Advokaten 9 Voldgiftsinstituttet vil stå på egne ben

Print Print
20-11-2006

Af Pia Møller, pressechef
Voldgiftsinstituttet har løsrevet sig fra Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Instituttet har fået egne lokaler og er i gang med at ansætte personale og opbygge et sekretariat. Vi har stillet den nyvalgte formand professor Mads Bryde Andersen fem spørgsmål omkring de mange nye initiativer.

Hvorfor har I valgt at løsrive jer fra Voldgiftsnævnet, der hidtil har stået for jeres administration?
Beslutningen blev taget, før jeg kom ind i billedet. Men den hænger i bund og grund sammen med, at organisationerne bag henholdsvis nævnet og instituttet ikke kunne blive enige om at sammenlægge de to voldgiftsinstitutioner. Instituttets bestyrelse har sat nogle vigtige initiativer i søen for at kvalitetssikre voldgiftsprocessen i institutregi. Dette arbejde vil vi fortsætte for fuld kraft til glæde og gavn for dansk voldgift. Men en sådan forandringsproces går lettest, når man er herre i eget hus, med egen ledelse, egne systemer og eget ansigt udadtil.

Hvad håber du at få ud af selvstændiggørelsen?
Som sagt står vi nu meget friere til at kunne gennemføre de tanker, vi har. Som nyudpeget formand er jeg meget optaget af, hvordan vi kan blive endnu bedre til at kvalitetssikre den i øvrigt fremragende voldgiftsproces, instituttet kan tilbyde. Jeg regner bl.a. med snart at fremlægge et diskussionsoplæg om, hvordan vi bedst muligt udpeger voldgiftsdommere til de enkelte sager. Et andet område, der ligger mig på sinde, er at gøre instituttets sagsbehandling mere gennemsigtig. Offentligheden har f.eks. et rimeligt krav på at vide, hvordan vi anvender vores takstregler og afgør spørgsmål om inhabilitet. Vi er allerede ved at opbygge en intern visdomsbog” i instituttet, og det er nærliggende at forestille sig, at den på et tidspunkt lægges frem – selvfølgelig i fuld anonymiseret form – på vor hjemmeside.

Betyder løsrivelsen, at vi vil se en mere massiv profilering og markedsføring af Voldgiftsinstituttet?
Ja, helt sikkert. Men inden vi kaster os ud i den store markedsføring, skal vi lige på plads med vore initiativer. Der sker mange ting i instituttet lige nu, og når vore initiativer begynder at udkrystallisere sig i håndgribelige resultater, skal vi selvfølgelig nok synliggøre det.

Vil der blive praktiske ændringer for kunderne? 
 Nej, ikke umiddelbart. Hvis man ellers husker at sende posten til instituttets adresse på Børsen, vil sagsbehandlingen foregå som hidtil. Det kan godt være, at man i stigende grad vil lægge voldgiftsmøder på Børsen eller andre steder. Men der er i fo
rvejen stor variation i, hvor man behandler sagerne, så det vil næppe blive set som nogen voldsom forandring.

Du er nyvalgt formand – hvad er dine visioner for Voldgiftsinstituttet?
Kvalitet, hurtighed og konkurrencedygtighed betyder alt i voldgift. Det Danske Voldgiftsinstitut skal være kendt som garant for den optimale og mest konkurrencedygtige voldgiftsbehandling, ikke blot herhjemme men også internationalt. Danmark har et velfungerende retssystem mellem common law og civil law. Vi kender ikke til korruption, vi har fremragende advokater, og vor hovedstad er vidunderlig. Med den nye voldgiftslov forsvandt den sidste hindring for, at parterne i de store internationale sager skal vælge voldgift i Danmark. Den efterspørgsel, der utvivlsomt vil komme efter voldgift i Danmark, vil Voldgiftsinstituttet stå parat til at dække.