Advokaten 5 - Advokat til TV vært: En chance jeg ikke ville gå glip af

Print Print
25-06-2007
I ti måneder lægger Karen Rønde sagsmapper, retssale og processkrifter bag sig for at indtage en plads foran tv-kameraet som vært på DR2’s program Deadline.

Af Pia Møller, pressechef

Det er ikke almindeligt, at et stillingsopslag til et job som studievært på tv indeholder ordet ”advokat”. Men det gjorde det, da DR2-programmet Deadline i foråret søgte en barselsvikar for en af sine faste studieværter.
- Der stod simpelthen, at man f.eks. kunne være advokat. Ellers havde jeg da aldrig turdet søge!
Sådan siger Deadlines nye barselsvikar, den 34-årige advokat Karen Rønde.
Da hun så opslaget, tog hun en hurtig beslutning, skrev en kort ansøgning om, hvad hun kunne gøre for Deadline, og kom til samtale. Efter en skærmtest var hun ansat og gik til arbejdsgiveren Bech-Bruun og bad om orlov i ti måneder.
- Det er en fantastisk chance at få, og jeg ser det som en investering i mig selv som person og advokat og dermed også en investering i advokatvirksomheden, siger Karen Rønde.
Hos Bech-Bruun arbejder hun primært med immaterialret og medieret.
- Vores klienter kommer i stigende grad i medierne, og dermed gør vi advokater det også. Det vil være en kæmpe fordel for mine klienter, at jeg – når jeg kommer tilbage – ved meget mere om, hvordan medierne fungerer. Den viden kan jeg tage med i min rådgivning, siger hun og tilføjer:
- Som advokat er jeg med til at lave meget materiale, der kommer helt ud til kunderne. Så er det rart at have en fornemmelse af, hvad der kan ske, hvis det havner på forsiden af en avis. Og om man kan forhindre det, hvis man laver det på en anden måde.

Et kendt ansigt
Den unge advokat og studievært er ikke helt uvant med at være et kendt ansigt i offentligheden.
Allerede på jurastudiet stillede Karen Rønde op til fakultetsrådet og fra 1998 til 2001 sad hun i Folketinget for Venstre.
- Dengang hang der jo store valgplakater med mit ansigt på rundt omkring. Man bliver immun over for det og får en professionel distance. Det er jo bare et middel til at nå det mål, man gerne vil nå, siger hun.
Samfundsengagementet har hun altid haft, og det har også været medvirkende til beslutningen om at prøve journalistfaget i en periode.
- Jeg har altid været utrolig interesseret i samfundet. Lige nu har jeg det sådan: Tænk at få penge for at holde sig løbende orienteret – det er da privilegeret.
- På den måde er Deadline et specielt program, fordi det virkelig går i dybden – også i forberedelsen. Faktisk er jeg blevet overrasket over hvor meget! Men det passer godt til min egen filosofi omkring arbejdet som advokat: den, der er bedst forberedt, vinder sagen. Det holder næsten altid stik.
- Det betyder, at jeg f.eks. i forbindelse med retssager forbereder mig rigtig meget, og at det ikke er alt det forberedte, jeg får brug for. Men det giver mig en tryghed i retten. Jeg kan allerede nu se, at sådan arbejder man også på Deadline.

Mange ligheder
Den grundige forberedelse er sammen med en veludviklet spørgeteknik fra retten noget af det, den unge advokat har tænkt sig at trække på i arbejdet som studievært.
- Der er nogle mekanismer, som jeg tror er de samme. Både som advokat og som studievært kan du være velforberedt og have talt sagen igennem med din klient eller din gæst. Men så sker der bare altid noget, når folk sidder i retten eller i tv-studiet, og måske svarer de ikke helt, som du havde regnet med. Det skal du kunne håndtere.
- Begge steder skal man kunne lide at være på og være den, der tager styring på tingene. Men samtidig skal man være så tilbagetrukket, at det ikke bliver værten eller advokaten, der er i fokus. Det er vidnet eller gæsten, der skal komme til orde og komme af med det, han eller hun er kommet i studiet eller retten for at sige.
Men Karen Rønde er klar over, at hun har meget at lære.
- Jeg har en stor ydmyghed over for det journalistiske håndværk og har brugt meget tid på bare at lytte til og lære af de andre på Deadline.
Omfanget af fælles idéudvikling og sparring på Deadlines redaktion er kommet bag på den nye studievært.
- I en advokatvirksomhed kommer du om morgenen og går typisk ind på dit kontor og sætter dig til at arbejde. Selvfølgelig sparrer vi med hinanden, men det er slet ikke som her. Alting bliver vendt i et fælles åbent forum. Det er virkelig samarbejde, der foregår, fortæller hun.

