Advokaten 5 - Misbrug af advokattitlen

Print Print
25-06-2007
Det er attraktivt at kunne smykke sig med advokattitlen, men det er strafbart, hvis ikke man har advokatbestalling. Advokatsamfundets sekretariat anmelder jævnligt overtrædelser til politiet.

Af advokat Lars Økjær Jørgensen, sekretariatet

Advokattitlen er beskyttet. Det fremgår af retsplejelovens § 120 stk. 1, at kun personer, der har bestalling som advokat må kalde sig advokat. For dem, der har deponeret deres bestalling, gælder reglen i forretningsforhold.
Advokattitlen er attraktiv. Der er en del, der benytter titlen uden at være berettiget til det. Nogle af dem har aldrig haft advokattitlen men tilbyder juridiske ydelser. De forsøger at puste deres forretning op ved at snylte på den goodwill, der er knyttet til advokattitlen. Andre er frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed ved dom eller af Advokatnævnet, men bruger alligevel titlen – ofte i forbindelse med at de fortsætter med at udøve advokatvirksomhed. Endelig er der en del, der har deponeret bestallingen, men som ikke rigtig kan sige farvel til den prestige, der følger med titlen.
Der er mange gode grunde til, at advokattitlen er beskyttet. Den giver sikkerhed for, at titelindehaveren har en grundig uddannelse, en ansvarsforsikring, og at han/hun er bundet af tavshedspligt og andre vigtige regler for sit virke og er undergivet Advokatrådets tilsyn. Ikke mindst derfor er misbrug af advokattitlen uacceptabel. Det er ikke rimeligt, at personer, der søger advokatbistand, bliver snydt til at vælge en rådgiver, der smykker sig med lånte fjer, og som derfor ikke er underlagt de kvalitetskrav mv., der stilles til advokater. Risikoen for dårlig rådgivning er stor.
Sekretariatet får ofte henvendelser fra advokater om uberettiget brug af titlen. Sekretariatet gør også selv en indsats for at finde frem til personer, der overtræder reglerne. I alle tilfælde anmelder sekretariatet overtrædelserne til politiet. Sanktionen er en bøde på ca. 5.000 kr.