Advokaten 9 Advokatdagene 2007

Print Print
20-11-2006

Advokatmødet afvikles i 2007 efter en anden model end i de senere år. Der er både globalisering og mere dagligdags forretningsmæssige problemstillinger på programmet.

Af Henrik Rothe, generalsekretær

Fredag den 8. og lørdag den 9. juni næste år afvikles det store Advokatmøde for alle landets advokater. Advokatmødet bliver denne gang afviklet efter et lidt andet koncept end de seneste år.

Det egentlige advokatmøde starter om lørdagen og arrangeres af Advokatsamfundet. Det indledes med den vedtægtsbestemte generalforsamling. Generalforsamlingen vil rumme alle de traditionelle vedtægtsbestemte emner. På generalforsamlingen skal der også være debat om et oplæg til ny struktur, som har været omtalt flere gange her i bladet.

Efter generalforsamlingen vil eftermiddagen stå i globaliseringens tegn. Det er Advokatrådets ambitionsniveau at præsentere et meget spændende program med fremtrædende nationale og internationale talere fra det politiske liv, erhvervslivet og advokatverdenen. Formålet er at skabe bevidsthed blandt medlemmerne om de fundamentale ændringer af vilkårene for at drive en advokatvirksomhed – også i Danmark – som er konsekvensen af den rivende udvikling i disse år.

Lørdagen vil som sædvanlig blive afrundet med en festmiddag med lukket koncert samt underholdning på absolut højt niveau. Der vil selvfølgelig også blive budt op til dans.

Fredagen arrangeres af Advokaternes Serviceselskab i samarbejde med en lang række af de specialforeninger for advokater, som administreres af Serviceselskabet.

Temaerne om fredagen vil blive mange. Den brede vifte af tilbud vil sikre, at der denne dag afvikles aktiviteter, som vil interessere langt hovedparten af medlemmerne. De emner, der arbejdes med, har som udgangspunkt, at det udbytte, deltagerne får her og nu, vil kunne omsættes til nyttige tiltag, når man kommer hjem til sin egen advokatvirksomhed.

Og de ivrige golfspillere – og dem er der mange af i advokatstanden – kan glæde sig over, at der også i 2007 bliver arrangeret en golfturnering om torsdagen.

Advokatmøderne har gennem de senere år været meget velbesøgte, og det er vores håb, at tilmeldingerne også denne gang vil strømme ind, når de spændende programmer udsendes først i det nye år. Man kan melde sig til begge dage eller nøjes med den ene. Vi tror og håber naturligvis, at både fredagens og lørdagens programmer er så spændende og relevante, at rigtig mange vil tilbringe begge dage i Kolding.