Advokaten 9 Mange vil være voldgiftsdommer

Print Print
20-11-2006

Af Pia Møller, pressechef
Teori, praktisk jura og rollespil er ingredienserne i Voldgiftsdommeruddannelsen, som med det tredje hold på vej er en overvældende succes.

Voldgiftsretten er sat. Sagen er en højspændt konflikt mellem et dansk selskab og et cypriotisk indregistreret selskab, der strides om betalingen af 10 mio. amerikanske dollars i forbindelse med tildeling af oliekoncessioner i staten Assarmenien. En sag om mange penge, der måske – måske ikke – har været brugt som bestikkelse.

Der er et par måneder til selve hovedforhandlingen er berammet, og parternes advokater bombarderer voldgiftsretten med spørgsmål, der skal tages stilling til. Vil retten f.eks. tillade tolkning under afhøringen af et vidne, og vil man også gå med til, at parten medbringer sin egen tolk til at kontrollere den officielle tolk? Kan man afhøre et vidne på telefonen, fordi han har travlt, eller vil voldgiftsdommerne kræve, at vidnet er fysisk til stede?

Stedet er Hotel SAS Radisson Royal i København, og faktisk er der ikke én – men hele ti – voldgiftsretter i arbejde. Det hele er nemlig bare noget, vi leger.

Andet hold på Voldgiftsdommeruddannelsen, som tilrettelægges af Advokaternes Serviceselskab og den norske advokatforening, er i fuld gang med det store rollespil, som er en del af uddannelsen. Og de 30 danske og norske deltagere er virkelig på arbejde. Ud over de diskussioner og beslutninger, som parterne i sagen giver anledning til, rejses der også spørgsmål om, hvorvidt den ene partsudpegede voldgiftsmand overhovedet er kvalificeret til opgaven – og senere om han fraterniserer for meget med den part, han er udpeget af.

Der bliver diskuteret livligt på norsk og dansk ved de ti borde, mens erfarne voldgiftsdommere som advokaterne Mogens Skipper Pedersen, Jesper Lett og nordmanden Viggo Hagstrøm lytter med ved bordene. Indimellem afbrydes rollespillet ved bordene af kursuslederne Per Magid og Jon Stokholm og diskussionen bringes i plenum.

En fremtidig erhvervsmulighed
En af de mest aktive deltagere i diskussionerne er professor, dr. jur. Erik Werlauff, som selv er en meget erfaren voldgiftsdommer i både danske og internationale sager.

- Voldgift er et meget komplekst område. Selv om man har haft mange sager, så har man ikke oplevet det hele. Her hører jeg, hvordan en række erfarne voldgiftsdommere tackler forskellige situationer, og de repræsenterer tilsammen en stor sum af erfaring.

- Det processuelle spiller en meget stor rolle i voldgift – måske større end i almindelige retssager. Ved de almindelige domstole har du næsten altid en appelmulighed. Ved voldgift er der kun et skud i bøssen. Det er utrolig vigtigt at undgå fodfejl, som kan skabe utryghed og opfattes, som om behandlingen ikke har været betryggende, siger Erik Werlauff.

Advokat Tomas Ilsøe Andersen fra Kammeradvokaten er en af kursets yngre deltagere. Han har i en del år arbejdet med voldgift som procederende advokat og har også været partsudpeget voldgiftsmand i et antal tilfælde.

- Jeg håber at få to ting ud af uddannelsen. Dels er jeg sikker på, at jeg bliver en bedre procederende advokat i en voldgift, fordi jeg her på kurset har prøvet at sidde i dommersædet og ved lidt mere om, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Dels kan jeg også se en fremtidig erhvervsmulighed i at få mere arbejde som voldgiftsdommer.

- Det spiller selvfølgelig ind, at dommerne ikke kan tage så mange sager som tidligere. Og kigger man til udlandet, er de fleste voldgiftsdommere faktisk advokater. Sådan bliver det nok også i Danmark, og så gælder det jo om at være med, lyder det fra Tomas Ilsøe Andersen.

Ikke længere ”closed shop”
Når dette hold afslutter sin uddannelse i november har omkring 60 advokater og andre jurister gennemgået Voldgiftsdommeruddannelsen. Et nyt hold starter til januar, og her er der allerede nu venteliste. Højesteretsdommer Jon Stokholm er en af kursuslederne og har også været med til at udvikle uddannelsen. Han har følgende forklaring på succesen:

- Der er større interesse for voldgift end tidligere. Det er ikke så meget en closed shop” som i gamle dage. Hvis vi skal være med internationalt, kan det ikke nytte, at det er en fire-fem voldgiftsdommere, der kan stille op. Så skal vi have nogle yngre advokater med. Der er ingen tvivl om, at flere ser det som en mulighed for at få en bid af kagen. Og det er jo helt naturligt, når lovgiverne nu har begrænset dommernes arbejde på dette område, siger han og tilføjer om sine egne bevæggrunde for at gå ind i arbejdet med uddannelsen:

- Det er en udfordring at lave noget om voldgift, som ikke bare fokuserer på den formelle jura, men som også går på andre kompetencer. Vi skal i Danmark kunne tilbyde en Voldgiftsdommeruddannelse af en sådan kvalitet, at danskere kan være med på de bonede gulve i de store internationale sager. En af grundene til, at vi samarbejder med den norske advokatforening, er, at vi ønsker at tilføre et internationalt pift med udenlandske undervisere og kursister.

Denne dags sidste rollespils-dilemma for de ti voldgiftsretter handler om, hvordan retten får skrevet sin kendelse og afsluttet sagen. Den ene dommer volder nemlig lidt besvær. Han har en dissens, som han er blevet bedt om at gå hjem og skrive. De to andre dommere har dog aldrig hørt fra ham, selv om de har kontaktet ham flere gange. Hvad gør de to voldgiftsdommere? Nogle af  holdene vælger at give ham en ny tidsfrist, andre skriver dissensen for ham og sender den til ham, andre  igen foreslår, at man indkalder parterne til et møde og drøfter sagen.

- I voldgift er jura ikke nok. Det er vigtigt med den fingerspidsfornemmelse, der afgør, hvordan du reagerer, når en uventet situation opstår. Voldgift handler om mennesker, og typisk er der rigtig mange penge på spil. Derfor bruges mange forskellige kneb. Det gælder i danske sager, men det gælder især i internationale sager. Her lærer vi, hvor benhårdt, det kan gå for sig, siger Erik Werlauff.

Uddannelsen 
Voldgiftsdommeruddannelsen består af i alt syv kursusdage fordelt over tre moduler. Blandt de emner, der gennemgås i løbet af uddannelsen er:
Rollen som voldgiftsdommer og opmand
Habilitet
Regler – danske og internationale
Voldgiftens rammer
Voldgiftens etablering
Tilrettelæggelse af en voldgiftssag
Sagkyndig bistand
Hovedforhandlingen
Proceduren
Voldgiftskendelsen
Omkostningsfastsættelse
Tvangsfuldbyrdelse

Desuden bruges samlet en dag på et rollespil, hvor alle deltagere oplever at skulle tage stilling i en række spørgsmål i en voldgiftssag.
Uddannelsen afsluttes med et besøg hos det franske voldgiftsinstitut International Chamber of Commerce i Paris.

Læs mere om Voldgiftsdommeruddannelsen på Advokatnet.dk under Kurser og Advokatkurser.