Advokaten 9 Sådan beregnes retsafgift

Print Print
20-11-2006

Af advokat Jens Frederik Hansen og stud. jur. Poul Erik Lytken.
Retsafgifterne er blevet mere komplicerede at udregne. Her er et bud på en forenkling af regnestykket.

Til de gamle regler for retsafgift fandtes et sæt beregningsmetoder, der forkortede regnestykket. De nye regler er uendelig mere komplicerede end de gamle, blandt andet fordi man nu skal regne med decimaler i procentsatserne (1,2 eller 1,8 procent). Det er imidlertid muligt at foretage en række forenklinger af regnestykkerne, som i det daglige letter arbejdet en hel del.

Af kollegiale grunde har vi derfor valgt at gøre denne oversigt tilgængelig for branchen, men ved eftertryk bedes vor tilladelse indhentet.

 1. Alle sager i 1. instans – både byretter, landsretter og Sø- og Handelsretten
  1. sager uden økonomisk værdi om                                                               i. servitutter og partielle brugsrettigheder, som der ikke svares vederlag af
   ii. mortifikation af værdipapirer, servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder
   iii. ejendomsdom
   iv. dødsformodninghar fast afgift på kr. 400,- ved sagens anlæg
  2. indtil kr. 50.000,- eller uden økonomisk værdi (bortset fra ovennævnte)
   i. ved indlevering kr. 500,-
   ii. ved berammelse: ingen
  3. over kr. 50.000,- og indtil kr. 6.237.500,-
   i. ved indlevering: kr. 150,- + 1,2 % af hele beløbet
   ii. ved berammelse: samme beløb en gang til
  4. over kr. 6.237.500,-
   i. ved indlevering: kr. 75.000,- 
   ii. ved berammelse: samme beløb en gang til
  5. sager over kr. 154.166,66 om hhv. 
   i. myndighedsudøvelse, 
   ii. hvor fri proces ville være lovbestemt, når indtægtskriteriet er opfyldt (retsplejelovens § 335 a), og 
   iii. forbrugeres krav om opfyldelse af påbud (markedsføringslovens § 23) har afgift på kr. 2.000,- ved indlevering og yderligere kr. 2.000,- ved berammelse.
  6. Ankesager for landsret
   1. sager uden økonomisk værdi om
    i. servitutter og partielle brugsrettigheder, som der ikke svares vederlag af
    ii. mortifikation af værdipapirer, servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder
    iii. ejendomsdom
    iv. dødsformodning har fast afgift på kr. 750,- ved sagens anlæg
   2. indtil kr. 50.000,- eller uden økonomisk værdi (bortset fra ovennævnte)
    i. ved indlevering: kr. 750,-
    ii. ved berammelse: ingen
   3. over kr. 50.000,- og indtil kr. 6.237.500,-
    i. ved indlevering: kr. 150,- + 1,2 % af hele beløbet
    ii. ved berammelse: samme beløb en gang til
   4. over kr. 6.237.500,-
    i. ved indlevering: kr. 75.000,-
    ii. ved berammelse: kr. 75.000,-
   5. sager over kr. 154.166,66 om hhv. 
    i. myndighedsudøvelse, 
    ii. hvor fri proces ville være lovbestemt, når indtægtskriteriet er opfyldt (retsplejelovens § 335 a), og 
    iii. forbrugeres krav om opfyldelse af påbud (markedsføringslovens § 23) har afgift på kr. 2.000,- ved indlevering og yderligere kr. 2.000,- ved berammelse.
   6. Højesteret
    1. sager uden økonomisk værdi om                                                               i. servitutter og partielle brugsrettigheder, som der ikke svares vederlag af
     ii. mortifikation af værdipapirer, servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder
     iii. ejendomsdom
     iv. dødsformodninghar fast afgift på kr. 1.500,- ved sagens anlæg
    2. indtil kr. 50.000,- eller uden økonomisk værdi (bortset fra ovennævnte)
     i. ved indlevering: kr. 1.500,-
     ii. ved berammelse: ingen
    3. over kr. 50.000,00 og indtil kr. 70.833,33
     i. ved indlevering: kr. 1.500,-
     ii. ved berammelse: kr. 225,- + 1,8 % af hele beløbet
    4. over kr. 70.833,33 og indtil kr. 6.237.500,-
     i. ved indlevering: kr. 225,- + 1,8 % af hele beløbet 
     ii. ved berammelse: samme beløb en gang til
    5. over kr. 6.237.500,-
     i. ved indlevering: kr. 112.500,-
     ii. ved berammelse: samme beløb en gang til
    6. sager over kr. 154.166,66 om hhv. 
     i. myndighedsudøvelse, 
     ii. hvor fri proces ville være lovbestemt, når indtægtskriteriet er opfyldt (retsplejelovens § 335 a), og 
     iii. forbrugeres krav om opfyldelse af påbud (markedsføringslovens § 23) har afgift på kr. 3.000,- ved indlevering og yderligere kr. 3.000,- ved berammelse.
    7. Tilbagebetaling i sager om penges værdi over kr. 50.000,-
     1. berammelsesafgift for mundtlig domsforhandling tilbagebetales, hvis sagen bortfalder senest 6 uger før domsforhandlingen
     2. ditto for skriftlig votering, såfremt sagen bortfalder førend indlevering af sidste procedureindlæg
     3. sluttes sagen uden dom, ved udeblivelsesdom eller ved erkenderdom tilbagebetales i 1. instanssager 1/3 af berammelsesafgiften, dog mindst kr. 500,-.