Advokaten 7 Aktuel information

Print Print
25-09-2006

 

Omkostninger i skattesager
Der blev i 2005 udbetalt ca. 140,5 mio. kroner i omkostningsgodtgørelse i skattesager, hvor skatteyderen har fået helt eller delvist medhold. Det er en stigning i udgiften på seks procent i forhold til 2004. Det viser Skatteministeriets årlige redegørelse til Folketinget omkring ordningen. De 140,5 mio. kr. omfatter både afsluttede sagerog verserende sager, hvor der er udbetalt godtgørelse a conto. I 2005 blev der afsluttet 4.331 sager med en samlet udbetaling på 128,9 mio. kr. I 2004 blev 4.822 sager afsluttet med udbetalinger for 106,1 mio. kr. Den gennemsnitlige omkostningsgodtgørelse pr. sag er også steget fra 2004 til 2005, hvilket kan forklares med en række store og dyre sager i 2005. Gennem årene er den gennemsnitlige pris for en sag kun svagt stigende. Skatteminister Kristian Jensen er tilfreds med ordningen og siger, at det ikke må koste borgerne penge at få ret i forhold til myndighederne. ”Hvis vi laver fejl, er det kun rimeligt, at vi også dækker de udgifter, som borgerne har, når de får ret ved klageinstanserne,” sagde han til dagbladet Børsen den 2. august. Hele rapporten kan ses på Folketingets hjemmeside under dokumenter (gå ind under udvalg og skatteudvalget vælg alle dokumenter og dokumenter uddelt i juni).

Europæisk fodboldturnering for advokater
Eurolawyers afholder Lawyers European Football Cup i Sainte-Maxine, Frankrig fra den 16. til den 20. maj 2007. Danske advokater har som medlemmer af Det Danske Advokatsamfund mulighed for at tilmelde sig denne europæiske fodboldturnering ved at stille et hold på mellem 13 – 25 deltagere. Kampene mellem de 24 hold vil være på to halvlege a 30 minutter hver. Indmeldelse og betaling skal være Corporate Sport Organisation i hænde senest den 15. oktober 2006. Yderligere information kan fås ved henvendelse til Ulrikke Krogbeck, Advokatsamfundet på tlf.: 33 96 97 98.

Flere danskere valgt på AIJA-kongres
Da organisationen for yngre advokater, AIJA, holdt sin årlige kongres i Schweiz den 22.-26. august blev Christian Lundgren fra Kromann Reumert valgt som præsident i 2006/2007. Samtidig blev to ud af 16 ledige pladser i eksekutivkomiteen i AIJA besat med danske advokater, nemlig Eva Bukowski fra Koch/Christensen og Peter Bisgaard fra Westergaard & Alstrøm. Den 24.-25. november holder AIJA et seminar om ”Business Ethics” i København. Det sker i samarbejde med Nordic Lawyers Academy. Læs mere på www.aija.org eller kontakt den nationale repræsentant for AIJA, Christian Bachmann, Bech-Bruun på chb@bechbruun.com.