Advokaten 7 Ny forening for bestyrelsesadvokater

Print Print
25-09-2006

 

I de senere år er der kommet stadig mere fokus på bestyrelsesmedlemmers rolle, herunder advokatens rolle som bestyrelsesmedlem. Det gælder i store som små virksomheder og inden for alle brancher.

Bestyrelsesarbejde må anses som en naturlig og vigtig del af advokaters arbejdsfelt og advokater bør også i fremtiden varetage bestyrelsesopgaver. Dette forudsætter, at advokaten altid kan leve op til de forventninger, der stilles til det moderne professionelle bestyrelsesarbejde. Titlen ”advokat” er i dag ikke nok til at blive valgt til en bestyrelse – man skal kunne byde på andet og mere.

Derfor har en kreds af advokater støttet af Advokatrådet, Erhvervsudvalget og Advokaternes Serviceselskab A/S taget initiativ til at stifte en specialforening for bestyrelsesadvokater.
Hensigten er, at foreningen skal medvirke til en øget professionalisering af bestyrelsesarbejdet. Det vil ske gennem fokusering på relevante temaer inden for bestyrelsesarbejde, gennem uddannelse og videndeling. I modsætning til mange andre faglige specialer, udmærker bestyrelsesarbejdet sig ved, at det ikke er knyttet til en snæver juridisk disciplin, men kræver at den enkelte kan kombinere sin juridiske viden med en forretningsmæssig forståelse, ligesom der indgår mange andre elementer i arbejdet.

Et andet vigtigt element i Bestyrelsesadvokaters arbejde er networking med andre brancher, organisationer mv., der beskæftiger sig med bestyrelsesarbejde. Målet for Bestyrelsesadvokater er således også at åbne mulighederne for, at foreningens medlemmer kan udvide deres respektive netværk.

Foreningens målgruppe er både erhvervsadvokater, der har erfaring med bestyrelsesarbejde og andre, som har interesse i gennem uddannelse at tilegne sig kompetencer inden for området. Foreningen har således en erklæret hensigt om at tiltrække og støtte unge advokater samt at støtte erfarne advokater uden bestyrelseserfaring.

Medlemmer med den nødvendige erfaring eller som har gennemført den tilbudte uddannelse kan således kvalificere sig til at blive optaget på den kommende hjemmeside. Andre, såsom advokatfuldmægtige, kan blive optaget som associerede medlemmer og få gavn af netværk og uddannelsestilbud.

Optagelse i Bestyrelsesadvokater sker ved henvendelse til Advokaternes Serviceselskab A/S, der i løbet af foråret 2007 vil udbyde en egentlig bestyrelsesuddannelse. Et årligt medlemskab af foreningen er personligt og koster kr. 2.500 ekskl. moms (gælder for perioden 2006 og 2007). Foreningens vedtægter kan ses på www.advokatnet.dk.          

Bestyrelsesadvokater er stiftet den 29. august 2006 og den første bestyrelse består af: 
Niels Walther-Rasmussen, Kromann Reumert (formand)
Carl-Erik Skovgaard Sørensen, Delacour (næstformand)
Niels Heering, Gorrissen Federspiel Kierkegaard
Jacob Hjortshøj, Bech-Bruun
Dan B. Larsen, Dahl
Søren Elmann Ingerslev, Abel & Skovgård Larsen
Peter Wengler-Jørgensen, Plesner
Anders Hjulmand, Hjulmand & Kaptain

Herudover har følgende deltaget i stiftelsen af foreningen:
Asger Heine-Jensen, Delacour
Peer B. Petersen, Philip & Partnere
Steen Christiansen, Advida
Nicolai Ørsted, Ppesner
Helle Pallesen, Serviceselskabet

Bestyrelsesadvokater holder sit første arrangement mandag den 6. november 2006 kl. 15.00 til 18.00 på Det Kongelige Bibliotek (Den Sorte diamant) med følgende program
Kl. 15.00 - Velkomst og introduktion
Advokat Anders Hjulmand, Advokatrådets Erhvervsudvalg.

Kl.  15.15 - Bestyrelsesmedlemmer – kompetencer
Lars Nørby Johansen, formand for Nørby-udvalgets rapport om Coporate Governance i Danmark.

Kl.  16.15 - Hvad lægger Lønmodtagernes Dyrtidsfond vægt på ved valg af bestyrelsesmedlemmer?
Direktør Jeppe Christiansen, Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Kl.  17.00 - Advokaternes udfordringer i bestyrelsessammenhæng – hvad vil vi med Bestyrelsesadvokater.
Advokat Niels Walther-Rasmussen, formand for Bestyrelsesadvokater.

Kl. 17.30 - Foreningen byder på et glas vin.

Tilmelding til arrangement den 6. november sendes til Advokaternes Serviceselskab A/S senest den 20. oktober 2006.