Advokaten 6 - Advokat og ph.d. på samme tid

Print Print
27-08-2007
Michael Camphausen fra Nordia Advokatfirma har som den første advokat fået tilladelse til at beholde sin advokatbeskikkelse, mens han tager en ph.d. på Københavns Universitet. Afgørelsen tyder på en lempelse af praksis fra Justitsministeriets side.

Af pressechef Pia Møller

Justitsministeriet lemper sin praksis i forhold til fortolkningen af retsplejelovens paragraf 122, som foreskriver, at udøvelse af advokatvirksomhed ikke er foreneligt med nogen stilling i det offentliges tjeneste. Som den første nogensinde har Michael Camphausen fra Nordia således fået tilladelse til at beholde sin advokattitel, mens han tager en ph.d. i kredit- og finansieringsret på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. Ifølge den ph.d.-studerende advokat betyder Justitsministeriets kursændring, at en væsentlig forhindring er "ryddet af vejen" i forhold til at få flere advokater til at tage en ph.d.
- Tidligere har advokater, der har ønsket at tage en ph.d., mens de fortsat havde tilknytning til advokatbranchen, været nødsaget til at deponere bestallingen og fungere som fuldmægtige eller eventuelt lade sig tilknytte som juridiske konsulenter eller lignende. At jeg kan beholde min bestalling gør det hele meget lettere i henseende til at betjene egne klienter og egne sager. Det betyder, at jeg fortsat kan varetage mine sager selvstændigt, både indadtil i forhold til advokatfirmaet og udadtil i forhold til klienter, modparter, domstolene m.fl.
I brevet til Michael Camphausen skriver Justitsministeriet, at afgørelsen er et udtryk for, at ministeriet har lempet den administrative praksis i disse sager, og ”i videre omfang end tidligere vil være indstillet på at imødekomme ansøgninger om tilladelser til – i et begrænset tidsrum – at drive advokatvirksomhed samtidig med ansættelse i det offentliges tjeneste.”
Ud over det rent praktiske betyder det også noget personligt for Michael Camphausen, at han fortsat kan kalde sig advokat.
- Nogle har spurgt, hvorfor kan du ikke bare nøjes med at være advokatfuldmægtig, det er jo bare noget, der står på papiret. Men som advokat med en vis anciennitet er det i flere såvel faglige som personlige sammenhænge afgørende at kunne præsentere mig som den, jeg er.
Dertil kommer den betydning, som advokattitlen har, når han skal ud og netværke i arbejdet med sin kredit- og finansieringsretlige ph.d.
- Det er lettere og mere retvisende med min advokattitel, når jeg skal henvende mig til folk i de finansielle institutter og organisationer mv. og også inden for forskerbranchens egne netværk.
- Nordia går ind i projektet med et økonomisk bidrag på 50 procent, men jeg skal i projektperioden på op til fire år kun arbejde som advokat i omkring 30 procent af tiden. Så Nordia forventer ganske naturligt i den forbindelse at få en form for netværk og markedsføring, som advokattitlen også bidrager til, siger han.

Godt for både advokater og universiteter
Også i Advokatrådet er der tilfredshed med Justitsministeriets afgørelse.
- Det betyder, at de er på forkant med udviklingen. De nye ændringer af retsplejeloven åbner mulighed for i videre omfang end hidtil at kombinere advokatvirket med en offentlig ansættelse. I forbindelse med lovens tilblivelse har der været særlig øje for, at universitetsansatte jurister godt kunne kombinere deres offentlige ansættelse med advokatvirksomhed.
- Retsplejelovens regler er jo til for at beskytte advokatens uafhængighed og forhindre, at den offentlige myndighedsudøvelse kan få indflydelse på advokatens arbejde. Men den problemstilling findes ikke i forhold til universiteternes jurister, siger Advokatrådets formand Sys Rovsing.
Hun håber, at der fremover vil være flere advokatvirksomheder, der går sammen med universiteterne om at finansiere ph.d.-projekter.
- Det er til gavn for både forskningsmiljøet og advokatvirksomhederne. Forskningsmiljøet får dygtige praktikere indenfor og får tilført viden om, hvad der sker i det virkelige liv. Og advokatvirksomheden får tilført en masse viden om, hvad der foregår i forskningsmiljøet og en anden måde at se juraen på, siger Sys Rovsing.
Michael Camphausens ph.d. er samfinansieret af Nordia og Det Juridiske Fakultet, der hver især bidrager med halvdelen af projektudgifterne. Advokaten skal lægge ca. 2/3 af sin arbejdstid på universitetet og ca. 1/3 i advokatfirmaet.