Advokaten 3 Etik og ordentlighed er afgørende

Print Print
18-04-2007
Ordentlighed, kompetence og tilgængelighed er blandt de afgørende faktorer, når virksomheder vælger advokat. Og så skal advokaten regne med at blive løbende evalueret. Det fortalte to store danske virksomheders juridiske chefer på et gåhjemmøde i Advokatsamfundet.

Af Pia Møller, pressechef

Hvad er det egentlig, de danske virksomheder lægger vægt på, når de vælger advokat. Er det primært kompetencer? Betyder den personlige kemi noget? Er prisen afgørende? Det er naturlige spørgsmål, som må interessere erhvervsadvokater og baggrunden for et gåhjemmøde for Advokatrådet og rådets udvalg arrangeret af Erhvervsudvalget.
De to oplægsholdere på mødet, vicedirektør Erik Sevaldsen fra Danske Bank og juridisk direktør i Lundbeck Mette Carlstedt, havde på trods af de to virksomheders forskelligheder en meget ens tilgang til eksterne advokater.
De danske advokater vælges ud fra virksomhedsjuristernes eget kendskab og evt. på baggrund af anbefalinger. De fremhævede begge, at Danmark har et meget lille juridisk miljø.
- Vi følger med, hører hvad andre siger og prøver noget nyt engang imellem. Vi har ikke nogen videnskabelig tilgang til det, og jeg tror ikke, vi gør det anderledes end alle andre, sagde Erik Sevaldsen.
Lundbeck har en juridisk tilstedeværelse i 58 lande, hvor man jævnligt er ude og hyre eksterne advokater. I udlandet vil Lundbeck typisk bede et af sine datterselskaber om at undersøge, hvem den bedste advokat er. En gang imellem laver virksomheden også egentlige beauty contests i udlandet.

Kriterier
Høj etik – eller ordentlighed, som de kalder det i Danske Bank – er et af de allervigtigste parametre for de to virksomheder, når de vælger advokat.
- Jeg mener ordentlighed i bred forstand, både hvordan man går til sagen og synet på andre mennesker. Advokaten repræsenterer koncernen og skal derfor have den samme ordentlige indstilling som vi har, sagde Erik Sevaldsen, og Mette Carlstedt tilføjede:
- Vi forventer et etisk niveau. De aftaler, Lundbeck indgår ude i verden, er med folk, som vi skal møde igen, og så må vi ikke være for smarte. Vi skal være ordentlige, og hvis der er noget, de andre har overset, så skal vi sige det.
Blandt de øvrige parametre for valg af advokat er kompetence, tilgængelighed, loyalitet, engagement og værdiskabelse. For Lundbecks vedkommende betyder sproglige kompetencer meget på grund af virksomhedens internationale karakter, ligesom hurtighed er vigtig, fordi det drejer sig om patentbeskyttede produkter. I et valg mellem flere advokater lægger Danske Bank også vægt på, om der er en tovejs forretningsmæssig relation.
- Hvorfor skulle vi lægge vores forretninger hos nogle, der ikke lægger deres hos os. Det kan i hvert fald spille en rolle, sagde Erik Sevaldsen.
Noget, som de to oplægsholdere havde en forskellig holdning til, var prisen. Begge interesserer sig for den – men i forskellig grad. Erik Sevaldsen fortalte, at Danske Bank har dårlige erfaringer med at aftale en fast pris eller sætte et loft over prisen.
- Det er ikke, fordi vi er uinteresserede i prisen. Men vi har ikke gode erfaringer med at fastsætte et salær på forhånd. Det har ofte den følge, at når sagen udvikler sig, forsvinder både lidt af engagementet og tilgængeligheden.
Mette Carlstedt fortæller, at prisen ikke er noget, advokater direkte konkurrerer på i f.eks. en beauty contest for Lundbeck.
- Men jeg fortæller dem altid, at det er noget, vi lægger meget vægt på. Får vi en regning, vi synes er for stor, så tager vi det op med advokaten. Og sker det gentagne gange, så vil vi skifte til en anden advokat, siger hun og fortæller, at Lundbeck har fastsat et loft for, hvad en due diligence i forbindelse med en akkvisition i udlandet må koste.

Evaluering af advokaterne
Både Danske Bank og Lundbeck evaluerer jævnligt deres eksterne advokater – på hver sin måde.
Hos Lundbeck laver Mette Carlstedt typisk en lille rundspørge hos de medarbejdere i virksomheden, der har haft med de eksterne advokater at gøre. Hvis der er noget, de er utilfredse med, tager hun en samtale med advokaten.
- Det kan være et ønske om et andet tempo eller måske er tilgængeligheden ikke i orden. Og så betyder den personlige kemi meget. Jeg har valgt advokater fra, som var de dygtigste på området, fordi de simpelthen ikke kunne samarbejde med vores medarbejdere, fortæller hun.
Hos Danske Bank har Erik Sevaldsen udviklet et særligt evalueringsskema, som virksomhedsjuristerne udfylder, når de har betalt den sidste regning for en opgave hos en ekstern advokat. Advokaterne bliver i skemaet bl.a. målt på en skala fra meget tilfredsstillende til utilfredsstillende på en række parametre: kompetence, hurtighed, forretningsmæssigt fokus og value for money.
- Der er ikke lutter 1-taller, men til gengæld har jeg ikke set nogen med 5-taller i flere år, siger Erik Sevaldsen og tilføjer:
- Det er ikke nogen high-tech-løsning. Vi samler skemaerne og sætter dem i ringbind i København, og så kan vi slå op i dem, hvis vi har en konkret sag. I vores afdeling i Luxembourg bruger chefjuristen også skemaerne aktivt til en gang om året at indkalde de to advokatfirmaer, som de normalt bruger, til en evaluering. Og de får stadig en eksemplarisk service fra advokaterne. Det må vel også være rart for jer som advokater at få en form for feedback, sagde Erik Sevaldsen.