Advokaten 4 Nedlæg kredsbestyrelserne

Print Print
16-05-2011

3. advokatkreds foreslår på advokatmødet i juni kredsbestyrelserne nedlagt. De bliver overflødige i den ny struktur.

Af Peter Rørdam, advokat og tidligere formand for 3. kreds i Advokatsamfundet

Klager over advokaters salær behandles som bekendt af kredsbestyrelserne med rekurs til Advokatnævnet. Adfærdsklager afgøres af nævnet efter indstilling fra den lokale kredsbestyrelse. Det kan være svært at forstå, hvorfor der skal være forskel, og den dobbelt kollegiale behandling tager lang tid – hvad der også kan være svært at forstå, især hvis man har klaget over en advokats smøleri.

Nye måder
Advokatrådet foreslog derfor i 2005 – blandt meget andet – at alle klagesager fremtidig skal behandles af Advokatnævnet efter forberedelse og indstilling fra sekretariatet.
Det må klart forkorte klagetiden og måske også skabe større ensartethed i afgørelserne. Desværre mister man så kredsbestyrelsernes lokalkendskab og nuancering. Derfor havde det været bedre at lægge afgørelsen i alle klagesager ud i kredsbestyrelserne med klage direkte til domstolene.

Nuvel, Justitsministeriets advokatudvalg fulgte Advokatrådets forslag i sin betænkning af september 2006, og nu har justitsministeren fremsat lovforslag i overensstemmelse hermed. Det bliver nok vedtaget, for der er vist ikke meget politisk spræl i advokaternes organisation.

Vær lidt konsekvent
Klagesagerne har hidtil udgjort mere end 95 procent af kredsbestyrelsernes arbejde. Med de foreslåede regler får kredsbestyrelserne alene mulighed for at komme med uforpligtende bemærkninger fra sidelinien.

Jamen, så tag dog konsekvensen og nedlæg kredsbestyrelserne helt – og dermed også kredsene.

Så får vi en moderne topstyret og centraliseret organisation. En generalforsamling, Det almindelige Advokatmøde, vælger en bestyrelse, Advokatrådet, som med hjælp fra diverse udvalg, de selv nedsætter, styrer stort og småt og derunder udpeger advokatmedlemmerne til den “kollegiale” klageinstans, Advokatnævnet. “Kollegiale” er i gåseøjne, for reelt bliver det jo sekretariatets dygtige personale, der kører løbet, og advokaterne kommer i øvrigt i mindretal i nævnet.

Resultatet
Det bliver hurtigt og effektivt, men alsidighed og lokalkendskab ryger ud.
Måske slipper man samtidig for irriterende indblanding fra de menige medlemmer af Advokatsamfundet.