Advokaten 6 - Hæderspris til Svend Danielsen

Print Print
27-08-2007
Det er en ildsjæl inden for familieretten, der på generalforsamlingen i Kolding modtog Advokatsamfundets Fonds hæderspris på 50.000 kr.
Da Advokatrådets formand, Sys Rovsing, overrakte prisen til forhenværende landsdommer, dr. jur. og adjungeret professor ved Københavns Universitet, Svend Danielsen, var det med en fremhævelse af, at han i sjælden grad har forstået at kombinere det teoretiske med det praktiske.
- Han har ydet en stor indsats for familieretten blandt andet ved at skabe større opmærksomhed om familieretsadvokaternes arbejde inden for domstolene. Mange praktikere ville være ilde stedt uden hans omfattende forfatterskab og mange foredrag inden for dette område, sagde Sys Rovsing.
En rørt Svend Danielsen, modtog prisen med blandt andet disse ord:
- Jeg har altid forsøgt at skrive noget, der var praktisk anvendeligt, og jeg bliver glad, når jeg kommer ind på et kontor og ser mine bøger stå med slidte rygge i reolen. Jeg er glad på familierettens vegne, og jeg er glad for, at det er advokaterne, der har sat pris på mig, sagde Svend Danielsen i sin takketale, og salen kvitterede med stående applaus.
Svend Danielsen er 73 år. Han var fra 1973 til 1981 dommer i Københavns Byret og fra 1981 til 2001 dommer i Østre Landsret. Dr. jur. på Aarhus Universitet i 1989. Adjungeret professor i familie- og arveret ved Københavns Universitet fra 1997. Har været formand for og medlem af en række lovforberedende udvalg og har skrevet en række bøger inden for familie- og arveret.