Advokaten 9 Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv?

Print Print
20-11-2006

Af advokat(H) Allan Ohms, Forum Advokater
I en ny bog vælger ni psykologer den positive og løsningsorienterede synsvinkel på stress.

Mange stressbøger er problemfokuserede (stress er et uhyre, der dræber). Denne bog benytter den anerkendende metode, den er muligheds- og løsningsorienteret. Det gør den spændende. Den har gode spørgsmål og bud på svar og lægger samtidig op til refleksion. Og den har en fin finale med et arbejdspladseksempel fra det virkelige liv, der viser, at det skam er muligt at undgå negativ stress.

Ni psykologer har sammen skrevet bogen, og de tager læseren med på en spændende rejse. Den indledes med en psykologisk/medicinsk beskrivelse af stress, som bekræfter, at vi med god grund kan interessere os for emnet. Bogen peger på betydningen af sproget i virksomheden. Ofte er tilgangen problemorienteret. Fortællingen går på, hvad vi ikke skal gøre og hvad vi ikke kan gøre. Du må ikke tænke på tallet 7!” Og hvad tænkte du så på? På samme måde kan den problemorienterede tilgang til stress have den utilsigtede virkning, at den i praksis skaber mere stress, selvom formålet var at undersøge årsag og mindske den.

Vi skal sætte fokus på, hvad vi ønsker mere af. Spørg ikke “hvorfor har vi stress”, men “hvilke erfaringer har vi med det, vi ønsker i vores virksomhed, f.eks. arbejdsglæde, trivsel og stolthed. Hvad skal der til for, at disse kvaliteter dominerer vores hverdag, og hvad skal vi gøre for at få mere af det.”

Forfatterne peger – med rette, mener jeg – på vigtigheden af, at hver medarbejder forstår sin egen betydning. “Vi skal lære, at vi ikke har alverdens indflydelse på omgivelserne, men vi kan have al mulig indflydelse på, hvordan vi håndterer omgivelsernes handlinger.” Her ligger nøglen til, at du tager kontrol over dit eget liv og det er et godt udgangspunkt for at komme stress til livs. Psykologernes erfaring går på, at mange medarbejdere kører sig selv ned, fordi de ikke erkender, at de faktisk altid har en mulighed for at sige fra og vælge om.

Bogens finale er et spændende kapitel om Middelfart Sparekasse, der i 2005 af medarbejderne blev kåret til Danmarks bedste arbejdsplads. Forfatterne har foretaget en nærmere undersøgelse af, om der findes stressproblemer på en sådan arbejdsplads. Det gør der (næsten) ikke, men der findes en masse energi. Jeg kan ikke inden for de pladsmæssige rammer her referere nærmere, men jeg anbefaler intens læsning af dette kapitel, som må give enhver virksomhedsleder blod på tanden.

Henrik Jensen (der netop nu er bogaktuel med “Det faderløse samfund”)  efterlyser en “pligtkanon” til genoprettelse af, hvad han kalder en for længst mistet balance mellem ydelse og nydelse. Han siger, vi har glemt pligterne og som fugleunger forguder rettighederne. Hvis det er rigtigt, kan det godt give en skævhed i, hvordan vognen trækkes på den enkelte arbejdsplads, hvor ledelsen kan stå alene, hvis medarbejderne tror, at den gode arbejdsplads kan trækkes i en automat som tillæg til lønnen. Det kan give stress. Det er et ledelsesansvar at sætte temaet på dagsordenen, men det er en fælles forpligtelse at medvirke til, at der kommer noget fornuftigt ud af debatten.

1/5 af alle hjerte-kar-sygdomme skyldes arbejdsmiljøet (primært stress), mens tobakken har ansvaret for 1/4 af alle hjertelidelser. Vi skal tage emnet alvorligt, men det er både forfriskende, øjenåbnende og rigtigt, når der i denne bog peges på, at stress ikke er noget, vi får påført os uden vores vidende. Stress er noget, der skabes – i vores historier, i vores forskellige relationer, i sammenfaldet mellem vores fortid, nutid og fremtid eller i sammenstødet med svært uhensigtsmæssige arbejdsrammer. Stress er et vilkår i det moderne arbejdsliv, men det behøver ikke være negativt belastende.

Forfatterne konkluderer, at “vi skal vælge en positiv vision om, hvordan vi vil omgås hinanden og indrette vores arbejde, i stedet for at leve livet, som var det en kampzone, hvor stressuhyret enten skal undgås eller bekæmpes. Det kræver først og fremmest, at der er konstant opmærksomhed på det følelsesmæssige klima, hvor bevidstheden om og omsorgen for hinanden betyder, at man tør reagere på følelser og være åbne omkring dem.”

Stress – et vilkår i det moderne arbejdsliv?  Af Thomas Dalsgaard (red.), Mogens Agervold, Jill Byrnit, Karen Marie Diedrichsen, Kirsten Krabek Frantzen, Signe Groth, Line Hvilsted, Andreas Juhl og Rikke Rosbjerg. Udgivet på DJØFs  Forlag.