Advokaten 6 - Aktuel information

Print Print
27-08-2007
Skattefrie omstruktureringer
Der er vedtaget nye regler for skattefrie omstruktureringer. Med vedtagelsen af L 110 A er reglerne om skattefrie omstruktureringer tilføjet en ny dimension, idet der er indført mulighed for at foretage en skattefri omstrukturering uden tilladelse fra Skat, dog under forudsætning af, at en række objektive betingelser opfyldes. De nye regler ændrer ikke på de gældende muligheder for at søge Skat om tilladelse til skattefri aktieombytning, skattefri spaltning og skattefri tilførsel af aktiver (omstruktureringer). De nye regler er et supplement til den gældende tilladelsesordning.
Skat har efter vedtagelsen af L 110 A udarbejdet en vejledning ”Objektivering af reglerne om skattefri omstruktureringer af selskaber”. Vejledningen findes på Skats hjemmeside: www.skat.dk under rådgiver og juridiske vejledninger.

Innovationsmøde i Odense
I forbindelse med Advokaternes Innovationsforum holdes der innovationsmøde i Odense den 5. september kl. 14. Mødet er for alle advokater på Fyn og Jylland, som har lyst til at høre om ledelse og drøfte fremtidens advokatforretning. Ledelseskonsulent Ole Steen Andersen vil fortælle om ledelse, og repræsentanter for de advokatfirmaer, som fik Advokaternes innovationspriser er inviteret til at deltage. Tilmelding til Advokaternes Serviceselskab senest 31. august. Prisen for deltagelse er 1500 kr. eksklusiv moms. Der kan deltage 50 advokater i mødet, der holdes hos Focus Advokater, Englandsgade 25, 5100 Odense C. Hele programmet kan ses på www.advokatinnovation.dk.

Europæisk hotline for retshjælp
EU-Kommissionen har taget initiativ til, at der oprettes telefoniske hotlines for nogle særlige serviceområder, der har social betydning for europæerne. Kommissionen har bedt medlemslandene om at reservere en række telefonnumre, der starter med 116. Det er allerede besluttet, at reservere 116 000 til en hotline til indrapportering af forsvundne børn. Desuden undersøger Kommissionen muligheden for en fælles europæisk børnehjælpstelefon og en hotline for stjålne og bortkomne kreditkort. Den europæiske sammenslutning af advokatråd, CCBE, hilser initiativet velkommen og har foreslået oprettelsen af en telefonisk vagtcentral for juridisk hjælp. Målgruppen er europæere, der havner i nødsituationer, f.eks. en bilulykke, og særligt når det sker i et andet land end deres hjemland. I CCBE diskuteres det i øjeblikket, hvor langt man kan gå med den telefoniske retshjælp. Nogle lande mener, at man kan give egentlige juridiske råd, mens andre synes, man skal nøjes med at oplyse navne og telefonnumre på advokater, der kan hjælpe den nødstedte.

Hjælp til offentlig-privat samarbejde
Dansk Industri og Serviceindustrien har i samarbejde med Advokatsamfundet udgivet den lille håndbog ”Fra konkurrent til partner – samarbejde mellem virksomheder ved offentlige udbud og indkøb”. Det er en vejledning med gode råd til mindre virksomheder, der ønsker at indgå samarbejder med hinanden i forbindelse med offentlige udbud. Håndbogen kommer ind på emner som, hvilke krav den offentlige udbyder har til budgiveren, hvordan man fastlægger og organiserer rammerne for samarbejdet, hvordan man fordeler ansvaret og løser eventuelle konflikter. Håndbogen kan købes på Dansk Industris hjemmeside www.di.dk/Butik/Publikationer.

Konference om børn og pårørende til indsatte
Foreningen Savn afholder 8. november 2007 i Nyborg en konference om børn og pårørende til indsatte i de danske fængsler. Der bliver oplæg og paneldebat med blandt andet Børnerådet og Kriminalforsorgen, og man kan læse mere om tilmelding og betaling på www.savn.dk.

Bog til iværksættere og deres rådgivere
Hvordan finder man vej gennem de mange muligheder for finansiering af nye virksomheder og hvordan finder man den bedste kombination af finansieringen? Det er et af de spørgsmål, som bogen ”Opstart af innovative virksomheder – venturekapital” forsøger at hjælpe med svar på. Bogen beskriver finansieringsmiljøet, processen omkring finansieringen og giver kontraktmæssig vejledning. Fra det juridiske udgangspunkt skaber bogen en kobling til økonomi og finansiering. Målgruppen er iværksættere og deres rådgivere. Bogen er skrevet af advokat Christian Lundblad, nuværende direktør i Ret & Råd, og advokat Tine Walldén Laursen, fra Kielberg Advokater i Odense. Begge har en fortid i Vækstfonden og bogen er et resultat af deres samarbejde i fondens juridiske afdeling. Bogen er udkommet på forlaget Gjellerup.

Skriv bedre breve og e-mails
Der er på forlaget Samfundslitteratur udkommet en særdeles nyttig bog om at skrive gode breve og e-mails. Bogen, der kan læses i et stræk, eller bruges som opslagsbog, har som udgangspunkt, at alle breve og e-mails handler om at skabe troværdighed. Troværdighed skaber man ifølge forfatteren Per Salling i kraft af tre elementer: kompetence, engagement og åbenhed. Han opererer i breve og e-mails med to typer indhold: det faktiske indhold og det sociale indhold. Det sidste er det lag i brevet, der viser, hvordan du selv ser på dit forhold til modtageren – om I står hinanden fjernt, nær eller meget nær. Bogen kommer godt rundt om kunsten at skrive breve, hvad enten de er på tryk eller elektronisk, og giver masser af gode råd. Dertil kommer, at den hele vejen igennem er krydret med morsomme eksempler på, hvordan man sprogligt kan gå galt i byen. Eksemplerne er hentet fra Per Sallings mangeårige arbejde med kommunikation og brevskrivning, bl.a. fra forsikringsbranchen.