Advokaten 2 - Lovforslag om advokater

Print Print
05-03-2007
Da dette nummer af Advokaten gik i trykken, var der endnu ikke fremsat et lovforslag i Folketinget om ny regulering af advokater og Advokatsamfundet. Derfor er der ingen omtale af lovforslaget i dette blad.

Jeg forventer dog, at lovforslaget er fremsat på nuværende tidspunkt, og at alle advokater vil være blevet informeret om det via fax/e-mail og på vores hjemmeside. I næste nummer af Advokaten fortæller vi om lovforslaget, behandlingen i Folketinget og eventuelle ændringer.

Lovforslaget har også betydning for arbejdet i det strukturudvalg, som Advokatrådet har nedsat. Mange af de problemstillinger, som drøftes – f.eks. spørgsmålet om repræsentativ sammensætning af de respektive organer, stemmeregler osv. – hænger sammen med de rammer, som lovforslaget vil opstille.

Oprindeligt havde Strukturudvalget sit sidste møde i starten af marts, og et debatoplæg skulle have været udsendt i april, så alle havde god tid til at læse og drøfte det før Advokatmødet i juni. Men da lovforslaget har ladet vente på sig, er processen blevet forsinket. Udvalgets formand, Karsten Hagel-Sørensen, har derfor berammet et ekstra møde i udvalget den 17. april, og debatoplægget kan forhåbentlig være ude hos alle advokater i løbet af maj måned.

Sys Rovsing, formand for Advokatsamfundet