomt ud. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Men Kina er begyndt at lave mange af de ting, som I laver i Danmark. Hvis vi f.eks. ser på Østeuropa, så ligner de Kina alt for meget. De må omstrukturere, ellers bliver de kørt over, sagde han.