Advokaten 6 - Forum Advokater vandt Advokaternes Innovationspris 2007

Print Print
27-08-2007
27-8-2007 Artikel i Advokaten 6/2007 - Innovation skal løftes af hele branchen

Virksomheden bruger hvert år midler på fremtidsrettet produktudvikling. Men de innovative ildsjæle så helst, at hele advokatbranchen gik sammen om den livsnødvendige innovation.

Af Lene Rimestad, journalist Foto: Børsen/Magnus Møller og/eller Jonas Ahlstrøm

Hvad er forskellen på en kunde og en klient?
- En klient er en, man behandler. Og når behandlingen er færdig, er forholdet slut, og man glemmer klienten. En kunde er til gengæld en, man bekymrer sig om – både på kort og lang sigt. Det er et langvarigt forhold. Hos os har vi ikke klienter, vi har kunder.
Sådan siger Peter Lunding Smith, advokat og udviklingschef i selskabet Second Opinion og en af drivkræfterne i virksomheden Forum Advokater, der netop har vundet Advokaternes Innovationspris 2007.
I begrundelsen for førstepræmien, der ved Advokatmødet i juni blev overrakt af koncernchef i Danfoss Jørgen Mads Clausen, lød det blandt andet: ”Virksomheden har evnet at give sine kunder øget værdi ved at være åben i sin kommunikation og imødekommet kundernes ønske om større tilgængelighed”.
For at gøre kunden til det helt centrale i sagsbehandlingen har Forum Advokater blandt andet indført et system med stamsager. I stamsagerne registreres alle aktiviteter om en kunde.
- Det handler om at understøtte kunden og kende hans historik, siger Peter Lunding Smith.
Stamsagerne er en af de helt lavpraktiske ændringer, som Forum Advokater har foretaget, men virksomheden har gjort meget andet.

300 rådgivere på portal
I udviklingsarbejdet har firmaet taget afsæt i de fem kerneværdier, som blev afdækket i Advokatsamfundets kerneværdiprojekt, for at fastholde og tiltrække kunderne. De tre værdier, uafhængighed, ansvarlighed og kompetence, er branchen i forvejen kendt for, mens de to sidste, tilgængelighed og handlekraft, er nye og noget, kunder efterspørger. Det er disse to værdier og ny it-teknologi, som Forum Advokater især har videreudviklet til noget konkret. Alle værdierne passer til firmaets egne værdier, og derfor har det været naturligt at bruge dem.
I projekt ”Tilgængelighed og Handlekraft” indgår tre elementer. For det første tilbyder advokatvirksomheden juridisk hotline alle dage fra 8-20 under titlen ”Få bedre råd”. For det andet er huset åbent som en almindelig butik. Man kan komme uanmeldt til et gratis 15 minutters møde. Det tredje element er det virtuelle onlinecommunity Second Opinion med hjemmesiden www.2op.dk. Second Opinion er et selvstændigt firma under Forum Advokater.
På hjemmesiden kan kunderne mødes online med rådgivere. Ikke kun jurister, men også specialister inden for blandt andet revision, forsikring, ledelse, it og HR. Second Opinion er blevet til en af Danmarks større online vidensportaler med mere end 300 rådgivere og 20 partnere, der leverer viden og rådgivning til mere end 1000 små og mellemstore virksomheder og private brugere. Konceptet er, at kunden ofte umiddelbart kan finde svar på sine spørgsmål via de informationer, der allerede ligger på hjemmesiden. Finder han ikke svar, kan han se, hvilke rådgivere, der er online og stille sit spørgsmål til dem. Og han kan også se rådgivernes kalender og booke et møde hos en af dem.
- Vi har prøvet at skabe en advokatvirksomhed, der er udadvendt og bruger den nyeste teknik til at sørge for kommunikation mellem levende mennesker, siger bestyrelsesformand i Forum Advokater, Allan Ohms.

Forsømt innovation
I Forum Advokater er der sat ressourcer af til innovation, men både Peter Lunding Smith og Allan Ohms mener, at advokatbranchen generelt set har forsømt udvikling.
- Vi er ti år bagud, siger Allan Ohms og peger på udvikling af mennesker som det alvorligste problem for branchen.
- Vi halter bagud inden for uddannelse og dannelse. At mangle dannelse som rådgiver er meget alvorligt, fordi som rådgiver skal man møde mennesker der, hvor de har problemer. Den ydmyghed, det kræver, er svært forenelig med det store ego, jurister får undervejs i deres arbejde, siger han.
Peter Lunding Smith efterlyser modeller for best practice som inden for andre brancher. Via best practice kan man skitsere processerne, og hvordan man får mest muligt ud af systemerne, samtidig med at eventuelle underleverandører kan få en ide om, hvilke produkter advokaterne har brug for.
Helt konkret ærgrer Peter Lunding Smith sig f.eks. over, at advokaterne sov i timen, da administration af internetdomæner gik til andre end advokaterne. Det samme gælder den elektroniske tinglysning. Også her har advokaterne været for tøvende og afventet, at leverandørerne gik i gang, i stedet for selv at tage initiativet.
Allan Ohms peger på et område som konfliktløsning, hvor han mener, at branchen er bagud i forhold til kollegerne i udlandet, fordi man afviser mediation til fordel for de gamle retsstrukturer.
- Det er helt grotesk, at branchen ikke afsætter flere penge til udvikling, fordi der er så mange gode ideer, som man ikke får konkretiseret, siger Peter Lunding Smith, der ønsker sig flere vilde hjerner i advokatbranchen. Allan Ohms tilføjer:
. Netop nu er der en unik chance for at skabe en ny moderne og fremadrettet organisation for branchen, fordi Advokatsamfundet som forening skal laves om.
Han appellerer især til de unge jurister om at blande sig meget mere i processen, fordi det er deres fremtidige arbejde, det handler om. Men han oplever dog, at advokaterne er langt mere motiverede for nye former for samarbejde nu end tidligere.
- Den nye organisation skal understøtte branchens muligheder for innovation. Vi er 5000 advokater, og hvis vi går sammen om at løfte den opgave, er det enestående mulighed for at skabe nogle nye rammer.

Innovationsprisen: Pris på andre innovative advokater
Forum Advokater modtog innovationsprisens førstepræmie på 125.000 kr. Andenpræmien på 75.000 kr. gik til Sirius Advokater i København for etableringen af den nye advokatvirksomhed. Tredjepræmien på 50.000 kr. fik Tærø Nielsen & Hulgaard Advokater i Kolding for etableringen af et ”Innovations- og udviklingsforum”. Endelig blev ”Dommernes særpris” uddelt til Bjerregaard Advoakter i København for medvirken i projektet ”RAinmaking – creating companies”.

Advokaternes Innovationspris er et samarbejde mellem Advokatrådet og Margot og Thorvald Dreyers Fond. Dommerkomiteen bestod ved dette års uddeling af administrerende direktør i Danfoss og medlem af Innovationsrådet, Jørgen Mads Clausen, medlem af bestyrelsen i Margot & Thorvald Dreyers Fond, advokat Birthe Rasmussen og advokat Claus Kaare Pedersen.