Advokaten 9 På sporet af innovation - vil du være med?

Print Print
20-11-2006

Af advokat Claus Kaare Pedersen, Philip & Partnere, medlem af Advokatrådet, formand for Innovationsudvalget
Advokatrådets Innovationsforum skal inspirere og hjælpe advokater til aktivt at udvikle deres virksomheder, så de er parat til at leve op til fremtidens krav.

De advokater, der mener, at deres advokatforretning kører godt, og at der ikke er behov for forandring behøver ikke at læse videre.
Til de andre, som har den opfattelse, at verden forandrer sig, at advokatfirmaerne primært skal rettes mod kundernes behov, og at vi alle kan lære af hinanden, kan jeg oplyse, at Advokatrådets Innovationsudvalg har et rigtig godt tilbud. Det er vel næsten overflødigt at nævne, at Margot og Thorvald Dreyers Fond igen står bag os med støtte.

Vi skaber nu Advokaternes Innovationsforum, hvor alle advokater med interesse for at udvikle deres virksomhed løbende kan blive inspireret, udveksle synspunkter og generere nye ideer til, hvordan vi kommer videre. Mantraet er, at innovation og udvikling kommer indefra.

Hvis der ikke hos den enkelte advokat eller advokatvirksomhed er en dyb erkendelse af behovet for forandring og vilje til at føre det ud i livet, kan man lige så godt lade være. Hvor tit har vi ikke oplevet foredrag og seminarer om drift af advokatvirksomhed, hvor vi har fået fortalt, hvad vi skal gøre? Og hvad er der så sket bagefter? I mange tilfælde ingenting. I Advokaternes Innovationsforum bliver det derfor den enkelte deltager, der skal være med til at gøre arbejdet. Der skal være inspirerende oplæg og andre tiltag, men de skal først og fremmest tjene til at sætte den enkelte i gang.

Der er nemlig – efter vores opfattelse – ikke nogen, der kan fortælle dig, hvordan du skal drive din advokatvirksomhed. Det kan kun du selv. Men der er måske nogen, der kan give dig bedre værktøjer, og du kan måske lære af andre advokaters succeshistorier (og fejltrin).

I Advokaternes Innovationsforum opstilles derfor rammerne for en proces. Vi igangsætter og faciliterer processen, men det er hos hver enkelt af jer, udviklingen må ske – hvis I selv vil. Ønsket er at skabe en løbende proces, der kan føre til, at innovativ tænkning bliver et naturligt led i dagligdagen i de enkelte advokatfirmaer. Al erfaring viser, at det i høj grad er medarbejderne, der kommer med de nye ideer, forudsat at der i firmaet skabes et innovativt miljø. Tænk hvis din sekretær får den gyldne idé, der bringer dit firma videre.

Hvad sker der?
Tanken er, at deltagerne mødes tre gange årligt på regionale møder, der varer cirka en halv dag. Længden af arrangementet og afstanden til mødestedet skal være sådan, at (næsten) alle kan nå frem og tilbage inden for rimelig tid samme dag. Vi har opdelt landet i fire regioner. Jylland er opdelt i to regioner, en nordlig og en sydlig. Den tredje region er Fyn og den fjerde Sjælland og øerne. Det skal straks indrømmes, at der vil være nogle advokater, selvom det vil være relativt få, der vil få en længere rejsetid end anført. Vi håber, at de alligevel vil være med.

På de regionale møder vil vi fokusere på udvalgte temaer i udvikling af advokatfirmaer. Der vil komme indlæg med henblik på, at vi kan arbejde med de udfordringer, der opstår ved udvikling af virksomhederne og de ydelser, vi tilbyder, forholdet til medarbejderne osv. Prøv at spørge dig selv, hvordan det ville være, hvis du kunne udvikle og tilbyde nye ydelser til dine kunder, før de selv har erkendt behovet?

Er det kun for de store?
Overhovedet ikke. Advokaternes Innovationsforum er for alle advokater, der vil gøre det bedre. Uanset hvor lille firmaet er, og uanset hvor det ligger. Faktisk har vi i Innovationsudvalget specielt haft tankerne på de mindre og mellemstore firmaer. Det betyder naturligvis ikke, at de store firmaer ikke er velkomne, og vi håber og tror, at de også vil deltage. Nogle af de store firmaer har været gennem en udvikling, som vi alle kan blive klogere af at høre om.

Er det kun for ældre partnere?
Innovation og udvikling handler om os alle uanset alder, men vi kommer jo ikke udenom, at fremtiden først og fremmest tilhører de unge. Seminaret henvender sig derfor nok så meget til fremtidens partnere, lad os sige partnerne i 2010. Ambitionen er, at rigtig mange unge vil deltage, herunder i høj grad også unge ansatte advokater.

Hvordan kommer vi i gang?
Det hele bliver sat i gang med et brag af et landsdækkende arrangement den 15. – 16. januar 2007 – en slags ”kick off” seminar, hvor det blandt andet er lykkedes os at få Professor of Legal Practice Stephen Mayson fra Nottingham Law School til at komme. Han er arkitekten bag skolens innovative MBA i drift af advokatvirksomhed. Den eneste af sin art i verden. Endvidere vil sociologen Henrik Dahl og livsstilsekspert Jørgen Duus, strategisk partner i reklamebureauet Bates, give deres bud på, hvor samfundet er om to – fem år, og dermed hvilke ydelser, branchen bør overveje at udvikle.

Nærmere oplysninger om arrangementet og tilmelding vil blive udsendt pr. e-mails, som I forhåbentlig ikke kan undgå at bemærke. I kan også læse nærmere på hjemmesiden for Advokaternes Innovationsforum www.advokatinnovation.dk

For at understøtte ønsket om en høj grad af deltagelse af unge advokater, vil alle unge advokater (35 år og derunder) få tilbudt en rabat ved tidlig tilmelding til seminaret i januar.

De første regionale møder vil blive afholdt medio marts 2007 således:
Jylland Nord: mandag den 19. marts.

Jylland Syd: tirsdag den 20. marts.

Fyn: onsdag den 21. marts.

Sjælland: torsdag den 22. marts.

Det nærmere indhold af disse møder vil blive fastlagt senere, men det vil ske med forankring i januarseminaret. Programmet vil blive lagt ind på hjemmesiden www.advokatinnovation.dk. Invitation med oplysninger om tilmelding til de regionale møder og deltagerafgift vil ligeledes blive udsendt senere. Det kan oplyses, at hensigten er, at den enkelte deltager binder sig for ét år ad gangen, men mere om det senere. I første omgang skal I blot sætte kryds i kalenderen.