Advokaten 1 - Sæt fremtiden på dagsordenen

Print Print
05-02-2007

Sæt fremtiden på dagsordenen

Arbejdstiden for ansatte advokater og advokatfuldmægtige er faldet en smule, men der er stadig lang vej igen til den gennemsnitlige arbejdstid, som jurister og økonomer på det øvrige private arbejdsmarked har.

Af Advokat Morten Schwartz Nielsen, formand for Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige i DJØF, FAAF.

Hvert år udarbejder Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige i DJØF, FAAF, en statistik over lønudviklingen blandt foreningens medlemmer i advokatsektoren. Ud over at se på lønudviklingen, giver besvarelserne også en vigtig strømpil for, hvordan det går med arbejdsvilkårene i advokatfirmaerne rundt om i landet.

Det er med tilfredshed, vi kan registrere, at arbejdstiden for ansatte advokater og advokatfuldmægtige er faldet fra 47 til 46 timer i gennemsnit. Men… hånden på hjertet: Der er langt igen før advokatsektoren kan matche de vilkår, man møder de fleste andre steder på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige arbejdstid for jurister og økonomer på det private arbejdsmarked i øvrigt er 43 timer. Tallene for november 2006 for advokatbranchen viser, at hvis vi som advokater vil ned på noget der ligner en almindelig arbejdsuge på 37-40 timer, er det nødvendigt at gå på deltid.

Selv om statistikken også viser, at flere advokatkontorer er begyndt at give deres advokatfuldmægtige bedre barselsforhold end lovens minimumskrav, er problemerne med at forene familielivet med arbejdslivet stadig en af de helt store årsager til, at alt for mange vælger at forlade advokatbranchen. Stress er desværre et udbredt fænomen, og vores undersøgelser viser, at næsten halvdelen af advokat­fuldmægtigene overvejer at forlade branchen på grund af gammeldags ledelsesforhold og behersket ledelsesvilje til at finde en fornuftig balance mellem paragraf­ferne og livet uden for advokatkontoret. Det er ærgerligt, og det er nødvendigt at hele branchen får taget hul på at finde en fremtidssikret opskrift på, hvordan man driver advokatkontor anno 2007 og fremover.

De kommende år byder på et demografisk farvel til de store årgange på arbejds­markedet og goddag til de små årgange, der gennem hele livet har været vant til at kunne vælge og vrage mellem de bedste tilbud. Det er ingen naturlov, at advokat­branchen fortsat vil kunne tiltrække de skarpeste juridiske hjerner, hvis arbejds­vilkårene er alt for meget ude af trit med, hvad man bliver tilbudt i andre dele af erhvervslivet.

Advokatsamfundets Innovationsudvalg har netop afholdt en konference På sporet af innovation” om markedet, mennesker og forretningsforståelse, hvor også ledelses­­udfordringen i sektoren stod på programmet. Dette indlæg er skrevet, før konferencen fandt sted, så diskussionerne skal jeg ikke gisne om. Men det er rigtig godt, at Advokatsamfundet gennem Innovationsudvalget har sat fremtiden på dagsordenen. Det er helt afgørende, at netop ledelserne på de enkelte advokatkontorer erkender, at det er nødvendigt med en bevidst indsats for at udvikle branchen.

DJØF’s undersøgelser dokumenterer med al tydelighed, at nyuddannede kandi­dater stiller store krav til deres kommende arbejdspladser. Faglige udfordringer, indflydelse på eget arbejde, gode karrieremuligheder, balance mellem arbejdsliv og familieliv og et godt arbejdsmiljø er topscorerne, når vi spørger, hvad der betyder noget for valg af job.

Advokatbranchen kan i rigt mål leve op til de fleste af disse ønsker. Branchen tilbyder masser af udfordringer for nye engagerede fuldmægtige. Men vi står også i et vadested, og mange af advokatkontorerne bliver nødt til at arbejde mere bevidst og målrettet med personalepolitikken, hvis de også i frem­tiden vil kunne rekruttere og ikke mindst holde på talenterne. Det gælder både mænd og kvinder.