Advokaten 1 - Advokaternes Innovationspris 2007

Print Print
05-02-2007

Advokatrådet har i samarbejde med Margot og Thorvald Dreyers Fond indstiftet Advokaternes Innovationspris. Den uddeles første gang i 2007. Baggrunden for stiftelsen af prisen er et ønske om

  • at styrke innovationskulturen i advokatbranchen
  • at skabe synlighed om innovation
  • at udbrede viden om, hvilke faktorer der skaber bedst mulige rammer for et innovativt miljø
  • at fremme og inspirere til innovative tiltag.

Advokaternes Innovationspris er indstiftet for at præmiere de tre mest innovative repræsentanter for branchen. Vinderne bliver belønnet med en 1., 2. og 3. præmie på henholdsvis 125.000 kr., 75.000 kr. og 50.000 kr.

Prismodtagere i 2007 kåres på Advokatmødet på Hotel Comwell i Kolding lørdag den 9. juni 2007.

Baggrund for stiftelsen af prisen
Innovation er ikke forbeholdt særlige brancher – den findes overalt – men i advokatbranchen har der ikke tidligere været særlig fokus på innovation. Innovationen lever sit stille liv, og derfor bliver det mere eller mindre tilfældigt, hvem der ud over de innovative selv får gavn af de gode ideer.

Formålet med Advokaternes Innovationspris er at sætte fokus på innovation i en branche, der traditionelt betragtes som konservativ og ikke-innovativ”. Advokaternes Innovationspris skal understøtte og fremme nytænkning i advokatbranchen og skabe grundlag for udveksling af erfaringer. Prisen signalerer over for offentligheden og branchen, at der også tænkes innovative tanker og skabes nye idéer i advokatbranchen.

Indstilling
Alle virksomheder i branchen kan indstilles. Dette gælder både enkeltmandsvirksomheder, store advokatfirmaer, eller afdelinger heraf, samt advokatkæder. Personer kan ikke indstilles, men det samme advokatfirma kan godt indstilles med flere forskellige innovative projekter.

Advokater kan indstille egen virksomhed og/eller andre advokatvirksomheder til Advokaternes Innovationspris 2007. Der er tale om et nyt initiativ, hvor de fleste advokatvirksomheder måske vil føle, at “det er nok noget for de største” – men innovation kender ingen størrelse og ingen grænser. Så tøv ikke – kom frem på banen.

Indstillingen skal ske pr. e-mail til Advokatsamfundets sekretariat på samfund@advocom.dk.

Indstillingsskemaet – som skal anvendes – kan downloades i word-format fra hjemmesiden www.advokatinnovation.dk.

Sidste frist for at indgive indstillinger er 2. april 2007 kl. 10.00 .

Kriterier
Advokaternes Innovationspris tildeles for nytænkning, fornyende løsninger, opfindsomme måder at løse advokatopgaven på eller andre originale tiltag. Det kan både være initiativer, der retter sig indad mod firmaet eller udad til gavn for kunder og samfundet. Juryen lægger især vægt på innovativ højde og fremtidspotentiale.

Valget af de bedste initiativer baseres på en helhedsvurdering af, hvem der har gennemført det mest succesrige og innovative tiltag. Ved vurderingen vil der blandt andet blive lagt vægt på

  • originalitet
  • resultat
  • evne til at inspirere andre.

Nominering
Innovationsudvalget udvælger et antal nominerede blandt alle de indstillede advokatfirmaer. Nomineringerne bliver foretaget på grundlag af de oplysninger, der er sendt ind på tilmeldingsblanketten, eventuelt vedlagt yderligere materiale. Juryen kan også foretage firmabesøg og interviews.

Navnene på de nominerede virksomheder bliver offentliggjort senest den 1. maj 2007.

Præsentation
De nominerede skal udarbejde en præsentation af deres projekt. Præsentationen kan f.eks. være et dias-show i powerpoint, en videofilm eller på en anden måde efter eget valg.

Præsentationerne bliver fremvist på Advokatmødet i juni 2007 og indgår som grundlag for den endelige udvælgelse. Præsentationerne skal afleveres til Advokatsamfundets Sekretariat.

Sidste frist for at indgive præsentationer er 1. juni 2007 kl. 15.00.

Udvælgelse af prismodtagere
En dommerkomite foretager udvælgelsen af prismodtagerne. Komiteen består af administrerende direktør for Danfoss, medlem af Globaliseringsrådet og formand for Innovationsrådet, Jørgen Mads Clausen, medlem af bestyrelsen for Margot og Thorvald Dreyers Fond, advokat Birte Rasmussen, samt advokat Claus Kaare Pedersen, medlem af Advokatrådet.

Udvælgelsen sker på grundlag af Innovationsudvalgets nomineringer og de fremsendte præsentationer, og vinderne bliver offentliggjort under gallamiddagen på Advokatmødet, lørdag den 9. juni 2007.

Alle nominerede skal være repræsenteret under gallamiddagen.

Spørgsmål om prisen kan rettes til advokat Ulrikke W. Krogbeck, Advokatsamfundet på 33 96 97 98 eller uwk@advocom.dk.