Advokaten 7 Advokaten som skatterådgiver

Print Print
25-09-2006

Af Jørn Frølich, formand for Skatteudvalget
Skatteudvalget har med økonomisk hjælp fra Margot og Thorvald Dreyers Fond iværksat en brancheanalyse under arbejdstitlen ”Advokaten som skatterådgiver”.

Baggrunden for undersøgelsen er den enkle, at markedet for skatterådgivning er stort og advokatens andel lille. Med undersøgelsen ønsker Skatteudvalget systematisk og professionelt at undersøge advokaternes adfærd og holdninger til skatterådgivning med henblik på nærmere at afdække, hvordan brugen af advokater øges både over for private og virksomheder.

Ziirsen Research, som tidligere har udarbejdet brancheanalyser for Advokatsamfundet, er blevet bedt om at udføre opgaven.

I løbet af de kommende måneder vil Ziirsen Research kontakte et repræsentativt udsnit på 200 kollegeer, som vil blive bedt om at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. Herefter vil der blive foretaget 20 dybdegående interviews, som vil indgå i den samlede rapport, som forventes afleveret til Skatteudvalget sidst på året.

Med rapporten håber vi at kunne afdække følgende hovedspørgsmål:

  • Advokatens nuværende udbud af skatterådgivning.
  • Hvordan er interessen for at udbyde skat, fremadrettet?
  • Hvor ses potentialet?
  • Hvordan markedsføres skatterådgivningen, og hvordan prioriteres det?
  • Uddannelse og vedligeholdelse af rådgivningskompetence.
  • Hvordan opleves konkurrencesituationen?
  • Hvordan kan advokaten styrke sin position på markedet?

Når rapporten er modtaget og behandlet, vil den forhåbentlig kunne danne afsæt til en drøftelse af, hvordan advokatens markedsandel forøges.