Advokaten 6 - Anker & Spin

Print Print
27-08-2007
Hjulmand & Kaptain i Nordjylland har udviklet et koncept for krisestyring. I øjeblikket får 5-8 lokale virksomheder hjælp fra advokatfirmaet til at styre igennem større eller mindre kriser, fortæller initiativtageren til konceptet, Anker Laden-Andersen.

Af pressechef Pia Møller Foto: Jonas Ahlstrøm

Første gang Anker Laden-Andersen for alvor oplevede pressens betydning i en sag, var da han i 1993 repræsenterede den skolelærer, der i den såkaldte Pedal-Ove sag følte sig hængt ud som morder i en tv-dokumentar. Sagen var omgærdet med en enorm medieinteresse, der kom bag på den hidtil temmelig anonyme nordjyske advokat.
- Dengang gik det virkelig op for mig, hvad pressen og offentligheden betyder for en sag – og hvordan man kan arbejde med det, fortæller Anker Laden-Andersen.
Siden har advokaten, der primært arbejder med erstatningssager på skadelidtes side, i en række tilfælde brugt pressen til at sætte fokus på både konkrete og generelle problemstillinger, hvis det kunne være en hjælp for hans klienter.
Et konkret koncept for krisestyring opstod i forbindelse med en sag, som Anker Laden-Andersen havde for Hirtshals Andelsmejeri, der blev presset ud af markedet af Arla.
- Hirtshals Andelsmejeri henvendte sig til os, fordi de mente at Arla havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet til at presse det lille mejeri ud af Dansk Supermarked. Og mejeriet forventede, at der ville komme flere krænkelser. Så vi havde nogle måneder til at forberede en strategi på en række områder, og i den forbindelse blev vores krisestyringskoncept skabt, fortæller han.

Advokater laver allerede spin
Hos Hjulmand & Kaptain er Anker Laden-Andersen og to øvrige medarbejdere tovholdere på krisestyringen. I øjeblikket får 5-8 virksomheder hjælp til at manøvrere igennem større eller mindre kriser. I krisestyringen indgår bl.a. strategi, kommunikation og politisk påvirkning – et sammenkog, der unægtelig leder tankerne hen på begrebet “spin”.
- Laver advokater ikke altid spin? Vi bestiller jo ikke andet. Det med at rådgive, påvirke og udnytte indfaldsvinkler, det er jo vores hverdag. Det er også derfor, krisestyring som ydelse passer så ekstremt godt til advokatbranchen. Den kreativitet, vi har, når vi tilrettelægger en proces eller rådgiver klienter, den skal vi bare bruge til at styre en krise i forhold til offentligheden.
Når Hjulmand & Kaptain skal hjælpe en klient i en krise, sammensættes et krise-team. Personerne er meget forskellige fra gang til gang. Der vil næsten altid være vigtige ressourcepersoner fra virksomheden, en kommunikationsrådgiver, måske en ingeniør eller andre fagpersoner udefra og så selvfølgelig advokaten.
- Vi har f.eks. en sag med en entreprenør, der har forurenet en bæk og har et problem, fordi der er et forhold til miljømyndighederne, pressen, kommunen og lovgivningen. Her hyrede vi et ingeniørfirma til at komme med et afhjælpningsforslag, allerede inden kommunen havde sendt et krav om det. Før kommunen egentlig var gået i gang med sagsbehandlingen havde vi et forslag til, hvordan problemet kunne løses. Vi fik også forsikringsdækningen afklaret, fik lavet et presseberedskab, bad kommunen om et møde og indkaldte offentligheden til informationsmøde.
- Det vigtigste er at komme først ud og bestemme slagets gang i stedet for at vente på andre, siger Anker Laden-Andersen.

Hvor går grænsen?
I sagen om Hirtshals Andelsmejeri havde Hjulmand & Kaptain tænkt hele forløbet til ende og lavet en tidsplan med ni punkter. For hvert punkt havde man en stategi for, hvem der skulle påvirkes og hvilke historier, man kunne fortælle i pressen.
Bliver det ikke at føre sagen i offentligheden i stedet for i retten?
- Det er et spørgsmål om at varetage klientens interesser. Hvis vi gør det sagligt og kommer med saglige argumenter, synes jeg, at det er ok. I retten fremfører du jo også argumenter, hvorfor skulle du så ikke kunne gøre det over for offentligheden. Sagen bliver jo afgjort i retten til sidst.
Kan man forestille sig, at den offentlige debat kan påvirke den senere retssag?
- Ja, i nogle tilfælde. Hvis du tager sådan en sag som Pedal-Ove sagen, så var den jo dybt problematisk, for hvor kunne du bagefter finde et neutralt nævningeting.
- På den anden side, hvis du har en mindre virksomhed i krise, så kan den være død, før sagen er færdig ved domstolene. Det gjaldt feks. Hirtshals Andelsmejeri. Derfor er vi nødt til at gøre noget akut. Hvis vi ikke havde fået offentligheden vendt, så endnu flere begyndte at købe mejeriets produkter, så var de lukket, før sagen var blevet afgjort. I en anden sag fik vi på grund af debatten i offentligheden et hurtigt forlig, så vi hurtigt fik pengene hjem til en lille iværksættervirksomhed.
Hvor går din grænse for, hvad du vil bruge medierne til?
- Den går der, hvor man forsætligt strafferetligt kaster mistanke på en uskyldig. Den går ikke der, hvor jeg argumenterer for, at min klients synspunkter er rigtige. Men jeg beskylder aldrig folk for noget kriminelt.
Hvad sagde I om Arla i sagen for Hirtshals Andelsmejer?
- Vi sagde, at vi havde meldt dem til Konkurrencestyrelsen, fordi vi mente, at de havde overtrådt konkurrenceloven.
Kan man ikke komme til at bevæge sig ud, hvor ens egen faglighed ikke rækker, f.eks. i forhold til kommunikation?
- Det at være advokat er også at kommunikere. Jeg siger jo ikke, at det er mig, der skal være kommunikationsrådgiver – eller ingeniør for den sags skyld. Jeg skal være leder af det strategiske team, der skal løse krisen, og hvor kommunikationsrådgiveren er en af deltagerne i teamet. Jeg vil ikke konkurrere med hendes fagområde. Men der er brug for noget overordnet styring, ellers får du en masse sideordnede funktioner. Og den styring er advokaten oplagt til at tage sig af.

Væk med berøringsangst
Anker Laden-Andersen forventer, at krisestyring over de kommende ti år i stigende grad vil blive en advokatydelse.
- Det er noget, vi i vid udstrækning laver i forvejen. Advokaterne mangler bare at få sat det i system og få det synliggjort. Problemet er, at mange har stor berøringsangst over for pressen, og medierne og offentligheden er en vigtig del af krisestyring.
- Der er stor forståelse for det i branchen, men der er også stor skepsis. Nogle opfatter det lidt som lavprestige, men jeg tror, de bliver klogere. Om ti år tror jeg på, at krisestyring som en kombination af strategi, kommunikation og jura vil være en vigtig højværdi-advokatydelse mange steder.

Under Advokatdagene fortalte Anker Laden-Andersen om sine erfaringer med krisestyring og samarbejdet med pressen sammen med TV2-journalist Gitte Pedersen.