Habilitet
Med en fortid i Folketinget for Venstre og et fast job i en af de største advokatvirksomheder, kan Karen Rønde i Deadline-studiet let komme til at sidde over for interviewpersoner, som hun har et større eller mindre kendskab til i forvejen. Det kunne f.eks. være nogle af Bech-Bruuns klienter.
- Vi har talt mest om den politiske vinkel – hvorvidt jeg kan være tilstrækkelig kritisk over for Venstre-politikerne, når de kommer i studiet. Politikerne fra den anden fløj vil være opmærksomme på, hvordan jeg agerer. Vi har ikke talt så meget om klienterne.
- Min egen holdning er, at det er et spørgsmål om opmærksomhed. Jeg ved, hvor jeg har nogle sårbare flanker, og det betyder, at jeg er opmærksom på, hvordan jeg håndterer det. Og så ligger det lidt i luften, at hvis der kommer nogen i studiet, som jeg ved lidt for meget om, så er det ikke mig, der skal tage interviewet. Selv om jeg ikke har fortrolige oplysninger, vil det jo være så nemt at skyde mig det i skoene alligevel, siger hun.

En anden arbejdsrytme
Blandt kollegerne hos Bech-Bruun har der generelt været stor respekt omkring Karen Røndes beslutning. Men hun har også mødt kommentarer som ”Tror du ikke, det skader din karriere” og ”Nu kommer du nok aldrig tilbage”. Jo, hun regner med at komme tilbage til Bech-Bruun, og nej, hun tror ikke, at det skader karrieren – tværtimod.
- Jeg er sikker på, at jeg bliver en bedre advokat af at prøve det her. Og jeg ved, at jeg ville have været ked af det, hvis jeg ikke havde forsøgt.
Og så er der lige det med arbejdstiderne:
- Her har jeg nogle meget lange arbejdsdage i den ene uge, og så har jeg nogle fridage i ugen efter. Det betyder, at hver dag ikke bliver den samme trummerum. Jeg glæder mig rigtig meget til nogle dage at kunne hente mine børn tidligt om eftermiddagen.


Blå bog
Karen Rønde er 34 år, født i Århus. Cand. jur. i 2001 og advokat med møderet for landsret i 2005. Advokat hos Bech-Bruun med speciale i bl.a. medieret, immaterialret og procedure.
Kom i Folketinget for Venstre som 25-årig i 1998. Sad i perioden 1998 til 2001.
Barselsvikar på Deadline fra 1. maj 2007 og ti måneder frem.
Er gift og har to børn på 3 og 6 år.

Svar fra redaktøren

Arne Notkin, redaktør på Deadline på DR2:

Hvorfor har du ansat en advokat?
Inspirationen kom fra England. Jeg var på en inspirationstur hos BBC og programmet Hard Talk. De fortalte, at de researcher deres historier nærmest videnskabeligt, og at de bygger deres interviews og spørgemanus op som et anklageskrift. Så tænkte jeg: hvem er det i vores samfund, der går grundigt efter dokumentationen og derefter stiller spørgsmål ud fra den. Hvorfor ikke gå efter den profil til et interviewtungt program som Deadline.

Kan det ikke give habilitetsproblemer, hvis Karen Rønde skal interviewe en af Bech-Bruuns klienter i Deadline?
På Deadline har vi altid haft en tradition for at hente værter uden for den journalistiske mainstream, så vi er vant til at håndtere det. Karen har jo også siddet i Folketinget for Venstre. Der gælder de samme habilitetsregler for hende som for alle andre medarbejdere. Hvis de har f.eks. familiære, økonomiske eller lignende interesser i en sag, skal de komme til ledelsen, og så tager ledelsen stilling til, om der er et problem og vi skal sætte en anden til opgaven.