Advokaten 10 - Leder - Retssikkerhedens vagthund

Print Print
14-12-2007
Af Sys Rovsing, formand for Advokatrådet

Når rådhusklokkerne falder i slag nytårsaften, er der tradition for både at se tilbage og se frem og ønske sig noget for det nye år.

Når jeg som formand for Advokatrådet ser tilbage, må jeg sige, at 2007 har været et godt år for advokatbranchen.

Vi kan endvidere glæde os over, at den forretningsmæssige udvikling for langt de fleste har været tilfredsstillende, at unge jurister stadig finder erhvervet attraktivt, og at innovation og nytænkning vinder frem.

Vi kan også glæde os over, at det er lykkedes at få etableret Mediationsinstituttet, at få sat fokus på innovation og globalisering, og at det igen i 2007 lykkedes at afvikle et advokatmøde, som overgik sig selv.

Vi kan også glæde os over, at der i Folketinget var det bredest tænkelige flertal bag den reform af advokatreguleringen som træder i kraft når raketterne stiger til vejrs nytårsaften. Det giver Advokatsamfundet et meget solidt fundament at bygge videre på.

Endelig kan vi som advokater glæde os over, at der er kolleger som har taget det på sig at skabe en egentlig brancheorganisation, som på en helt anden måde, end det nogen sinde lovgivningsmæssigt har været muligt for Advokatsamfundet, kan varetage advokaternes økonomiske interesser. Advokatrådet har hjulpet til så langt vi kunne, og vi ønsker den kommende forening et godt nytår.

Det nye advokatsamfund, som fortsat omfatter alle advokater, bygger videre på det fundament, der gennem mange advokaters frivillige indsats er skabt i hele det tidsrum, hvor Danmark har kunnet kalde sig en demokratisk retsstat.

Advokatsamfundet vil fortsat være en selvstyrende organisation, som er uafhængig af statsmagten – og for den sags skyld af alle andre uvedkommende interesser.

Vores fornemste opgave er at værne om advokattitlen og de værdier, der knytter sig til denne i et retssamfund.

Det gør vi ved at sikre, at vi har et effektivt tilsyn, som sikrer overholdelsen af de regler om god advokatskik som respekten for advokattitlen bygger på, og som sikrer, at klienterne trygt kan overlade både deres problemer og deres penge til en advokat.

Det gør vi også ved at sikre, at vi har en gennemsigtig og effektiv klagesagsbehandling, som er hurtig, men også præget af de retssikkerhedsgarantier vi som advokater gerne vil identificeres med.

Det gør vi endvidere ved at sikre en god grunduddannelse for alle advokater og ved at kontrollere en løbende efteruddannelse.

Det gør vi endelig ved at deltage aktivt i lovgivningsprocessen og den retspolitiske debat på et partipolitisk neutralt grundlag, hvor vi – både nationalt og internationalt – forfølger de retspolitiske hensyn, som overalt i verden er adelsmærket for advokater og advokatsamfund som vores – nemlig at fremme ret og hindre uret.

Der er utvivlsomt forskellige opfattelser af, hvor mange ressourcer, der skal bruges på disse opgaver, som jo alle er finansierede af advokaterne selv.

Det er imidlertid min klare overbevisning, at lovgiver har ønsket, at Advokatsamfundet også i fremtiden skal løse opgaverne med høj kvalitet. Vi skal gøre det synligt, ikke bare for de advokater, som er født ind i Advokatsamfundet, men også for offentligheden, at organisationen løser en vital opgave til gavn ikke bare for advokaternes omdømme, men for hele samfundet.

Det vil sikre fortsat respekt om advokaten, advokatens arbejde og de særlige regler, som regulerer dette arbejde.

Fejler vi derimod ved at forsømme at leve op til de krav, der følger med at have privilegiet ved at være et selvregulerende og uafhængigt advokatsamfund, undlader vi at leve op til det politiske ønske om at vi – på et partipolitisk neutralt grundlag – skal stille vore ekspertise til rådighed i lovgivningsprocessen og være retssikkerhedens vagthund i samfundsdebatten, ja så er der ikke mange grunde til at regulere os anderledes end alle andre liberale erhverv.

Advokatrådet og dets medlemmer går ind i 2008 fulde af virkelyst og med et ønske om at opfylde lovgivers intentioner og visioner for Advokatsamfundets virke til gavn og glæde for både samfundet og advokaterne.

Jeg ønsker alle advokater et godt nytår.