Advokaten 3 Aktuel information

Print Print
18-04-2007
Gå hjem møde om AIJA

The International Association of Young Lawyers, ”AIJA”, inviterer til møde mandag den 21. maj kl. 16.30 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. AIJA er verdens største internationale organisation for advokater og in-house jurister under 45 år. Som medlem af AIJA når man ud til et net af over 80.000 advokater i verden. Heraf er 2.000 medlemmer aktive. Gennem afholdelse af mere end 50 seminarer og møder årligt opnår medlemmer af organisationen såvel et professionelt samarbejde som venskabeligt netværk til jurister i andre lande.
Præsidenten for AIJA, advokat Christian Lundgren, og advokat Christian Bachmann, National Representative for AIJA i Danmark, vil fortælle om fordelene ved et medlemskab af AIJA samt om de forskellige arrangementer, man som medlem kan deltage i, herunder den årlige kongres, som i år afholdes fra den 21. til den 25. august 2007 i Toronto, Canada.
Af praktiske grunde bedes du tilmelde dig til sekretær Anne Østergaard Sørensen (aos@bechbruun.com eller direkte telefon 72 27 32 15) senest den 16. maj 2007.
Læs mere om AIJA på www.aija.org