Advokaten 1 - Læsernes syn på Advokaten

Print Print
05-02-2007

Efter en omlægning af bladet Advokaten for halvandet år siden, har Advokatsamfundet nu fået lavet en læseranalyse. Den viser, at advokaterne er overvejende tilfredse med deres medlemsblad.

Af Pia Møller, pressechef

For halvandet år siden valgte Advokatsamfundet at relancere Advokaten i nyt design og med et nyt koncept for indholdet. Bladet er kommet til at indeholde mere journalistik, flere interviews og reportager, samtidig med at vi har forsøgt at integrere den retspolitiske linie fra det nu lukkede Lov & Ret samt at bevare et rum for de mere advokatfaglige artikler.

Redaktionen har fået mange positive tilbagemeldinger fra advokaterne siden relanceringen, og det er vi glade for. Vi har dog ønsket at få en mere grundig undersøgelse af, hvad advokaterne synes om bladet.

I forbindelse med udsendelsen af november-nummeret – nummer 9 – foretog Scharling Research derfor en læseranalyse for os. I alt 203 tilfældigt og repræsentativt udvalgte advokater har besvaret spørgsmålene fra Scharling Research.

Distributionen
Noget af det, vi har ønsket at undersøge, er, om advokaterne modtager bladet – og hvornår. Samtidig med relanceringen gik vi over til en ny måde at omdele bladet på. I stedet for postvæsnet er det nu Bladkompagniet, der bringer bladet ud – sammen med dagens aviser. Det har givet problemer i en række tilfælde, som vi har forsøgt at løse undervejs.

Ifølge læserundersøgelsen modtager næsten alle advokater bladet. 97 procent af de adspurgte svarer ja til, at de modtager bladet regelmæssigt. 2 procent svarer nej, og 1 procent ved ikke.

Bladkompagniet uddeler bladene mandag eller tirsdag i den uge, hvor det udkommer, og så skal advokatkontorerne selv sørge for at fordele dem rundt til advokaterne. Vi har spurgt advokaterne, hvornår i løbet af ugen, de modtager bladet. De fleste kan ikke huske det. Af dem, der kan, modtager 31 procent bladet mandag og tirsdag – eller senest onsdag.

Tre procent svarer, at de endnu ikke har fået det i slutningen af ugen, da de bliver kontaktet af Scharling Research. Det tyder på, at der er noget i distributionen, der kan blive bedre, og det vil vi arbejde med. Problemet kan enten findes hos Bladkompagniet eller hos det enkelte advokatkontor, der er lang tid om at få runddelt bladet til advokaterne.

Tilfredshed med bladet
69 procent af de adspurgte advokater har enten læst eller skimmet det seneste nummer af Advokaten. 72 procent vurderer, at de læser eller skimmer samtlige numre af Advokaten. 2 procent svarer, at de aldrig læser eller skimmer Advokaten.

Det mest almindelige er at bruge cirka 15 minutter på at læse i Advokaten – det gør 49 procent. I alt 87 procent bruger mellem fem minutter og en halv time på bladet, når de får det ind ad døren.

Det er meget forskelligt, hvor mange artikler, advokaterne læser. 40 procent læser cirka en enkelt artikel. 27 procent læser en fjerdedel af bladet, mens 15 procent læser cirka halvdelen. 9 procent læser tre fjerdele af bladet. Der er ingen, der læser alt i bladet. 9 procent læser slet ingen artikler. Samtidig viser undersøgelsen, at de ældre advokater læser gennemsnitlig mere i bladet end de yngre.

De adspurgte er blevet bedt om at komme med en samlet bedømmelse af bladet. Her svarer 72 procent, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med Advokaten. 21 procent svarer “hverken eller”, 5 procent er utilfredse. Ingen er meget utilfredse. Der er flest tilfredse blandt kvinderne og de yngre advokater, og det er især advokaterne på Sjælland, der er tilfredse.

59 procent af de adspurgte er enige eller meget enige i udsagnet Bladet er relevant og vedkommende for mig” – blandt de yngste er tallet 73,1 procent. 85 procent er enig eller meget enig i, at bladet har en høj troværdighed og 60 procent er enig eller meget enig i udsagnet “Bladet giver et godt indblik i udviklingen inden for branchen og faget”.

Hvem læser hvad?
Advokaterne bliver i undersøgelsen også spurgt, hvilke artikler, de interesserer sig for i bladet. Flest interesserer sig for artikler om advokatbranchen, formandens leder, Nyt fra Advokatnævnet og information fra Advokatsamfundet.

Hvis man inddeler bladet i de tre klumper: artikler med portrætter og interviews, debatartikler om retspolitik og fagligt stof om love og retsafgørelser, så er der størst interesse for det faglige stof og nogenlunde lige stor interesse for de to øvrige grupper.

Undersøgelsen viser, at advokater i små firmaer er mest interesserede i det faglige stof, mens det betyder væsentlig mindre for de større kontorer. Der er stor forskel mellem kønnene i interessen for portrætter og interviews – over halvdelen af kvinderne har stor eller meget stor interesse for denne type stof, mens det blandt mændene kun er omkring 30 procent. De ansatte advokater er mere interesserede i disse artikler end de selvstændige, og de ældste advokater er de mindst interesserede.

Undersøgelsen viser også, at kvindelige advokater er mere interesserede i retspolitiske artikler end mandlige. Andelen af mænd, der angiver, at de har en stor eller meget stor interesse herfor er 32,7 procent. For kvinder er den tilsvarende andel 44,4 procent.

Hvor læses bladet?
Langt de fleste advokater læser bladet på arbejdspladsen – 66 procent. Hvis det ikke bliver læst her, læses det derhjemme eller under transport. Hovedreglen er, at bladet kun læses af den advokat, der modtager det. I de mindre advokatfirmaer deles bladet typisk mere med andre end i de større firmaer.

Læseranalysen viser desuden tydeligt, at advokaterne foretrækker at læse deres medlemsblad på papir. 82 procent er enten meget uenig eller uenig i udsagnet “Jeg vil hellere have bladet på nettet end i papirudgaven”, og 64 procent læser aldrig artiklerne på hjemmesiderne advokatsamfundet.dk eller advokatnet.dk

Udfordringer for redaktionen
Redaktionen bag Advokaten er glad for, at så mange advokater har taget sig tid til at svare på spørgsmålene om bladet. Undersøgelsen har gjort os klogere på, hvor vores udfordringer ligger.

Det er meget positivt, at så mange udtrykker helt overordnet tilfredshed med bladet. Vi kunne dog godt tænke os, at flere advokater læste lidt flere artikler i bladet. Vores gæt er, at det ofte er travlhed og bunkerne af sager og andet læsestof, der overhaler læsningen af Advokaten. I redaktionen kan vi kun forsøge at lave endnu flere skarpe og spændende artikler om de emner, som interesserer medlemmerne af Advokatsamfundet. Læserundersøgelsen er med til at gøre os klogere på, hvilke artikler, der interesserer læserne mest.

I den proces har vi brug for så mange input som muligt fra advokaterne. Så alle, der har gode ideer til artikler eller andre tanker omkring bladet, er meget velkomne til at ringe eller skrive til redaktør Pia Møller (pmm@advocom.dk) eller bladsekretær Bente Busck (bbu@advocom.dk).