Advokaten 4 Aktuel information

Print Print
16-05-2007

Nominerede til Advokaternes Innovationspris
På Advokatmødet den 9. juni under gallamiddagen uddeles Advokaternes Innovationspris. Følgende advokatkontorer har været indstillet og er herefter af Advokatrådets Innovationsudvalg nomineret til prisen:

  • Sirius advokater for “Etableringen af Sirius advokater”. 
  • Elverdam Advokater A/S for “Planlægning eller tilfældighed? – resultatorienteret udvikling”. 
  • Forum Advokater A/S for “Tilgængelighed og handlekraft”. 
  •  Tærø Nielsen & Hulgaard Advokater for “Innovations- og udviklingsforum”. 
  • Advokatgruppen for “Fra protektionisme til markedsøkonomi”. 
  •  Bjerregaard Advokatfirma for “Rainmaking – creating companies”.

Under Advokatmødet vil deltagerne i mødet kunne se præsentationer af de forskellige projekter.

Værktøjskasse til bestyrelsesmedlemmer
Der er stigende fokus på bestyrelsesarbejde, og det giver sig også udslag i flere bogudgivelser om emnet. Senest har Teddy Wivel udgivet håndbogen “Bestyrelsens værktøjskasse” på Forlaget Thomson. Bogen gennemgår overskueligt og hurtigt nogle af de områder, man som bestyrelsesmedlem skal beskæftige sig med. Formålet er at give et godt udgangspunkt til læsere, der gerne vil sidde i bestyrelser, og være en tjekliste for mere erfarne bestyrelsesmedlemmer. Teddy Wivel er uddannet statsautoriseret revisor. Han er både et erfarent bestyrelsesmedlem og rådgiver om bestyrelsesarbejde, bl.a. som rådgiver for Nørby-udvalget.

Innovationskampagne nomineret til pris
Som en flot anerkendelse er kampagnen “På sporet af Innovation – har advokater et liv” nomineret og indstillet til årets DM-pris i kategorien “offentlige og ikke-kommercielle kampagner”. DM-Prisen kårer de bedste Direct Marketing kampagner gennemført i 2006. Der er fem kategorier, som hver har en vinder. Blandt de fem vindere finder dommerne den overordnede vinder af Den Danske Direct Marketing Pris 2007. Vil du læse mere om DM-dagen så gå ind på www.dm-prisen.dk.

Ny bog fokuserer på lederen som menneske
Filosoffen Ole Fogh Kirkeby, der er professor i ledelsesfilosofi og leder af Center for Kunst og Lederskab på Copenhagen Business School, har sammen med ledelseskonsulent Poula Helth skrevet bogen “Menneske og leder – bliv den, du er”. I de senere år har der været meget fokus på lederens personlige egenskaber, men denne bog går endnu videre og siger, at den menneskelige dimension skal have en helt central plads. Lederen skal finde ind til sin egen menneskelighed, og den gode leder er først og fremmest et menneske, der leder mennesker. Man møder otte danske ledere, som bevidst arbejder med at balancere mellem at være den ansatte, den personlige og den menneskelige leder. De otte ledere er: Anette Laigaard, administrerende direktør i Fredensborg Kommune, Christina Hvid, administrerende direktør for Danske Slagterier, Ib Oustrup, administrerende direktør for Ingeniørforeningen, Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved Kommune, Kresten Schultz-Jørgensen, salgs- og marketingdirektør på Det Kongelige Teater, Lars Monrad-Gylling, administrerende direktør for KMD, Lone de Neergaard, chef i Sundhedsstyrelsen og Suzanne Aaholm, kommunaldirektør i Køge Kommune. Bogen er udgivet på Børsens Forlag.

Familien som samfundsmæssig institution
Familien findes ikke længere i en samfundsmæssig bestemt form. I stedet skal de enkelte individer forhandle sig frem til deres konkrete fællesskab. Sådan lyder budskabet blandt andet i Annette Kronborgs bog “Forældremyndighed og menneskelig integritet”, som er udkommet på DJØF’s Forlag. Bogen handler om reguleringen af det personlige forhold mellem forældre og børn inden for dansk familieret i perioden 1920 og frem til i dag. I Advokaten nr. 7/2006 skrev Annette Kronborg om samme emne i artiklen “Den aftalte familie”. Annette Kronborg er lektor i familieret ved Københavns Universitet.