Advokaten 3 Husk at opdatere din profil på Advokatnøglen

Print Print
18-04-2007
Der er klienter i, at du selv og din virksomhed har den rigtige profil på Advokatnøglen. Sørg derfor i egen interesse for, at oplysningerne under Find en advokat altid er opdaterede.

Af Rasmus Møller Madsen, afdelingschef, sekretariatet

Advokatsamfundets sekretariat får dagligt snesevis af opringninger fra klienter, der ønsker råd om, hvilken advokat, de bør vælge til varetagelse af en sag. Spørgsmål som “hvem er den bedste forsvarsadvokat i Helsingørområdet”, eller “hvem vil I anbefale til en sag, hvor jeg er blevet fyret uden grund” er helt dagligdags. Det samme er forespørgsler om erhvervsadvokater med særlige specialer og spørgsmål om, hvem der er billigst.
Sekretariatet hverken kan eller vil anbefale den ene advokat fremfor den anden. Vi henviser derfor rutinemæssigt spørgerne til søgefeltet Find en advokat på Advokatsamfundets hjemmeside. Samtidig vejleder vi om, hvilket fagområde det kan være relevant at søge under, hvis man f.eks. ønsker bistand i en ansættelsesretlig sag, skal bruge en voldgiftsdommer eller en advokat med forstand på sociale pensioner. I hvert fald uden for København vil en søgning, der både er afgrænset fagligt og geografisk ofte indskrænke kandidatfeltet til et så overskueligt antal, at spørgeren nu kun vælger mellem tre-fire advokater, hvoraf et par stykker ofte vil være fra samme virksomhed.
Vores indtryk er, at navnlig privatklienter men i betydelig grad også erhvervsklienter anvender fagligt afgrænsede søgninger på Advokatnøglen, når de skal finde en egnet advokat. Det er derfor en rigtig god idé at få sine interesseområder noteret i Advokatnøglen.
Der kan optages tre interesseområder pr. advokat og fem interesseområder pr. advokatvirksomhed. Det kan i den forbindelse anbefales at overveje, hvilke af dine interesseområder, du i særlig grad mener at kunne have glæde af at fremhæve på Advokatnøglen. Nogle områder – for eksempel strafferet og bolighandel/fast ejendom giver mange søgeresultater, mens andre interesseområder kun giver meget få søgeresultater. Så selvom din hovedinteresse er strafferet kan det muligvis være værd at overveje, om du i stedet skulle anføre andre af dine interesser.

Hvem sørger for opdatering?
Det er dit eget ansvar at sikre, at oplysningerne på Advokatnøglen er rigtige. I alle de tilfælde, hvor Advokatsamfundet underrettes om flytninger mv., opdaterer vi både medlemssystem og Advokatnøglen. Du kan derfor gå ud fra, at de pligtmæssige oplysninger om navn, firmaadresse og telefonnummer opdateres, når du én gang har givet meddelelse herom.
Derimod har vi ikke mulighed for at sikre, at oplysninger, som du ikke har pligt til at indberette, altid er opdaterede. Det gælder f.eks. oplysninger om e-mail-adresse, hjemmeside, telefaxnummer og ikke mindst interesseområder.

Særligt om firmaoplysninger
Rigtig mange advokater har benyttet sig af tilbuddet om at angive interesseområder. Langt hovedparten har også husket at oplyse en e-mail-adresse, men der er et betydeligt antal advokater, som enten ikke har eller ikke ønsker at oplyse deres e-mail-adresse. Og for advokatvirksomhederne ser det generelt endnu værre ud. F.eks. er der kun ca. 500 ud af landets i alt ca. 1.500 advokatvirksomheder, der har oplyst en e-mail-adresse. I den forbindelse bør særligt enkeltmandsfirmaerne og kontorfællesskaberne se efter, om oplysningerne passer. Enkeltmandsfirmaerne bør overveje, om de vil have deres personlige e-mail-adresse til også at være firmaets adresse. Advokater, der driver enkeltmandsvirksomhed i kontorfællesskab, bør tilsvarende overveje, om et fællesskab som “Advokaterne på Advokatvej 4” skal have central e-mail-adresse, telefaxnummer etc.

Sådan gør du
Hvis du ønsker at foretage ændringer af Advokatnøglens oplysninger, kan du anmode herom pr. brev eller sende en e-mail til Tine Herforth på the@advocom.dk eller Birgit Thode på bth@advocom.dk, som står for opdateringerne af Advokatnøglen.